Borgmester ønsker forbud mod udlejning af elløbehjul fra kommunale arealer

Pressemeddelelse den 16. september 2020

280 nye træer, en skatepark og et stort bevægelsestorv med træningsfaciliteter er nogle af de forbedringer, som nu står klar til københavnerne i Remiseparken på Amager. I forbindelse med en skybrudssikring af området og udviklingen af Urbanplanen er der investeret 59 mio. kr. i parken, som nu står klar.

Borgmester ønsker forbud mod udlejning af elløbehjul fra kommunale arealer

Pressemeddelelse den 9. september 2020

En ny lov, som giver mulighed for at regulere udlejning af løbehjul fra kommunale arealer, forventes at træde i kraft fra januar. Mandag skal politikerne tage stilling til, hvordan loven skal anvendes i København.

Parktræf skal tegne linjerne for fremtidens Vigerslevpark og Harrestrup Å

Pressemeddelelse den 2. september 2020

Harrestrup Å og Vigerslevparken skal skybrudssikres, og naturen i området skal forbedres. På den baggrund inviterer Københavns Kommune og Hvidovre Kommune interesserede til parktræf lørdag d. 12. september for at få input fra interesserede til udviklingen af parken.

Almene ungdomsboliger på vej i Teaterhaven

Pressemeddelelse den 19. august 2020

Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny trafikanalyse fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen  (EL) er glad for, at vejen fra bilrum til byrum synes stadig kortere.

Almene ungdomsboliger på vej i Teaterhaven

Pressemeddelelse den 19. august 2020

Boligorganisationen fsb er klar til at lade et seniorbofællesskab med 22 boliger skyde op i Sundparken på Amager. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om projektet.

Almene ungdomsboliger på vej i Teaterhaven

Pressemeddelelse den 18. august 2020

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det private byggeri, hvis politikerne giver grønt lys til at støtte projektet.

Stor modstand mod nedrivning af Café Fuglereden

Pressemeddelelse den 18. august 2020

Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret. 

Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

Pressemeddelelse den 14. august 2020

Byer forandres i disse år for at gøre dem bedre rustet til at modstå klimaforandringer. I Askøgade på Østerbro er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø. Fredag d. 21. august kl. 16 indvies gårdhaven ved et arrangement, hvor man bl.a. kan høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering.

Nye grønne byrum og flere cykelparkeringspladser ved Torvehallerne

Pressemeddelelse den 31. juli 2020

Til foråret kommer der flere cykelparkeringspladser og færre parkerede biler i gaderne omkring Torvehallerne. Samtidig bliver gadebilledet grønnere, og der skabes bedre plads til ophold. Anlægsprojektet går i gang til august og forventes færdigt i april 2021.

Bemandet toilet for alle åbner under Rådhuspladsen

Pressemeddelelse den 3. juli 2020

København skal være en rummelig by med plads til alle, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der derfor er glad for, at byens første nyopførte, kønsneutrale toilet åbner. 

Cigaretskod skal i skraldespanden

Pressemeddelelse den 24. juni 2020

Skån miljøet for mikroplast og smid dit skod i skraldespanden. Sådan lyder opfordringen fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der ærgrer sig over de alt for mange skod, der stadig lander på gaden. 

Færre biler i byen skal indfri Københavns ambitiøse CO2-drømme

Pressemeddelelse den 22. juni 2020

København er nået langt med at få nedbragt CO2-udledningen, siden målet om CO2-neutralitet i 2025 blev sat i 2012, men nu rammer nye udfordringer projektet. Hvis man skal i mål med visionerne, skal det være mere besværligt at køre i bil, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavns luftkvalitet skal kortlægges

Pressemeddelelse den 17. juni 2020

Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. Vigtigt redskab for den grønne forandring, siger teknik- og miljøborgmesteren.

En bilfri middelalderby rykker tættere på

Pressemeddelelse den 10. juni 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er stor tilhænger af Borgersamlingens forslag om markant færre biler i Middelalderbyen. Men effekterne på blandt andet trafik og erhvervsliv skal analyseres nærmere.

Genbrug af byggematerialer koster ikke samfundet dyrt

Pressemeddelelse den 29. maj 2020

En gennemgang af fire kommende byggeprojekter i Københavns Kommune viser, at de samlede udgifter kun stiger mellem fem og ti procent ved genbrug af byggematerialer. Til gengæld sparer genbrug af byggematerialer samfundet for CO2-udledning.

Nu skal istedgade gøres færdig – sammen med borgerne

Pressemeddelelse den 27. maj 2020

I denne uge bliver første skridt til sidste etape af arbejdet med at gøre Istedgade til en mere sikker og bedre handelsgade taget. Ligesom i de første etaper skal det ske i tæt dialog med Vesterbros beboere, og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

ByOasen er reddet

Pressemeddelelse den 26. maj 2020

Nørrebros helt egen bondegård, den bemandede legeplads ByOasen har fået sikret sin fremtid. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede mandag aften at permanent-gøre driften af den populære legeplads, hvor byens børn kan holde geder og høns, kaniner, marsvin og mus.

København udskyder udledning af spildevand

Pressemeddelelse den 25. maj 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har besluttet at  udskyde arbejdet med at sikre spildevandsledningen til Lynetten og dermed udledningen af spildevand til oktober.

København begrænser omstridt lysreklame

Pressemeddelelse den 18. maj 2020

En ny afgørelse fra Københavns Kommune betyder, at generne fra en omstridt lysreklame på Rosenørns Allé vil blive begrænset.

