CO2-udledningen i København faldt markant sidste år - men der er stadig plads til forbedringer

Pressemeddelelse den 12. oktober 2021

Sidste år udledte københavnerne 65 procent mindre CO2 i forhold til 2005, som er referenceåret for Københavns Klimaplan. Dermed rykker byen tættere på ambitionen om at blive klimaneutral i 2025, men der skal gøres meget mere, især på trafikområdet, mener Ninna Hedeager Olsen.

Nyt koncept skal gentænke måden, vi gør brug af genbrugsstationer

Pressemeddelelse den 11. oktober 2021

I lørdags åbnede en 500 m2 delezone på genbrugsstationen i Vermlandsgade på Amager, hvor københavnere kan aflevere og tage gode genbrugsting gratis. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at det nu bliver nemmere for københavnerne at genbruge.

Nu begynder etableringen af den midlertidige byoase - kom og klap dyrene i efterårsferien

Pressemeddelelse den 30. september 2021

Fra uge 42 er det igen muligt at besøge Nørrebros helt egen bondegård, ByOasen. Efter stort lokalt ønske genåbner ByOasen midlertidigt i Hørsholmparken. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at dyrene får lov at blive på Nørrebro, mens den originale byoase bliver oprenset og reetableret.

Borgmester vil give grønt lys til midlertidig studieby bag TAP1

Pressemeddelelse den 30. september 2021

Området bag Kløverparken kan lægge grund til 168 midlertidige studieboliger, hvis der er politisk flertal for projektet, som kræver dispensation fra den gældende lokalplan. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser gerne flere studieboliger skyde op i København. 

Københavns Kommune skal på jagt efter usunde boliger

Pressemeddelelse den 24. september 2021

Med knapt 17 mio. kroner i ryggen fra EU vil Teknik- og Miljøforvaltningen screene byen for ejendomme med størst behov for energirenovering. Bygningsejere får tilbudt en gratis gennemgang og 90 pct. i tilskud til at udforme et dybdegående energirenoveringsprojekt. 

Indretningen af Nordvestpassagen ligger klar

Pressemeddelelse den 16. september 2021

Der er masser at glæde sig til for beboerne på begge sider af jernbanen mellem Mimersparken og Lygten. Udover en genvej gennem en udsmykket tunnel under banen skal legepladsen udvides med høje gynger og en svævebane, og der er ligeledes planer om dyrkningshaver med udendørs madlavningsfaciliteter.

Bedre forhold til cyklister i Nordre Frihavnsgade

Pressemeddelelse den 16. september 2021

Cyklisterne får nu en gade, hvor der køres på cyklisternes præmisser, når Nordre Frihavnsgade omdannes til en cykelgade. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser frem til at gøre gaden mere tilgængelig og tryg for bløde trafikanter.

Ny budgetaftale: trafikken bliver grønnere - og mere sikker for cyklister og gående

Pressemeddelelse den 10. september 2021

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over, at det er lykkedes at lave markante forpligtende aftaler om trafikkens bidrag til at Københavns klimaplan – og til at gøre vejene mere sikre på flere problematiske strækninger i byen. 

Belysning af 600 meter sti på vej ved Tingbjerg

Pressemeddelelse den 10. september 2021

Cykelstien mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium kan opleves utryg i de mørke timer, og det betyder, at brugerne kan føle sig tvunget til at tage store omveje. På den baggrund har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 1,1 mio. kr. til stibelysning.  

Endelig er der et nyt klubhus på vej til Kulbaneparkens fodboldfolk

Pressemeddelelse den 10. september 2021

De sidste nødvendige midler er endelig fundet, så nu kan de lokale fodboldspillere endelig se frem til gode faciliteter igen. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for at kunne opfylde det store ønske. 

Bavnehøj får nyt mødested og en ny genvej gennem Vestre Kirkegård

Pressemeddelelse den 10. september 2021

Bavnehøj bliver tilgodeset med et trygt, grønt og aktivt byrum for enden af Bavnehøj Allé, og samtidig får de bløde trafikanter en ekstra indgang til Vestre Kirkegård fra Sjælør Boulevard, så man kan skyde genvej mellem Valby og Jernbanebyen. 

Nørrebro og Nordvest tilgodeset med fysiske løft i budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse den 10. september 2021

I Bispebjerg kan beboerne se frem til en længe ventet fredeliggørelse af Frederiksborgvej, som samtidig får et grønt præg. Samtidig er der sat penge af til tryghedsskabende og aktive byrum på Sigynsgade og Krakas Plads. 

København har afviklet puklen af byggesager og opfylder servicemål i foråret 2023

Pressemeddelelse den 10. september 2021

Et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med de netop afsluttede budgetforhandlinger givet en økonomisk saltvandsindsprøjtning til byggesagsbehandlingen. Helt afgørende for at få fjernet sagspuklen og leve op til servicemålene, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). 

Københavns Kommune styrker støjvagten

Pressemeddelelse den 7. september 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen udvidede støjvagten i forbindelse med genåbningen af nattelivet d. 1. september. Det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der også håber på politisk opbakning til støjvagten, når bevillingen udløber ved årsskiftet. 

Ny undersøgelse viser alvorlige fordomme blandt unge i Nordvest

Pressemeddelelse den 7. september 2021

I Københavns nordvestkvarter tror unge fejlagtigt, at mange jævnaldrende er bandemedlemmer, bruger deres tid på gaden og fravælger uddannelse. Virkeligheden er, at unge i Nordvest klarer sig langt bedre, end de selv tror. Det viser en ny undersøgelse.

Ny boligsocial helhedsplan klar for dele af Bispebjerg

Pressemeddelelse den 30. august 2021

Statistikker udpeger dele af Bispebjerg som udsatte byområder, og derfor er Københavns Kommune i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer klar med en ny boligsocial helhedsplan, som skal trække områderne i den rigtige retning. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ønsker samtidig investeringer i områderne. 

