Om Ninna

Ninna Hedeager Olsen er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune og formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for en række områder i København heriblandt veje, cykelstier, vedligehold af grønne områder, miljø, klima, anlægsprojekter, udsatte byområder og almene boliger.

Ninna har siddet i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten siden januar 2014, og indtil august 2017 sad hun i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Siden august 2017 har hun været medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. 1. januar 2018 tiltrådte hun som teknik- og miljøborgmester og fik dermed rollen som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Ninna er bl.a. bestyrelsesformand i Centralkommunernes Transmissionsselskab og Det Grønne Råd, og hun er bestyrelsesmedlem i R98 fonden og Hovedstadens Beredskab.

Ninna er kandidat i arbejdsmiljø fra Teknologisk- og Samfundsvidenskabelig Planlæggeruddannelse (TekSam) på RUC og har fra 2010 til 2017 arbejdet som adjunkt og lektor på Professionshøjskolen Metropol, hvor hun også var tillidsrepræsentant for AC’erne på Institut for Ledelse og Forvaltning. Rollen som tillidsrepræsentant har hun også udfyldt tidligere, og hun har et stort engagement i fagbevægelsen.

Ninna har i mange år været aktiv i Palæstinafredsvagterne (International Solidarity Movement), der blandt andet kæmper imod den israelske besættelse af Palæstina gennem ikke-voldelige direkte aktioner. Hun har også gennem en årrække været aktiv i Elev- og Studenterbevægelsen – herunder næstformand for HF’ernes og VUC’ernes interesseorganisation LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende).

Ninnas politik er rød og grøn. Hendes mærkesager er at løfte Københavns udsatte byområder og få flere almene boliger, som er med til at sikre at København også er en by for mennesker med en almindelig indkomst. Hun ønsker et København for de mange – et mangfoldigt København, hvor der er plads til folk i alle indtægtsgrupper. Ninna arbejder samtidig for at forbedre den klimavenlige offentlig transport og vilkårene for cyklister og fodgængere. Hun ønsker et København, hvor det er nemmere at bruge offentlig transport eller tage cyklen i stedet for at tage bilen, og hvor pladsen bruges på indbydende, demokratiske og fremkommelige åndehuller i byen fremfor på parkeringspladser.

Ninna er født og opvokset i Midt- og Vestjylland. Hun flyttede til København i 2001 og har gennem årene bl.a. boet på Vesterbro, i kollektiv i hus med have i Vanløse og de sidste mange år på Indre Nørrebro. Hun har ikke kørekort og tager helst cyklen rundt i byen.