Tilfredshed med behandlingen af byggesager falder

Pressemeddelelse den 11. maj 2020

Ny tilfredshedsundersøgelse viser nyt fald i kundetilfredsheden på trods af øget fokus. Det er utilfredsstillende, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, som varsler nye initiativer.

København bliver verdens arkitekturhovedstad i 2023

Pressemeddelelse den 6. maj 2020

Som den kun anden by nogensinde bliver København UNESCO World Capital of Architecture. Året giver københavnerne en unik mulighed for at fejre hovedstadens arkitektur sammen med et stort internationalt publikum og samtidig vise byens visioner for bæredygtig udvikling.

272,3 mio.kr. sætter turbo på byfornyelse og løft af to nye områder i København

Pressemeddelelse den 29. april 2020

Da regeringen i starten af Corona-krisen fjernede anlægsloftet for kommunernes investeringer i hele 2020, banede det vejen for, at der igen kan komme gang i byfornyelsen af hovedstadens mangelfulde boliger og nedslidte områder. Og den chance griber Københavns Kommune, der nu dobler op på by-og områdefornyelsesindsatsen og bevilliger godt 272 mio. kr. til at sætte skub i byfornyelse og områdeløft af to nye kvarterer i Ø og NV.

Ny reklamepolitik: Generende stillads- og lysreklamer skal begrænses i København

Pressemeddelelse den 28. april 2020

Byrummet skal afkommercialiseres og irrelevant lys- og reklamestøj begrænses, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der derfor glæder sig over den ny reklamepolitik, som blev besluttet mandag aften.

Nu kan der bygges flere mindre boliger i København

Pressemeddelelse den 28. april 2020

Københavns Kommune bløder nu endnu mere op for kravet til boligstørrelserne, så der potentielt kan bygges mange flere mindre boliger i eksisterende byudviklingsområder.

Nu åbner broen over Folehaven

Pressemeddelelse den 23. april 2020

Den nye cykel- og gangbro over Folehaven skaber en tryg forbindelse for de bløde trafikanter. Smutvejen tages i brug fredag d. 24. april.

Ny stor bevilling til Naturpark Amager skal få endnu flere københavnere til at bruge naturen

Pressemeddelelse den 15. april 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over, at Lokale og Anlægsfonden har besluttet at bevillige seks millioner kroner til et ekstra løft af det aktive friluftsliv tæt på byen i den københavnske del af Naturpark Amager.

Partier vil forhindre dark design og indrette byen hjemløsevenligt

Pressemeddelelse den 11. marts 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har taget initiativ til et medlemsforslag, der skal afværge dark design og i stedet indtænke hjemløsevenligt design i udviklingen af København. Flere partier bakker op. 

Parkering i rabat skaber problemer i landets største byer

Pressemeddelelse den 9. marts 2020

I 2017 blev det lovligt for bilister at parkere i rabat. I København skaber det problemer for trafiksikkerheden, og derfor ønsker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen lovgivningen rullet tilbage.

Vester Voldgade kan lukkes permanent

Pressemeddelelse den 29. februar 2020

Københavns Politi har givet en principiel godkendelse til at lukke Vester Voldgade permanent. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for tilkendegivelsen og ser gode muligheder for at skabe et byrum og en god sammenhæng mellem Rådhuspladsen og Strøget.

Små lokalplaner behandles hurtigere i København

Pressemeddelelse den 29. februar 2020

Mindre lokalplaner og små justeringer af eksisterende lokalplaner vil fremover hurtigere kunne realiseres i København. I gennemsnit vil det betyde, at man kan spare 35 dage i processen fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse.

Nyt reparationsværksted slår dørene op i Nordhavn

Pressemeddelelse den 27. februar 2020

Vil du give dine ødelagte ting nyt liv? Besøg Nordhavns nye reparationsværksted, som åbner onsdag d. 4. marts. Værkstedet er et nyt initiativ, der skal hjælpe københavnerne med at forlænge produkters levetid og dermed mindske ressourcespildet.

Nye almene boliger på vej i Valby

Pressemeddelelse den 27. februar 2020

Kulbanekvarteret kan snart få både flere almene boliger og en tryggere og mere cykelvenlig forbindelsesvej til Grønttorvsområdet.

Skybrudssikring giver Sydhavnen et grønt løft

Pressemeddelelse den 19. februar 2020

En grøn gangsti langs dele af Sjælør Boulevard, der også kan håndtere skybrud, bliver resultatet, hvis projektforslag vedtages. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) støtter forslaget.

Prøveboliger skal vise Tingbjergs fremtid

Pressemeddelelse den 19. februar 2020

Tingbjerg står foran forandring, hvis politikerne i foråret nikker til op imod 150.000 m2 nybyggeri i bydelen. Bygherren ønsker at få erfaringer med byggeprocessen for at kunne minimere generne i forbindelse med byggearbejdet og vise, hvordan nye boliger kan spille ind i Tingbjerg. Det skal ske ved at opføre ti prøveboliger i Tingbjerg forud for det store projekt.

Langebro kræver akutte reparationer

Pressemeddelelse den 18. februar 2020

Et særeftersyn af Langebros tilstand har afsløret et akut behov for reparationer på broen bl.a. på grund af skjulte konstruktionsfejl fra broens opførelse i 1954.