Kæmpe fællesmiddag hylder lokales indsats for Nordvest

Pressemeddelelse den 18. august 2021

Lokale kræfter har de seneste fem år lagt en imponerende energi i at forbedre deres kvarter. Det fejres til en åben og gratis fællesmiddag med lækker mad, nabohygge, gadeteater og refleksion over udviklingen i Nordvest.  

Ninna Hedeager Olsen vil have juridisk second opinion om Amager Fælled

Pressemeddelelse den 18. august 2021

Der er sket en forvandling på Degnestavnens Legeplads. Tag børnene med og afprøv flotte nye legeredskaber, når det nye legeunivers indvies lørdag d. 21. august med kæmpe legedag og borgmesterbesøg.

Ninna Hedeager Olsen vil have juridisk second opinion om Amager Fælled

Pressemeddelelse den 27. juli 2021

Teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen er stærkt utilfreds med, at byggeprojektet på Amager Fælled fortsætter på trods af, at flere klagenævn har forlangt det stoppet. Hun håber derfor, at udvalget vil bakke op om at få en juridisk second opinion på, om Københavns Kommune selv kan trække i bremsen. 

Farverige fliser skal skabe en ny port til Kulbanekvarteret

Pressemeddelelse den 27. juli 2021

Trygheden skal højnes ved Vigerslev Allé Station, og det skal ske gennem udsmykning af omgivelserne.

Idéoplæg om omdannelse af Bispeengbuen på vej

Pressemeddelelse den 30. juni 2021

Frederiksberg og Københavns Kommuner har valgt Tegnestuen Vandkunsten A/S med KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LNH Water og Realise til at udarbejde idéoplæg til omdannelsen af Bispeengen. Idéoplægget skal danne grundlag for kommunernes politiske beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Lokale udviklingsønsker for Nordvests industrikvarter vender i temasamtaler

Pressemeddelelse den 30. juni 2021

Smag, hør, se og oplev Industrikvarteret omkring Rentemestervej på nye måder. Områdefornyelse Nordvest og Københavns Kommune inviterer til fire sanselige fremtidssamtaler, hvor du kommer ind under huden på et kontrastfyldt kvarter og kan sætte dit præg på en samlet udviklingsplan for kvarteret.

Snart kan Naturpark Amager besøges fra vandet

Pressemeddelelse den 29. juni 2021

Anløbssteder for kajakker, robåde og SUP’er, ny badezone, offentlige toiletter og madpakkehus. Friluftslivet bliver endnu sjovere langs Naturpark Amagers 25 kilometer lange kyst, hvor arbejdet med tre nye faciliteter nord for Kalvebodbroen blev sat i gang i går. 

Blomsterstriber skal øge biodiversiteten

Pressemeddelelse den 25. juni 2021

Naturen skal have bedre vilkår i København. Derfor vil Teknik- og Miljøudvalget omdanne syv hektar asfalt, fliser og friserede græsplæner til farverige blomsterstriber. Ambitionen er en smukkere by med mere og bedre biodiversitet. Teknik- og miljøborgmesteren glæder sig over den store politiske opbakning. 

Retningen er sat for to udsatte byområder på Nørrebro

Pressemeddelelse den 25. juni 2021

Områderne omkring Aldersrogade på Nørrebro og Bispeparken i Bispebjerg er på Københavns Kommunes liste over udsatte byområder, og for at trække områderne i den rigtige retning er kommunen klar med forandringsplaner for de to kvarterer. Skal alle projekter føres ud i livet, kræver det investeringer for over 1,4 milliarder kroner. 

Stranden i Valbyparken er officielt åben

Pressemeddelelse den 21. juni 2021

Vandhunde kan nu få sand mellem tæerne for enden af Valbyparken, hvor der tidligere lå en industrilosseplads. Samtidig er både toilet, træningsfaciliteter og nye stier på plads.
 

Ny handlingsplan for trafiksikkerhed skal forhindre ulykker i København

Pressemeddelelse den 21. juni 2021

På trods af en målsætning om, at ingen må komme til skade i trafikken, sker der stadig mange uheld i de københavnske gader. En ny handlingsplan for trafiksikkerhed skal vende udviklingen, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen vil først og fremmest fokusere på at nedbringe hastighed og forbedre forholdene for bløde trafikanter. 

Københavns Kommune uddeler 1,2 mio. kr. til borgerdrevne biodiversitetsprojekter

Pressemeddelelse den 17. juni 2021

24 borgerdrevne projekter får tilsammen 1,2 mio. kr. af Københavns Kommune til at skabe mere biodiversitet i byen. Teknik- og miljøborgmesteren glæder sig over projekternes variation og udsigten til en styrket biodiversitet i byen. Ny ansøgningsrunde er allerede åben.

Nu åbner Nordvests nye kvarterhus - kom med til festligt startskud

Pressemeddelelse den 14. juni 2021

Prøv kræfter med beatboxing, lav ’frøbomber’, dyst mod en bordtennisrobot eller få tricks til at skyde flotte billeder. Du er inviteret med, når Nordvests nye Kvarterhus slår dørene op for første gang.

Borgbjergsvej har fået en overhaling, der styrker det lokale erhvervsliv

Pressemeddelelse den 14. juni 2021

Nye træer, flere bænke og udvidelser af fortovene skaber nu bedre rammer for det lokale handelsliv og flere opholds- og mødesteder i Sydhavnen. Forandringen står klar i en tid, hvor der i høj grad er behov for at støtte det lokale erhvervsliv. Kom til fejring lørdag d. 19. juni.

Fem byrumsforsøg klar i Middelalderbyen

Pressemeddelelse den 10. juni 2021

De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i fem kendte gader i Indre By som en del af en forsøgsordning, der skal tilgodese hverdagslivet, cyklister og fodgængere. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se resultaterne.

Fremtidens skybrudsløsning klar til indvielse i Sydhavnen

Pressemeddelelse den 7. juni 2021

Klimaet er under forandring, og det stiller nye krav til indretningen af byen, som i fremtiden langt oftere skal kunne håndtere voldsomme skybrud. I Sydhavnen er et godt eksempel på fremtidens gårdhave, som kan hjælpe med at håndtere skybrud lokalt og skabe merværdi for naboerne, klar til indvielse. 

Teknik- og Miljøforvaltningen åbner kontaktcenter til gavn for københavnere og erhvervsliv

Pressemeddelelse den 3. juni 2021

Et nyt kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen vil med længere åbningstider og hurtige svar gøre det nemmere for københavnere og erhvervsdrivende at komme i kontakt med forvaltningen og få hurtig hjælp. DI kalder det et løft til erhvervsservicen.  

København er klar med første del af handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler

Pressemeddelelse den 1. juni 2021

Københavns Kommune spiller gerne en større rolle i at understøtte udbredelsen af offentligt tilgængelige ’stikkontakter’ til elbiler, og derfor ønsker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bedre muligheder for kommunerne til at tage aktiv del i udrulningen og bakke op om den grønne omstilling.

København har fået 360 nye partnerskabstræer

Pressemeddelelse den 27. maj 2021

Siden september har Københavns Kommune leveret 360 nye partnerskabstræer. En grundejerforening i Utterslev har fået 16 nye træer, som de kommende tre år skal passes og plejes af unge fra udsatte boligområder. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) kalder projektet en grøn succeshistorie. 

Google Street View-bil måler højt niveau af ultrafine partikler i Københavnske gader

Pressemeddelelse den 26. maj 2021

Nye målinger af luftforureningen i København viser, at forureningen med de såkaldte ultrafine partikler er værst på gader med meget biltrafik. Det er endnu en grund til, at der skal gøres mere for at begrænse biltrafikken i byen, mener teknik- og miljøborgmester.

Trafiklegepladsen genåbner med virusdræbende UV-lys i cykelgaragen

Pressemeddelelse den 26. maj 2021

Efter måneders coronanedlukning kan Københavns Kommune igen tilbyde udlån af cykler på Trafiklegepladsen. Cykelgaragen har fået installeret virusdræbende UV-lys, som skal forhindre smittespredning. Teknik- og Miljøborgmesteren glæder sig over, at de københavnske børn nu igen kan blive cykelvante i trygge rammer. 

Udsatte områder på Nørrebro og Amager får et femårigt løft

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2021

Københavns Kommune er klar til at tage første skridt imod to nye områdefornyelser med udgangspunkt i områderne omkring Hørgården på Amager og Lundtoftegade på Nørrebro. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er fortaler for projekterne, som har et samlet budget på 118 mio. kr.

57 almene ungdomsboliger på vej på Grønttorvet

Pressemeddelelse den 5. maj 2021

Hvis politikerne i Teknik- og Miljøudvalget giver grønt lys til at støtte 57 almene ungdomsboliger på Grønttorvet, er det almene boligselskab fsb klar til at sætte gang i projektet. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er positivt indstillet over for projektet. 

162 almene boliger på vej på Amager

Pressemeddelelse den 28. april 2021

64 almene ungdomsboliger og 98 almene familieboliger bliver nu til virkelighed, efter Teknik- og Miljøudvalget mandag gav grønt lys til at støtte to projekter med over 30 mio. kr. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er begejstret for projekterne.

Kunstinstallationer skal pryde mørk gangtunnel under Amagerbrogade

Pressemeddelelse den 28. april 2021

Kan en mørk og trist tunnel på Amager bruges til mere end bare gennemgang? En gruppe beboere i Sundby har inviteret kunstnere til at komme med bud på, hvordan tunnellen kan forvandles. De tre udvalgte kunstnergruppers installationer kan opleves fra d. 29. april og frem til begyndelsen af juli.

Analyser viser vejen til fremtidens grønne mobilitet i København

Pressemeddelelse den 20. april 2021

Københavns Kommune er klar med to analyser om mulighederne for en grøn omstilling og generel reduktion af trafikken. Politikerne kan nu stille spørgsmål og kommentere på rapporterne, inden de til sommer skal lægge sig fast på et ambitionsniveau.

Nu bliver det lettere at sortere affald

Pressemeddelelse den 26. marts 2021

Københavns Kommune inddrager nu københavnerne i en storstilet satsning, hvor 750 nye sorteringspunkter til affald skal placeres rundt om i byen. Det er nemlig afgørende, at sorteringen bliver så nem og praktisk som muligt, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavns Kommune vil have mere biodiversitet i byen - du kan være med til at skabe den

Pressemeddelelse den 25. marts 2021

En ny pulje for biodiversitet giver københavnere med gode ideer mulighed for at skabe natur over hele byen. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening, der skal gøre det nemmere at føre ideer ud i livet.

Intern Revision retter kritik af Teknik- og Miljøforvaltningen

Pressemeddelelse den 23. marts 2021

Der var hverken tale om fiktive regnskaber eller besvigelse. Alligevel retter Intern Revision kritik af Teknik- og Miljøforvaltningens model for afregning af de interne udgifter til forvaltningens anlægsprojekter også kaldet aflønningsmodellen. Kritikken er helt berettiget, mener Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

Ud med dieselmaskinerne: Københavns Kommune vil feje gaderne på el

Pressemeddelelse den 19. marts 2021

Københavns Kommune har købt en elfejemaskine. Ambitionen er mindre støj, markant mindre Co2-udledning og selvfølgelig rene gader. Vi skal udfordre os selv, hvis vi skal indfri vores ambitiøse klimaplan, lyder det fra teknik- og miljøborgmesteren.

Politikerne kræver almene boliger, men realiseringen halter

Pressemeddelelse den 18. marts 2021

I seks år har politikerne i Københavns Borgerrepræsentation kunnet stillet krav om 25 pct. almene boliger, når de har behandlet nye lokalplaner, og muligheden er benyttet flittigt. Men en opgørelse viser, at de almene boliger er unødvendigt længe undervejs.

Frederiksborgvej skal trafiksikres

Pressemeddelelse den 16. marts 2021

En indsnævring af vejbanen kombineret med en ombygning af tre centrale kryds, fortovsudvidelser, cykelsti og flere træer med mere skal øge tryghed og sikkerhed på Frederiksborgvej. Mandag blev forslaget vedtaget.