Bedre forhold for bløde trafikanter ved Husum Skole

Pressemeddelelse den 17. februar 2020

Et skybrudssikringsprojekt giver anledning til at tyvstarte Husumforbindelsen, der skal give cyklister i Husum og Tingbjerg bedre forhold. I første omgang kommer det børnene på Husum Skole til gode - de vil få en tryggere skolevej. Det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.   

Prøveboliger skal vise Tingbjergs fremtid

Pressemeddelelse den 17. februar 2020

Tingbjerg står foran forandring, hvis politikerne i foråret nikker til op imod 150.000 m2 nybyggeri i bydelen. Bygherren ønsker at få erfaringer med byggeprocessen for at kunne minimere generne i forbindelse med byggearbejdet og vise, hvordan nye boliger kan spille ind i Tingbjerg. Det skal ske ved at opføre ti prøveboliger i Tingbjerg forud for det store projekt.

København får klimagevinst med særvilkår til grønne taxier

Pressemeddelelse den 4. februar 2020

Særlige holdepladser til el- og brinttaxier skal belønne taxiselskaber, der kører grønt og motivere flere til at omstille vognparken.

Enhedslisten ønsker ikke lukkede områder til Distortion

Pressemeddelelse den 27. januar 2020

Distortion lægger op til flere betalingsområder i ansøgningen til årets gadefester, men byens arealer skal ikke bruges til lukkede fester, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ny kunstgræsbane klar til indvielse

Pressemeddelelse den 10. januar 2020

I starten af året kunne den nye kunstgræsbane på Hekla Park endelig tages i brug. Den officielle indvielse finder sted den 31. januar.

Københavnerne får hjælp til mindre madspild

Pressemeddelelse den 7. januar 2020

Madspild belaster miljøet, det er spild af god mad, og så er det penge lige ned i skraldespanden. Derfor åbner Københavns Kommune d. 7. januar op for tilbuddet Mad-uden-spild, der skal hjælpe københavnerne til mindre madspild i hjemmet.

Panel skal sikre København som blandet by med gode, billige boliger

Pressemeddelelse den 6. januar 2020

Stigende grundpriser gør det svært for almene boligselskaber at følge med efterspørgslen på billige boliger, mens behovet grundet befolkningstilvækst i København bare stiger og stiger. Nyt panel skal komme med anbefalinger, der kan understøtte de politiske målsætninger om København som en bæredygtig boligby – økonomisk såvel som socialt og miljømæssigt.  

Lovforslag om elløbehjul vækker glæde på Københavns Rådhus

Pressemeddelelse den 19. december 2019

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er begejstret for transportministerens udspil, som vil betyde, at selv får lov at bestemme, om man vil tillade udlejning af elløbehjul fra kommunal grund. 

Bellahøj Friluftsscene skal renoveres og opgraderes

Pressemeddelelse den 17. december 2019

Anlægsarbejdet begynder i foråret. Scenen forventes klar til brug til arrangementer i august.

Kunstlandskab bliver vartegn for Kulbaneparken

Pressemeddelelse den 17. december 2019

Internationalt anerkendt koreansk kunstner skal udforme et rekreativt kunstlandskab, der skal fungere som vartegn og skaterbane.

København tilbagebetaler gebyrer

Pressemeddelelse den 29. november 2019

Teknik- og Miljøforvaltningen vil tilbagebetale 60 mio. kr., der er opkrævet fra erhvervslivet i form af fem gebyrer, bl.a. for opstilling af containere på kommunens arealer.

Borgmester vil have mindre byggeri og mere selvbyg på Stejlepladsen

Pressemeddelelse den 27. november 2019

By & Havn skal gøre mere for at sikre, at Fiskerhavnens bevaringsværdige kulturmiljø kommer til at spejle sig i nybyggeriet på Stejlepladsen, mener teknik- og miljøborgmester.

Ingen store ændringer af Sct. Jørgens Sø

Pressemeddelelse den 18. november 2019

Skt. Jørgens Sø skal fortsat spille en rolle i skybrudssikringen af hovedstaden. Men planerne om en park skrinlægges. Sådan lyder oplægget til politikerne i København og på Frederiksberg efter grundig borgerdialog.

Almene boliger på vej til Sydhavn

Pressemeddelelse den 14. november 2019

Der skal bygges nye boliger og serviceerhverv ved det gamle industriområde afgrænset af Scandiagade, Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade. Det bliver et tæt byområde, der efter krav fra bl.a. Enhedslisten kommer til at bestå af 25 procent almene boliger.

Københavnerne strømmer over Lille Langebro

Pressemeddelelse den 8. november 2019

Københavnerne har taget den seneste genvej over havnen, Lille Langebro, til sig. En tredjedel af cykeltrafikken er flyttet fra Langebro til Lille Langebro. Omkring halvdelen af fodgængerne fra Langebro gør brug af den nye bro. 

Københavnernes bioaffald får en kortere transportvej

Pressemeddelelse den 5. november 2019

I dag køres københavnernes bioaffald først til Glostrup og siden til Hashøj uden for Slagelse, hvor det omsættes til biogas. Men i fremtiden kan man nøjes med at transportere madresterne til Solrød syd for København. Det vil nedsætte transportens CO2-aftryk med 67 pct. 