Beboerne i Bavnehøj er klar til at spare på energien

Pressemeddelelse den 11. marts 2021

Bavnehøjs beboere er klar til at spare på både vand og varme af hensyn til klimaet og økonomien. Det viser en ny undersøgelse. Gennem en indsats hos naboerne i Sydhavnen sparede man over fire år 6,2 mio. kr.

Nu starter forsøgene med færre biler i Middelalderbyen

Pressemeddelelse den 9. marts 2021

Sideløbende med erhvervsanalyser skal op til syv byrumsforsøg understøtte arbejdet med at udvikle en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen. Ninna Hedeager Olsen ser frem til at få et konkret udgangspunkt for dialogen om udviklingen af området.

Styrket indsats skal give hurtigere og bedre byggesagsbehandling

Pressemeddelelse den 8. marts 2021

Sagsbehandlingstiden for byggesager i København er for lang, samtidigt var der fejl i 70 pct. af de indsendte ansøgninger sidste år – primært pga. nye statslige krav. Kommunen sætter nu ind med en ny driftsstyringsmodel fra Deloitte og bedre vejledning til københavnerne.  

Nyt byrum tilbyder pejsestuestemning og bedre adgang til Bispebjerg Kirkegård

Pressemeddelelse den 16. februar 2021

Den ikoniske kirkegårdsmur langs Skoleholdervej er blevet brudt op, så det nu er lettere at få adgang til kirkegårdens smukke og grønne indre. Samtidig er der skabt et byrum med varm belysning og god plads til ophold.

Grønt byrum og nærgenbrugsstation endelig på vej i Valby

Pressemeddelelse den 15. februar 2021

Herman Bangs Plads ved Valby Langgade Station skal forvandles til et grønt byrum, som indbyder til ophold. Samtidig etableres en nærgenbrugsstation med bytte- og værkstedsfaciliteter. Anlægsarbejdet starter i begyndelsen af marts og forventes afsluttet hen mod slutningen af året.

Bred politisk opbakning til at gøre Istedgade mere tryg

Pressemeddelelse den 2. februar 2021

Flere end 400 københavnere kom i foråret med forslag til omdannelsen af det sidste stykke af Istedgade mod Enghavevej. Alle var enige om én ting: Istedgade skal være mere tryg. Mandag aften vedtog Teknik- og Miljøudvalget planen for omdannelsen. Nu mangler blot finansieringen.

Borgmester vil bevare historiske bygninger på Østerbro

Pressemeddelelse den 29. januar 2021

Den klassiske bebyggelse på Lyngbyvej 100 kan være fortid, hvis en bygherre får opfyldt sit ønske om at rive bygningen ned og erstatte det med nybyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser hellere, at bygningerne får status som bevaringsværdige og dermed sikres mod nedrivning.

Lyskunst på Vestre Kirkegård

Pressemeddelelse den 28. januar 2021

I Bavnehøj i Københavns Sydhavn ønsker de lokale sig flere naturlige mødesteder, hvor man støder på naboer, venner og nye venner. Et nyt lyskunstværk skal være med til at skabe et udendørs rum at mødes i.

Tegningerne for Basargrunden ligger klar

Pressemeddelelse den 20. januar 2021

Store bede med træer, buske og blomsterbunddække skal i fremtiden omkranse Basargrunden og være med til at give en grøn, rolig og sammenhængende plads, som en stor del af nørrebroerne har ønsket sig det.

Ny analyse: sådan kan Inderhavnsbroen forbedres

Pressemeddelelse den 6. januar 2021

En ny analyse fremsætter konkrete forslag for, hvordan de daglige udfordringer og uhensigtsmæssige situationer på og omkring Inderhavnsbroen kan løses.

Kunst skal skabe tryghed ved to S-togsstationer i København

Pressemeddelelse den 4. januar 2021

Udsmykning og bedre belysning skal hjælpe til at komme utrygheden til livs ved Sjælør Station og Vigerslev Allé Station, som ligger i to af kommunens udsatte boligområder. Tiltagene kommer på baggrund af et stort lokalt ønske.

Den boligsociale indsats fortsætter på Nørrebro

Pressemeddelelse den 21. december 2020

Der er politisk enighed om at forlænge og sammenlægge to boligsociale helhedsplaner, som stod til at udløbe ved årsskiftet. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for det vedvarende fokus på at løfte Københavns udsatte byområder, men revser flertallet i Folketinget for at have skruet ned for den økonomiske støtte.

Julens affald er en stor klimasynder: borgmester vil skærpe fokus på sortering

Pressemeddelelse den 11. december 2020

Hen over jul og nytår producerer københavnerne store mængder affald. Meget af det ender i de forkerte beholdere, selvom byens borgere bakker op om affaldssortering. Det ærgrer teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, der vil skærpe fokus på sortering.

Kæmpe løft af Harrestrup Å rykker nærmere

Pressemeddelelse den 10. december 2020

Harrestrup Å skal udvides, og Vigerslevparkens terræn ændres, så biodiversiteten får et markant løft, og området kan håndtere store regnmængder ved skybrud. Først skal projektet dog godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december.

Stor fornyelse af Reventlowsgade giver tryghed og 574 nye cykelstativer

Pressemeddelelse den 10. december 2020

Mandag d. 7. december genåbnede Reventlowsgade med nye træer, masser af cykelparkering og fokus på tryghed og sikker færdsel.

Nyt byrum skal samle Nordvest

Pressemeddelelse den 2. december 2020

En mørk og utryg asfaltplads er forvandlet til et originalt og oplyst lokalt torv på Smedetoften i Københavns nordvestkvarter, som nu byder på et udendørs forsamlingslokale, plantebede og meget mere. Det nye samlingssted er blevet til på baggrund af solid borgerinddragelse af beboere og unge fra området.

Teknik- og Miljøforvaltningen finder rod i regnskaberne

Pressemeddelelse den 26. november 2020

En afdeling i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning har gennem flere år bogført medarbejdertimer på fiktive anlægskonti uden at have haft budget til det. På tre år er der registreret et underskud på over 37 mio. kr., og beløbet kan stige med yderligere 15 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har krævet en redegørelse om forløbet, som kan få personaleretlige konsekvenser.

Tilgængeligheden forbedres flere steder i København

Pressemeddelelse den 25. november 2020

Det kan være svært at komme rundt i byen for dårligt gående og mennesker med handicap, og det skal der laves om på. Københavns Kommune tager hul på arbejdet med fire tilgængelighedsruter, som skal gøre det lettere at komme rundt i byen uden besvær.

Nybrogade genåbner mere grøn og med flere cykelstativer

Pressemeddelelse den 19. november 2020

En bred promenade ved kanalen, 13 nye træer og 27 flere cykelparkeringspladser. Efter ni måneders arbejde og arkæologiske fund undervejs er Nybrogade igen klar til københavnerne. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over byens nye frirum.

En stormflod i København kan koste samfundet 28 milliarder kroner

Pressemeddelelse den 9. november 2020

Dele af Københavns centrum, herunder Metroen, Christiansborg, Amager med lufthavnen og den københavnske vestegn risikerer at blive ramt, hvis der kommer en kraftig stormflod i morgen. Det er en kæmpe opgave at sikre mod stormflod, som skal løses i fællesskab. Københavns og Hvidovre Kommuner inviterer derfor staten, Tårnby og andre kommuner med.

Gå ud i naturen og find ind til dig selv

Pressemeddelelse den 6. november 2020

Ny mini-vandrerute på Amager: Rute til Ro guider folk ad naturstier med ti indbyggede mindfulnessøvelser. En unik mulighed for at stressede og sårbare borgere kan opleve den indre ro, som en tur i naturen kan give, siger Ninna Hedeager Olsen.

Dragespringvandet bliver flyttet

Pressemeddelelse den 27. oktober 2020

Rådhuspladsens kendte springvand forsvinder for en stund og kommer tilbage – nyrenoveret, i foråret 2022. Der bliver derfor etableret en mindre byggeplads på Rådhuspladsen i uge 45.

Omfattende tryghedskortlægning af københavnske børns skoleveje

Pressemeddelelse den 26. oktober 2020

Københavnske skolebørn og deres forældre bliver i de kommende uger hørt i en storstilet undersøgelse om tryghed i trafikken. Det er afgørende for at få flere børn til at tage cyklen og indgyde gode, grønne transportvaner, lyder det fra teknik- og miljøborgmesteren.

Få dit helt eget træ af kommunen                                                                          

Pressemeddelelse den 23. oktober 2020

Efter to års pause er det nu igen muligt for borgere, boligforeninger og virksomheder at få et Partnerskabs-træ af Københavns Kommune. Og du må gerne plante det i din egen have – bare det kan ses ude fra vejen.

Ny bygningsskal på ældre ejendomme skal give bedre indeklima og CO2-besparelse

Pressemeddelelse den 23. oktober 2020

En særligt udviklet gårdfacade skal hjælpe til at genanvende regnvand, nedbringe CO2-udledningen og højne livskvaliteten i byens gamle ejendomme gennem et forbedret indeklima.

Vildhesten er tilbage på Amager

Pressemeddelelse den 22. oktober 2020

Efter hundrede af års fravær er den vilde hest tilbage på Amager Fælled.  Fire unge heste af racen Exmoor-pony blev i går sluppet ud i det store naturområde, hvor de sammen med kvæget skal græsse og pleje naturen.

Stærevej har fået et grønnere udtryk og dæmpet biltrafikken

Pressemeddelelse den 6. oktober 2020

Stærevej er blevet 32 træer og fire pladser rigere, efter et projekt fra kvarterplanen for Fuglekvarteret er færdiggjort.

Trafikken glider bedre i København - men der er stadig plads til forbedringer

Pressemeddelelse den 5. oktober 2020

I 2014 satte København ambitiøse mål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus. Samlet set er målene nu indfriet, men for enkelte ruter er der stadig udfordringer med fremkommeligheden for både busser, cykler og biler.

Linjerne er lagt for Pio Parken

Pressemeddelelse den 25. september 2020

Projektforslaget for Pio Parken ligger klar. Giver politikerne grønt lys til udkastet, kan naboer, skoleelever og besøgende se frem til en ny attraktiv skolepark på omkring 16.500 m2 med multifunktionelle lege- og bevægelsesfaciliteter, en aktivitetssti og bedre opholdsmuligheder. 

Ny cykelforbindelse skal knytte Nørrebro og Nordvest tættere sammen

Pressemeddelelse den 23. september 2020

Jernbanesporene for linje F kiler sig ned mellem Nørrebro og Nordvest og skaber en fysisk barriere mellem Mimersparken og Lygten. En ny stiforbindelse under jernbanen skal både gøre det lettere for gående og cyklende at komme fra Nørrebro til Nordvest og vice versa, sikre nærområdet mod skybrud samt øge trygheden og sikre bedre betingelser for byliv i og omkring Mimersparken.

Københavnsk park har fået et kæmpe løft

Pressemeddelelse den 16. september 2020

280 nye træer, en skatepark og et stort bevægelsestorv med træningsfaciliteter er nogle af de forbedringer, som nu står klar til københavnerne i Remiseparken på Amager. I forbindelse med en skybrudssikring af området og udviklingen af Urbanplanen er der investeret 59 mio. kr. i parken, som nu står klar.

Borgmester ønsker forbud mod udlejning af elløbehjul fra kommunale arealer

Pressemeddelelse den 9. september 2020

En ny lov, som giver mulighed for at regulere udlejning af løbehjul fra kommunale arealer, forventes at træde i kraft fra januar. Mandag skal politikerne tage stilling til, hvordan loven skal anvendes i København.

Parktræf skal tegne linjerne for fremtidens Vigerslevpark og Harrestrup Å

Pressemeddelelse den 2. september 2020

Harrestrup Å og Vigerslevparken skal skybrudssikres, og naturen i området skal forbedres. På den baggrund inviterer Københavns Kommune og Hvidovre Kommune interesserede til parktræf lørdag d. 12. september for at få input fra interesserede til udviklingen af parken.