Omstridte byggerier kræver mere tid, hvis københavnerne skal inddrages ordentligt

Pressemeddelelse den 4. november 2019

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har svært ved at se, hvordan københavnerne kan få indflydelse på rammerne for byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Tre partier vil fastholde lukningen af Lille Kongensgade

Pressemeddelelse den 31. oktober 2019

I Indre By er der planer om flere grønne byrum i området omkring Torvehallerne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget, der vil omdanne parkeringspladser til grønne byrum. Derudover opsætter man også flere cykelparkeringspladser, som der er mangel på.

Parkeringspladser bliver til grønne byrum i Indre by

Pressemeddelelse den 24. oktober 2019

I Indre By er der planer om flere grønne byrum i området omkring Torvehallerne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget, der vil omdanne parkeringspladser til grønne byrum. Derudover opsætter man også flere cykelparkeringspladser, som der er mangel på.
 

26,5 mio. kr. skal sikre rettidig byggesagsbehandling

Pressemeddelelse den 24. oktober 2019

Med budgetaftalen i København øremærkede politikerne 26,5 mio. kr. til at få nedbragt en pukkel på 1.200 byggesager og dermed nedbragt sagsbehandlingstiden frem mod begyndelsen af 2021.
 

Dybbølsbro genåbner med Københavns bredeste cykelsti

Pressemeddelelse den 11. oktober 2019

Tirsdag den 15. oktober er den nye 10 meter brede cykelsti på Dybbølsbro klar til de 21.000 cyklister, der krydser broen til hverdag. De 13.000 daglige fodgængere har også fået langt mere plads at boltre sig på.

Luftforurening: Københavnerne indånder høje værdier af ultrafine partikler hver dag

Pressemeddelelse den 10. oktober 2019

Nye målinger fra et samarbejde mellem Københavns Kommune og Google viser, at både indfaldsvejene til København og Indre By har høje værdier af ultrafine partikler. Den nye kortlægning af byens luftkvalitet kalder på handling, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavns udsatte bydele skal løftes

Pressemeddelelse den 3. oktober 2019

365 mio. kr. skal være med til at skabe en by i bedre balance. Det skal ske gennem nye almene boliger og et løft af udsatte boligområder på Nørrebro, Østerbro, i Nordvest og Kulbaneparken. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om budgetaftalen, men havde gerne set de udsatte boligområder fylde mere i det endelige budget.

Mindre forurenende biltrafik i København

Pressemeddelelse den 3. oktober 2019

Partierne bag budgetaftalen vil sætte ind overfor forurenende biltrafik med en markant forhøjelse af beboerlicensen, en ambitiøs cykelpakke og en plan for reduktion af biltrafikken frem mod 2025.

Ambitiøs målsætning om almene boliger vil koste København næsten 2 mia. kr..

Pressemeddelelse den 30. september 2019

Hvis København stadig skal være en by, hvor folk med almindelige lønninger kan bosætte sig, så kræver det yderligere opførsel af almene boliger. Skal målet om 15.000 almene boliger i 2031 indfris, skal der findes omkring 1,9 mia. kr. de næste 12 år. Enhedslisten vil tage hul på finansieringen i år og finde de første 500 mio. kr. ved de forestående budgetforhandlinger.

Fire borgmestre vil have grønnere trafik i København

Pressemeddelelse den 26. september 2019

Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale er klar til at gøre det lidt sværere at vælge bilen i København for i stedet at fremme de grønne transportformer og nedbringe luftforurening, udledning af CO2 og trængsel. Nødvendigt hvis man vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, lyder det fra borgmestrene.

Grønne borgmestre: Turistbusserne skal ud af Indre By

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Antallet af osende turistbusser, der snegler sig gennem Indre By, Østerbro og Vesterbro, skal i fremtiden bringes ned. Det stiller kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu forslag om.

Nu er krav om genanvendelse af byggematerialer en realitet i København

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Torsdag aften besluttede Københavns Borgerrepræsentation efter krav fra Enhedslisten at de kommunale byggerier fremover skal screenes for at klarlægge mulighederne for genanvendelse af byggematerialer.

 

Fødevarebakker af plast skal genanvendes lokalt i København

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Allerede fra begyndelsen af det nye år vil københavnerne kunne købe madvarer i bakker lavet af genanvendt plast fra København. Det skyldes et nyt, dansk partnerskab, som for første gang vil demonstrere et lukket kredsløb for fødevarebakker på dansk jord.
 

 

Byggesagsbehandling skal have et løft

Pressemeddelelse den 18. september 2019

1.200 byggesager i København venter lige nu på ledige hoveder og hænder til at behandle dem, hvorfor kunderne oplever uhensigtsmæssigt lange sagsbehandlingstider.

Udvalg stopper Blackstone på Nørrebro

Pressemeddelelse den 17. september 2019

Teknik- og Miljøudvalget gav mandag den amerikanske kapitalfond Blackstone nej til at bygge nye boliger på et grønt område på Uffesgade på Nørrebro.

ØsterGRO på nippet til at være reddet

Pressemeddelelse den 16. september 2019

Hvis politikerne vil acceptere en dispensation til otte færre parkeringspladser og ti m2 mindre opholdsareal, kan tagfarmen på Østerbro fortsætte uhindret. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er overordentlig tilfreds med, at der nu er fundet en løsning.

Løsningen for Smedetoften endelig klar

Pressemeddelelse den 16. september 2019

Nikker politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til projektforslaget, kan det længe ventede byrum på Smedetoften stå færdigt om lidt over et år. Teknik- og miljøborgmesteren er begejstret for, at Smedetoften nu endelig får sit tryghedsskabende løft. 