Seniorer får mulighed for at flytte i bofællesskab på Amager

Pressemeddelelse den 19. august 2020

Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny trafikanalyse fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen  (EL) er glad for, at vejen fra bilrum til byrum synes stadig kortere.

Seniorer får mulighed for at flytte i bofællesskab på Amager

Pressemeddelelse den 19. august 2020

Boligorganisationen fsb er klar til at lade et seniorbofællesskab med 22 boliger skyde op i Sundparken på Amager. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om projektet.

Almene ungdomsboliger på vej i Teaterhaven

Pressemeddelelse den 18. august 2020

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det private byggeri, hvis politikerne giver grønt lys til at støtte projektet.

Stor modstand mod nedrivning af Café Fuglereden

Pressemeddelelse den 18. august 2020

Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret. 

Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

Pressemeddelelse den 14. august 2020

Byer forandres i disse år for at gøre dem bedre rustet til at modstå klimaforandringer. I Askøgade på Østerbro er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø. Fredag d. 21. august kl. 16 indvies gårdhaven ved et arrangement, hvor man bl.a. kan høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering.

Nye grønne byrum og flere cykelparkeringspladser ved Torvehallerne

Pressemeddelelse den 31. juli 2020

Til foråret kommer der flere cykelparkeringspladser og færre parkerede biler i gaderne omkring Torvehallerne. Samtidig bliver gadebilledet grønnere, og der skabes bedre plads til ophold. Anlægsprojektet går i gang til august og forventes færdigt i april 2021.

Bemandet toilet for alle åbner under Rådhuspladsen

Pressemeddelelse den 3. juli 2020

København skal være en rummelig by med plads til alle, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der derfor er glad for, at byens første nyopførte, kønsneutrale toilet åbner. 

Cigaretskod skal i skraldespanden

Pressemeddelelse den 24. juni 2020

Skån miljøet for mikroplast og smid dit skod i skraldespanden. Sådan lyder opfordringen fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der ærgrer sig over de alt for mange skod, der stadig lander på gaden. 

Færre biler i byen skal indfri Københavns ambitiøse CO2-drømme

Pressemeddelelse den 22. juni 2020

København er nået langt med at få nedbragt CO2-udledningen, siden målet om CO2-neutralitet i 2025 blev sat i 2012, men nu rammer nye udfordringer projektet. Hvis man skal i mål med visionerne, skal det være mere besværligt at køre i bil, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavns luftkvalitet skal kortlægges

Pressemeddelelse den 17. juni 2020

Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. Vigtigt redskab for den grønne forandring, siger teknik- og miljøborgmesteren.

En bilfri middelalderby rykker tættere på

Pressemeddelelse den 10. juni 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er stor tilhænger af Borgersamlingens forslag om markant færre biler i Middelalderbyen. Men effekterne på blandt andet trafik og erhvervsliv skal analyseres nærmere.

Genbrug af byggematerialer koster ikke samfundet dyrt

Pressemeddelelse den 29. maj 2020

En gennemgang af fire kommende byggeprojekter i Københavns Kommune viser, at de samlede udgifter kun stiger mellem fem og ti procent ved genbrug af byggematerialer. Til gengæld sparer genbrug af byggematerialer samfundet for CO2-udledning.

Nu skal istedgade gøres færdig – sammen med borgerne

Pressemeddelelse den 27. maj 2020

I denne uge bliver første skridt til sidste etape af arbejdet med at gøre Istedgade til en mere sikker og bedre handelsgade taget. Ligesom i de første etaper skal det ske i tæt dialog med Vesterbros beboere, og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

ByOasen er reddet

Pressemeddelelse den 26. maj 2020

Nørrebros helt egen bondegård, den bemandede legeplads ByOasen har fået sikret sin fremtid. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede mandag aften at permanent-gøre driften af den populære legeplads, hvor byens børn kan holde geder og høns, kaniner, marsvin og mus.

København udskyder udledning af spildevand

Pressemeddelelse den 25. maj 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har besluttet at  udskyde arbejdet med at sikre spildevandsledningen til Lynetten og dermed udledningen af spildevand til oktober.

København begrænser omstridt lysreklame

Pressemeddelelse den 18. maj 2020

En ny afgørelse fra Københavns Kommune betyder, at generne fra en omstridt lysreklame på Rosenørns Allé vil blive begrænset.

Tilfredshed med behandlingen af byggesager falder

Pressemeddelelse den 11. maj 2020

Ny tilfredshedsundersøgelse viser nyt fald i kundetilfredsheden på trods af øget fokus. Det er utilfredsstillende, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, som varsler nye initiativer.

København bliver verdens arkitekturhovedstad i 2023

Pressemeddelelse den 6. maj 2020

Som den kun anden by nogensinde bliver København UNESCO World Capital of Architecture. Året giver københavnerne en unik mulighed for at fejre hovedstadens arkitektur sammen med et stort internationalt publikum og samtidig vise byens visioner for bæredygtig udvikling.

272,3 mio.kr. sætter turbo på byfornyelse og løft af to nye områder i København

Pressemeddelelse den 29. april 2020

Da regeringen i starten af Corona-krisen fjernede anlægsloftet for kommunernes investeringer i hele 2020, banede det vejen for, at der igen kan komme gang i byfornyelsen af hovedstadens mangelfulde boliger og nedslidte områder. Og den chance griber Københavns Kommune, der nu dobler op på by-og områdefornyelsesindsatsen og bevilliger godt 272 mio. kr. til at sætte skub i byfornyelse og områdeløft af to nye kvarterer i Ø og NV.

Ny reklamepolitik: Generende stillads- og lysreklamer skal begrænses i København

Pressemeddelelse den 28. april 2020

Byrummet skal afkommercialiseres og irrelevant lys- og reklamestøj begrænses, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der derfor glæder sig over den ny reklamepolitik, som blev besluttet mandag aften.