 

Byt dine gamle bøger til en ny sommergarderobe på lørdag

Pressemeddelelse den 3. april 2019

Hober poserne med dvd’er, tøj og elektronik sig op bagerst i skabet? Lørdag den 6. april har du mulighed for at rydde op i gemmerne og bytte dem til ting, du står og mangler. 

Orientering om afskedigelse af direktør

Pressemeddelelse den 3. april 2019

Københavns Kommune indleder afskedigelsessag mod direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen

København henter inspiration til håndtering af elløbehjul i Aarhus

Pressemeddelelse den 18. marts 2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København har mandag besluttet, at forvaltningen skal gå i dialog med Transportministeriet om en model for udlejning af elløbehjul og udlejningscykler, der minder om den aarhusianske

Supercykelstier kan få folk op på cyklen – også på de lange distancer!

Pressemeddelelse den 15. marts 2019

Nye tal fra Region Hovedstadens supercykelstier viser, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 pct., når en rute opgraderes til supercykelsti. Op til en fjerdedel af de nye brugere er tidligere bilpendlere. Skal succesen fortsætte, kræver det dog investeringer i hverdagscyklismen.

Borgmester forsøger at redde ØsterGro

Pressemeddelelse den 14. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til mulige løsninger for tagfarmen ØsterGro

København skal gå forrest i arbejde med bæredygtig byggeri

Pressemeddelelse den 13. marts 2019

Sammen med London, Hamborg og Helsinkiregionen skal København de næste fire år lede arbejdet med at udvikle et mere bæredygtigt byggeri, hvor byggematerialer bliver genbrugt. Teknik- og miljøborgmesteren ser frem til arbejdet med løsninger, der både er økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

Miljøvurdering spænder ikke ben for trafikplan på Nørrebro

Pressemeddelelse den 19. februar 2019

Arbejdet med trafikplanen for Indre Nørrebro blev udsat, da man manglede en miljøvurdering af projektet. Nu er vurderingen kommet, og arbejdet kan derfor gå i gang igen, hvis politikerne giver grønt lys.

Klimakvarterets grønneste skybrudsprojekt er klar til indvielse

Pressemeddelelse den 18. februar 2019

Lørdag den 23. februar indvies ét af Københavns Kommunes største skybrudsprojekter, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, som er en central del af Københavns første klimakvarter på Østerbro.

København vil nedsætte udledningen af spildevand markant

Pressemeddelelse den 8. februar 2019

Ny plan skal reducere mængden af spildevand, der årligt udledes til Københavns Havn og Øresund, med 5,3 mio. kubikmeter frem mod 2028. Det svarer til det årlige vandforbrug for ca. 38.000 danske familier.

Ny plan skal give Københavnerne mere ro

Pressemeddelelse den 6. februar 2019

En ny handlingsplan skal hjælpe med at håndtere de store problemer med vejstøj, som plager mange københavnere. Det skal ske gennem nedbringelse af benzin- og dieseltrafik, lavere hastigheder og støjdæmpende asfalt. Næste skridt er at høre københavnerne.

Kulsort trafikudspil fra regeringen

Pressemeddelelse den 24. januar 2019

Regeringen lover hovedstaden en vitaminindsprøjtning, men der er ikke meget grønt over forslagene på trafikområdet

Ikke brug for ny snakkeklub

Pressemeddelelse den 24. januar 2019

Der er ikke brug for mere snak men reel handling, hvis hovedstaden skal sikres mod stormflod, før det er for sent

Blandet karakterbog til teknik- og Miljøforvaltningen

Pressemeddelelse den 21. januar 2019

Ernst & Young er klar med første anbefalinger til, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kommer til at arbejde effektivt på alle områder og sikrer helt styr på alle de takster og gebyrer, forvaltningen opkræver

Skybrudssikring af Lyngbyvej på vej

Pressemeddelelse den 9. januar 2019

Syv gange inden for de seneste ti år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu kan en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin, og på den måde tage brodden af de værste vandmængder.

 

Nye regler skal skabe bedre balance mellem byliv og boliger

Pressemeddelelse den 9. januar 2019

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på årets sidste møde i december at sende nye regler for musikarrangementer på offentlige pladser i høring. Med udkastet forsøger udvalget at finde balancen mellem det at bo i byen og feste i byen. Nu kan københavnere og andre interessenter byde ind.

Borgmester kritiserer beslutning om anlægsprojekter i København

Pressemeddelelse den 8. januar 2019

Et flertal uden om Enhedslisten har i flere tilfælde prioriteret parkering højere end trafiksikkerhed

Prioritering af anlægsprojekter udsat

Pressemeddelelse den 18. december 2018

Teknik- og Miljøudvalget skyder beslutning om anlægsprojekter til det nye år. Borgmester kritiserer forhastet beslutning i Økonomiudvalget.

 

Nye rammer skal åbne for flere tagboliger i København

Pressemeddelelse den 17. december 2018

Nye retningslinjer for tagboliger skal skabe gennemsigtighed om lovgrundlag og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed lette processen for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til fx parkeringskrav.

 

Engangskrus forbydes i København

Pressemeddelelse den 13. december 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag den 17. december beslutte, om kommunen fremover skal stille krav om, at arrangementer i København ikke benytter engangsplastikbægre. Teknik- og miljøborgmesteren ser positivt på forslaget, som forventes at give en miljømæssig gevinst til byen og en økonomisk gevinst til arrangørerne.