Nu kan der bygges flere mindre boliger i København

Pressemeddelelse den 28. april 2020

Københavns Kommune bløder nu endnu mere op for kravet til boligstørrelserne, så der potentielt kan bygges mange flere mindre boliger i eksisterende byudviklingsområder.

Nu åbner broen over Folehaven

Pressemeddelelse den 23. april 2020

Den nye cykel- og gangbro over Folehaven skaber en tryg forbindelse for de bløde trafikanter. Smutvejen tages i brug fredag d. 24. april.

Ny stor bevilling til Naturpark Amager skal få endnu flere københavnere til at bruge naturen

Pressemeddelelse den 15. april 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over, at Lokale og Anlægsfonden har besluttet at bevillige seks millioner kroner til et ekstra løft af det aktive friluftsliv tæt på byen i den københavnske del af Naturpark Amager.

Partier vil forhindre dark design og indrette byen hjemløsevenligt

Pressemeddelelse den 11. marts 2020

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har taget initiativ til et medlemsforslag, der skal afværge dark design og i stedet indtænke hjemløsevenligt design i udviklingen af København. Flere partier bakker op. 

Parkering i rabat skaber problemer i landets største byer

Pressemeddelelse den 9. marts 2020

I 2017 blev det lovligt for bilister at parkere i rabat. I København skaber det problemer for trafiksikkerheden, og derfor ønsker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen lovgivningen rullet tilbage.

Vester Voldgade kan lukkes permanent

Pressemeddelelse den 29. februar 2020

Københavns Politi har givet en principiel godkendelse til at lukke Vester Voldgade permanent. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for tilkendegivelsen og ser gode muligheder for at skabe et byrum og en god sammenhæng mellem Rådhuspladsen og Strøget.

Små lokalplaner behandles hurtigere i København

Pressemeddelelse den 29. februar 2020

Mindre lokalplaner og små justeringer af eksisterende lokalplaner vil fremover hurtigere kunne realiseres i København. I gennemsnit vil det betyde, at man kan spare 35 dage i processen fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse.

Nyt reparationsværksted slår dørene op i Nordhavn

Pressemeddelelse den 27. februar 2020

Vil du give dine ødelagte ting nyt liv? Besøg Nordhavns nye reparationsværksted, som åbner onsdag d. 4. marts. Værkstedet er et nyt initiativ, der skal hjælpe københavnerne med at forlænge produkters levetid og dermed mindske ressourcespildet.

Nye almene boliger på vej i Valby

Pressemeddelelse den 27. februar 2020

Kulbanekvarteret kan snart få både flere almene boliger og en tryggere og mere cykelvenlig forbindelsesvej til Grønttorvsområdet.

Skybrudssikring giver Sydhavnen et grønt løft

Pressemeddelelse den 19. februar 2020

En grøn gangsti langs dele af Sjælør Boulevard, der også kan håndtere skybrud, bliver resultatet, hvis projektforslag vedtages. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) støtter forslaget.

Prøveboliger skal vise Tingbjergs fremtid

Pressemeddelelse den 19. februar 2020

Tingbjerg står foran forandring, hvis politikerne i foråret nikker til op imod 150.000 m2 nybyggeri i bydelen. Bygherren ønsker at få erfaringer med byggeprocessen for at kunne minimere generne i forbindelse med byggearbejdet og vise, hvordan nye boliger kan spille ind i Tingbjerg. Det skal ske ved at opføre ti prøveboliger i Tingbjerg forud for det store projekt.

Langebro kræver akutte reparationer

Pressemeddelelse den 18. februar 2020

Et særeftersyn af Langebros tilstand har afsløret et akut behov for reparationer på broen bl.a. på grund af skjulte konstruktionsfejl fra broens opførelse i 1954.

Bedre forhold for bløde trafikanter ved Husum Skole

Pressemeddelelse den 17. februar 2020

Et skybrudssikringsprojekt giver anledning til at tyvstarte Husumforbindelsen, der skal give cyklister i Husum og Tingbjerg bedre forhold. I første omgang kommer det børnene på Husum Skole til gode - de vil få en tryggere skolevej. Det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.   

Prøveboliger skal vise Tingbjergs fremtid

Pressemeddelelse den 17. februar 2020

Tingbjerg står foran forandring, hvis politikerne i foråret nikker til op imod 150.000 m2 nybyggeri i bydelen. Bygherren ønsker at få erfaringer med byggeprocessen for at kunne minimere generne i forbindelse med byggearbejdet og vise, hvordan nye boliger kan spille ind i Tingbjerg. Det skal ske ved at opføre ti prøveboliger i Tingbjerg forud for det store projekt.

København får klimagevinst med særvilkår til grønne taxier

Pressemeddelelse den 4. februar 2020

Særlige holdepladser til el- og brinttaxier skal belønne taxiselskaber, der kører grønt og motivere flere til at omstille vognparken.

Enhedslisten ønsker ikke lukkede områder til Distortion

Pressemeddelelse den 27. januar 2020

Distortion lægger op til flere betalingsområder i ansøgningen til årets gadefester, men byens arealer skal ikke bruges til lukkede fester, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ny kunstgræsbane klar til indvielse

Pressemeddelelse den 10. januar 2020

I starten af året kunne den nye kunstgræsbane på Hekla Park endelig tages i brug. Den officielle indvielse finder sted den 31. januar.

Københavnerne får hjælp til mindre madspild

Pressemeddelelse den 7. januar 2020

Madspild belaster miljøet, det er spild af god mad, og så er det penge lige ned i skraldespanden. Derfor åbner Københavns Kommune d. 7. januar op for tilbuddet Mad-uden-spild, der skal hjælpe københavnerne til mindre madspild i hjemmet.

Panel skal sikre København som blandet by med gode, billige boliger

Pressemeddelelse den 6. januar 2020

Stigende grundpriser gør det svært for almene boligselskaber at følge med efterspørgslen på billige boliger, mens behovet grundet befolkningstilvækst i København bare stiger og stiger. Nyt panel skal komme med anbefalinger, der kan understøtte de politiske målsætninger om København som en bæredygtig boligby – økonomisk såvel som socialt og miljømæssigt.  