 

Krav til restaurationer skal skabe bedre balance i byen

Pressemeddelelse den 4. december 2018

Generende larm fra restaurationer skal begrænses, så københavnerne kan holde ud at være i egne hjem.

 

Tusindvis af boliger får tiltrængt renovering

Pressemeddelelse den 29. november 2018 

Næsten 400 millioner kroner vil i de kommende år blive investeret i københavnske boliger, som i dag mangler enten toilet eller bad eller har uhensigtsmæssige støjgener fra biler og veje. Et vigtigt skridt i retning af en bedre by for alle, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

 

København vil sætte gang i dialog om bilfri by

Pressemeddelelse den 28. november 2018 

Der bliver kamp om pladsen i Københavns indre by, når antallet af fodgængere som følge af den nye metroring vil stige betragteligt, for der kommer samtidig flere og flere cyklende i takt med befolkningstilvæksten. Er løsningen en delvis bilfri bykerne? Det skal københavnerne i dialog om.

Reaktion på aftale om Teknik- og miljøudvalget budget for 2019

Pressemeddelelse den 16. november 2018 

Ninna Hedeager Olsen er glad for, at budgetpartierne ikke straffer Teknik- og Miljøområdet så hårdt som andre velfærdsområder.

 

En letbane på Frederikssundsvej giver 73.000 indbyggere stationsnærhed

Pressemeddelelse den 14. november 2018 

16 stop på 8,7 kilometer, 24 min fra Gladsaxe over Tingbjerg, Husum og Brønshøj til Nørrebro, hvorfra der er forbindelse til indre by. På baggrund af en ny rapport er kommunen klar til at tage næste skridt for at gøre en letbane til virkelighed.

 

Genanvendelsen skal i vejret i København

Pressemeddelelse den 13. november 2018 

En ny, ambitiøs plan for affaldsområdet i København er netop vedtaget. Blandt andet skal genanvendelsen af husholdningsaffald øges fra 45 pct. til 70 pct.

 

Hårde besparelser inden for teknik-og miljøområdet

Pressemeddelelse den 12. november 2018 

Teknik- og Miljøudvalget skal den 19. november træffe beslutning om besparelser for at løse en økonomisk udfordring på cirka 37 mio. kr.

Tættere på københavnerne og byens behov

Pressemeddelelse den 31. oktober 2018 

Teknik- og Miljøforvaltningen skal endnu tættere på københavnerne. Det skal ske ved at give større ansvar til de medarbejdere og enheder, der har ansvaret for at imødekomme byens og københavnernes behov

København kæmper for nul trafikdræbte inden 2025

Pressemeddelelse den 26. oktober 2018 

København har gennem mange år oplevet et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, men de sidste fem år er tallene stagneret. Det kræver derfor politisk handling, hvis kommunens vision om nul dræbte og tilskadekomne i 2025 skal nås, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ny behandling af fortovsordning

Pressemeddelelse den 11. oktober 2018 

Teknik- og Miljøudvalget behandler igen spørgsmålet om tilbagebetaling for fortovsordningen

Regeringens udspil redder ikke klimaet

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 

Positivt at regeringen anerkender behovet for en grønnere kurs – men der skal mere til, hvis klimakatastrofen skal afværges.

København og Google måler fra i dag luftforurening på gadeniveau

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 

Fra i dag og indtil udgangen af 2019 skal en Google Street View-bil med avanceret måleudstyr køre igennem Københavns gader for at måle luftforureningen i byen. Projektet skal give københavnere og politikere helt ny viden om forureningen, som medfører hundredvis af dødsfald hvert år.

Uambitiøst udspil om ren luft

Pressemeddelelse den 8. oktober 2018 

Formentligt et stort skridt for regeringen – men slet ikke tilstrækkeligt for København, siger teknik- og miljøborgmester om regeringens udspil om ren luft.

Ja til boligø - nej til havnetunnel

Pressemeddelelse den 5. oktober 2018 

Enhedslisten ser positivt på planerne om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikringen af København. Men havnetunnellen skal pilles ud af projektet 

Enhedslisten siger klart nej til højhus på Nuuks Plads

Pressemeddelelse den 26. september 2018

På mandag skal politikerne tage stilling til lokalplanen for Nuuks Plads på Nørrebro, som blandt andet kan bane vej for et højhus på 75 meter. Enhedslisten bakker københavnerne op og stemmer nej til forslaget.

 

Mindre biltrafik og mere grønt kan få københavnerne til at gå mere

Pressemeddelelse den 24. september 2018

Der skal grønne stier, mindre biltrafik og flere grønne omgivelser til, hvis man skal få københavnere til at gå mere. Det viser Københavns Kommunes nye Bylivsregnskab, som samtidig understreger, at ønsket om grønne omgivelser er steget kraftigt de seneste år.

Bedre genanvendelse af byggematerialer

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Teknik- og miljøborgmester vil bygge nye daginstitutioner og folkeskoler ud af gamle vinduer og genanvendt beton

 

Stor efterspørgsel på støtte til støjrenovering

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Der er rift om de 20 mio. kr., Københavns Kommune har afsat til at støtte udskiftning af vinduer, så trafikstøjen dæmpes i hjemmene i de hårdest belastede områder. I den seneste ansøgningsrunde har kommunen modtaget 54 ansøgninger med et ønske om hjælp til støjrenovere over 2100 boliger. Særligt Indre By, Nørrebro, Nordvest og Vesterbro har søgt.

 

Bedre cykelparkering på Dybbølsbro

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Fremkommeligheden er ofte sat på prøve på Dybbølsbro, hvor antallet af cykelparkeringspladser ikke stå mål med antallet af parkerede cykler. 

 

Bedre fremkommelighed og øget tryghed på supercykelsti

Pressemeddelelse den 19. september 2018

Punktvise forbedringer skal skabe en tryggere hverdag for cyklister, buspassagerer og gående på Københavnerruten på vej gennem Indre By. Busperroner, nye cykelstier og forbedrede krydsningsmuligheder skal hjælpe til.

 

Kærestebreve viser stor efterspørgsel på miljømærket legetøj og kontormøbler

Pressemeddelelse den 19. september 2018

Københavns Kommune har gjort kur til de offentlige indkøbere i landets kommuner og regioner for at få dem til at gå efter miljømærket legetøj og kontormøbler i deres kommende udbud. 36 kommuner og 2 regioner har sagt ja – og dermed er der en gulerod på 139 mio. kr., når København nu inviterer til markedsdialog med producenterne på området.

 

Budgetaftale med mange sorte fingeraftryk  

Pressemeddelelse den 7. september 2018

De borgerlige partier har taget sig dyrt betalt for at sikre overborgmesterens aftale om Amager Fælled, mens SF og De Radikale har solgt ud af principper og idealer 

Københavnerne mister værdifulde grønne områder  

Pressemeddelelse den 7. september 2018

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er stærkt kritisk overfor aftale, der ofrer en række værdifulde og fredede grønne områder i København  

Ændring af takster for containere i København

Pressemeddelelse den 22. august 2018

Prisen for at opstille containere og skurvogne på de offentlige vejarealer står til at blive sænket.

 

Regning for fortovsordning klar

Pressemeddelelse den 21. august 2018

Københavns Kommune har opkrævet i omegnen af 18 mio. kr. for meget for renhold af fortovene i den centrale del af byen

København vil forlænge genopretningen af vejene

Pressemeddelelse den 9. august 2018

I seks år har Københavns Kommune arbejdet for at indhente det efterslæb, der er på vedligehold af veje, cykelstier og fortove m.m.. En ny rapport slår fast, at arbejdet bør fortsætte ni år frem i tiden.

Plan for genbegregning af gebyrer klar

Pressemeddelelse den 06. august 2018

Teknik- og Miljøforvaltning skal genberegne 230 gebyrer, takster og priser. Samtidig skal effektiviteten i forvaltningen holdes op mod andre kommuner og private

 

Cyklisterne strømmer til Havneringen

Pressemeddelelse den 11. juli 2018

Antallet af cyklister på ruten langs havnen er steget med 75 pct. siden åbningen af Havneringen

 

Ny cykelredegørelse kalder på investeringer i København

Pressemeddelelse den 10. juli 2018

Den årlige cykelredegørelse fra Københavns Kommune er nu offentliggjort. Redegørelsen viser, at flere nu vælger cyklen frem for andre transportløsninger, men kalder også på øgede investeringer, hvis trafikken skal glide bedre i hovedstaden.

 

70 pct. af affald skal genanvendes i 2024

Pressemeddelelse den 10. juli 2018

Markant løft af genanvendelsen skal hjælpe Københavns klimaplan på rette kurs

 

Pressemeddelelse den 11. juni 2018

Københavns Kommune indleder samarbejde med Google om at forbedre luftkvaliteten i København

Luftkvaliteten i København skal fremover måles af måleudstyr monteret på Googles Street View-biler.

 

Pressemeddelelse den 25. maj 2018

Bioaffaldsordningen er blevet en succes på rekordtid

Indsamlingen af bioaffald overgår kommunens forventninger. Det vækker glæde på rådhuset.

 

Pressemeddelelse den 24. maj 2018

Strand i Sydhavnen på vej til at blive en realitet

Politikerne skal mandag tage stilling til en donation på 28 mio. kr. fra R98 Fonden, som endelig kan gøre en strand for enden af Valbyparken til en realitet.

 

Pressemeddelelse den 23. maj 2018

Aftale om ARC god for miljø og renovationsarbejdere

Kommunalisering af affaldsindsamling, bedre genanvendelse og et bynært biogasanlæg er hovedelementerne i en ny ejeraftale, der skal redde ARCs økonomi

 

Pressemeddelelse den 22. maj 2018

Københavnske grundejere skal igen stå for renhold af fortove

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler politikerne at tilbageføre ansvaret for renhold af fortovene i det centrale København til grundejerne fra 1. januar 2019

 

Pressemeddelelse den 15. maj 2018

Folketingets ghettoaftale rammer København hårdt

København risikerer at miste op imod 3.700 gode, billige almene familieboliger som konsekvens af ghettoaftalen

 

Pressemeddelelse den 1. maj 2018

Sydhavnen får ny grøn park på Scandiagade

Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at anlægge den nye park på Scandiagade mellem Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af 2019.

 

Pressemeddelelse den 1. maj 2018

Borgmester klar til at mangedoble prisen på parkering i København

En nærmest gratis parkeringsplads bør ikke være et velfærdsgode, som det ellers er tilfældet for mange i København i dag. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er klar til at hæve prisen for en beboerlicens til 10.000 kroner om året for at få færre biler i byen.

 

Pressemeddelelse den 24. april 2018

Grønne oaser vises frem

Københavns Kommune har siden 1960’erne anlagt næsten 500 grønne gårdhaver, som gør en verden til forskel for beboerne. På Gårdhavernes Dag 6. maj åbnes der for adgang til udvalgte gårde, som blandt andet skal inspirere andre til at søge støtte til etablering af fælles gårdhaver.

 

Pressemeddelelse den 24. april 2018

København har udpeget mere end 3.000 ikoniske træer

136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper fordelt over hele byen har fået status som ikoniske træer. Det sker som et led i Københavns Kommunes træpolitik for at markere de træer, som betyder noget særligt historisk og for lokalområdet. 

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

Højhuse i Nordhavn må afvente helhedsplan

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en helhedsorienteret udvikling af Ydre Nordhavn, så mulige højhuse ikke kommer til at diktere byudviklingen.

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

En million forårsblomster er i færd med at folde sig ud i forårssolen

Efter en kold og lang vinter er de første af de mange tusinde farverige forårsbebudere ved at iklæde København i flotte lilla, gule og hvide nuancer.

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

Støjen fra Københavns natteliv skal begrænses

Larm fra ulovlig udeservering og lyden fra musikanlæg, der spiller for åbne døre, er nogle af de elementer, der vækker store frustrationer hos københavnerne i visse områder af byen. Derfor skal der sættes hårdere ind mod støjgener i det københavnske natteliv, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

 

Pressemeddelelse den 20. april 2018

Københavnsk kamp mod sundhedsskadelig luftforurening er en realitet

Borgerrepræsentationen har vedtaget forslag, som gør op med regeringens passive politik overfor den sundhedsskadelige luftforurening.

 

Pressemeddelelse den 3. april 2018

Ambitiøs plan for cykelparkering

København vil forbedre cykelparkering ved stationer, butikker i brokvarterene og i Middelalderbyen

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

146,6 mio. kr. skal løfte Nørrebro og Nordvest

Enhedslisten har prioriteret arbejdet med at løfte byens udsatte byområder højt ved de netop overståede forhandlinger på Københavns Rådhus.

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

Skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park skal endelig realiseres

Der er afsat næsten 55 mio. kr. til projeket.

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

Stefansgade gøres mere trafiksikker

Enhedslisten har sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti sørget for midler til en mere sikker trafik på Stefansgade. Ramper gøres stejlere, og hastigheden sænkes.

 

Pressemeddelelse den 9. marts 2018

Ny legeplads ved BLOX for både børn og unge

Det store BLOX-byggeri på Christians Brygge er ikke kun for voksne. Der også skabt uderum til både børn og unge. Ny legeplads er klar til brug.

 

Pressemeddelelse den 5. marts 2018

Københavnere får metrobyggepladsareal tilbage

Metrobyggeriet er nu inde i sin sidste fase, hvor stationerne frem mod åbningen i juli 2019 gøres færdige over og under jorden. Det første byggepladsareal som overdrages til Københavns Kommune bliver Sønder Boulevard, og det sker officielt 9. marts.

 

Pressemeddelelse den 1. marts 2018

Københavnerborgmester forkaster ghettoudspil

Regeringens ghettoudspil er netop blevet præsenteret i Mjølnerparken, og det får en kølig modtagelse af Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Metoden er helt forkert, mener borgmesteren.

 

Pressemeddelelse den 25. februar 2018

Københavnerdialog om begrænset biltrafik i Middelalderbyen til efteråret

Efter sommerferien får Teknik- og Miljøudvalget præsenteret en række scenarier for, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalderbyen for at mindske risikoen for terrorangreb. Til efteråret får københavnerne mulighed for at komme med deres input.

 

Pressemeddelelse den 24. februar 2018

Borgmester kræver almene boliger i nybyggeri i Bispebjerg

Det skal være reglen og ikke undtagelsen, at der stilles krav om 25 pct. almene boliger i tilfælde af nybyggeri, hvor en ny lokalplan er nødvendig, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Det skal også gælde i kommende byggeri ved Lygten, hvis det står til borgmesteren.

 

Pressemeddelelse den 23. februar 2018

Københavnerne sorterer affald til genanvendelse i stor stil

Københavnerne er blevet bedre til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. Det viser en opgørelse over indsamlet husholdningsaffald for 2017, hvor især bioaffald og plastik er vinder frem.

 

Pressemeddelelse den 19. februar 2018

Københavns parker skal summe af liv

Fælles udmelding fra Ø, B, Å, A og F.

 

Pressemeddelelse den 15. februar 2018

Enhedslisten skaffer almene boliger til Bomhusvej

En ny lokalplan for området ved Bomhusvej skal stille krav om 25 % almene boliger på initiativ fra Enhedslisten.
 

Pressemeddelelse den 15. februar 2018

Borgmester dumper regeringens ghettoplaner

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) giver ikke meget for statsministerens ønsker om at rive lejligheder ned for at få pæne tal i statistikken. Hun efterlyser i stedet konkrete redskaber fra regeringen.

 

Pressemeddelelse den 27. januar 2018

Tre sangerinder kan snart få deres navn på vejskilte i Sydhavnen

Etta Cameron, Grethe Ingemann og Monica Zetterlund kan hver få en vej opkaldt efter sig i det nye byområde på Sluseholmen. Det kan være med til at reducere den skæve kønsfordeling, der er blandt vejnavne i København, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.