Lovforslag om elløbehjul vækker glæde på Københavns Rådhus

Pressemeddelelse den 19. december 2019

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er begejstret for transportministerens udspil, som vil betyde, at selv får lov at bestemme, om man vil tillade udlejning af elløbehjul fra kommunal grund. 

Bellahøj Friluftsscene skal renoveres og opgraderes

Pressemeddelelse den 17. december 2019

Anlægsarbejdet begynder i foråret. Scenen forventes klar til brug til arrangementer i august.

Kunstlandskab bliver vartegn for Kulbaneparken

Pressemeddelelse den 17. december 2019

Internationalt anerkendt koreansk kunstner skal udforme et rekreativt kunstlandskab, der skal fungere som vartegn og skaterbane.

København tilbagebetaler gebyrer

Pressemeddelelse den 29. november 2019

Teknik- og Miljøforvaltningen vil tilbagebetale 60 mio. kr., der er opkrævet fra erhvervslivet i form af fem gebyrer, bl.a. for opstilling af containere på kommunens arealer.

Borgmester vil have mindre byggeri og mere selvbyg på Stejlepladsen

Pressemeddelelse den 27. november 2019

By & Havn skal gøre mere for at sikre, at Fiskerhavnens bevaringsværdige kulturmiljø kommer til at spejle sig i nybyggeriet på Stejlepladsen, mener teknik- og miljøborgmester.

Ingen store ændringer af Sct. Jørgens Sø

Pressemeddelelse den 18. november 2019

Skt. Jørgens Sø skal fortsat spille en rolle i skybrudssikringen af hovedstaden. Men planerne om en park skrinlægges. Sådan lyder oplægget til politikerne i København og på Frederiksberg efter grundig borgerdialog.

Almene boliger på vej til Sydhavn

Pressemeddelelse den 14. november 2019

Der skal bygges nye boliger og serviceerhverv ved det gamle industriområde afgrænset af Scandiagade, Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade. Det bliver et tæt byområde, der efter krav fra bl.a. Enhedslisten kommer til at bestå af 25 procent almene boliger.

Københavnerne strømmer over Lille Langebro

Pressemeddelelse den 8. november 2019

Københavnerne har taget den seneste genvej over havnen, Lille Langebro, til sig. En tredjedel af cykeltrafikken er flyttet fra Langebro til Lille Langebro. Omkring halvdelen af fodgængerne fra Langebro gør brug af den nye bro. 

Københavnernes bioaffald får en kortere transportvej

Pressemeddelelse den 5. november 2019

I dag køres københavnernes bioaffald først til Glostrup og siden til Hashøj uden for Slagelse, hvor det omsættes til biogas. Men i fremtiden kan man nøjes med at transportere madresterne til Solrød syd for København. Det vil nedsætte transportens CO2-aftryk med 67 pct. 

Omstridte byggerier kræver mere tid, hvis københavnerne skal inddrages ordentligt

Pressemeddelelse den 4. november 2019

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har svært ved at se, hvordan københavnerne kan få indflydelse på rammerne for byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Tre partier vil fastholde lukningen af Lille Kongensgade

Pressemeddelelse den 31. oktober 2019

I Indre By er der planer om flere grønne byrum i området omkring Torvehallerne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget, der vil omdanne parkeringspladser til grønne byrum. Derudover opsætter man også flere cykelparkeringspladser, som der er mangel på.

Parkeringspladser bliver til grønne byrum i Indre by

Pressemeddelelse den 24. oktober 2019

I Indre By er der planer om flere grønne byrum i området omkring Torvehallerne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget, der vil omdanne parkeringspladser til grønne byrum. Derudover opsætter man også flere cykelparkeringspladser, som der er mangel på.
 

26,5 mio. kr. skal sikre rettidig byggesagsbehandling

Pressemeddelelse den 24. oktober 2019

Med budgetaftalen i København øremærkede politikerne 26,5 mio. kr. til at få nedbragt en pukkel på 1.200 byggesager og dermed nedbragt sagsbehandlingstiden frem mod begyndelsen af 2021.
 

Dybbølsbro genåbner med Københavns bredeste cykelsti

Pressemeddelelse den 11. oktober 2019

Tirsdag den 15. oktober er den nye 10 meter brede cykelsti på Dybbølsbro klar til de 21.000 cyklister, der krydser broen til hverdag. De 13.000 daglige fodgængere har også fået langt mere plads at boltre sig på.

Luftforurening: Københavnerne indånder høje værdier af ultrafine partikler hver dag

Pressemeddelelse den 10. oktober 2019

Nye målinger fra et samarbejde mellem Københavns Kommune og Google viser, at både indfaldsvejene til København og Indre By har høje værdier af ultrafine partikler. Den nye kortlægning af byens luftkvalitet kalder på handling, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavns udsatte bydele skal løftes

Pressemeddelelse den 3. oktober 2019

365 mio. kr. skal være med til at skabe en by i bedre balance. Det skal ske gennem nye almene boliger og et løft af udsatte boligområder på Nørrebro, Østerbro, i Nordvest og Kulbaneparken. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om budgetaftalen, men havde gerne set de udsatte boligområder fylde mere i det endelige budget.

Mindre forurenende biltrafik i København

Pressemeddelelse den 3. oktober 2019

Partierne bag budgetaftalen vil sætte ind overfor forurenende biltrafik med en markant forhøjelse af beboerlicensen, en ambitiøs cykelpakke og en plan for reduktion af biltrafikken frem mod 2025.

Ambitiøs målsætning om almene boliger vil koste København næsten 2 mia. kr..

Pressemeddelelse den 30. september 2019

Hvis København stadig skal være en by, hvor folk med almindelige lønninger kan bosætte sig, så kræver det yderligere opførsel af almene boliger. Skal målet om 15.000 almene boliger i 2031 indfris, skal der findes omkring 1,9 mia. kr. de næste 12 år. Enhedslisten vil tage hul på finansieringen i år og finde de første 500 mio. kr. ved de forestående budgetforhandlinger.

Fire borgmestre vil have grønnere trafik i København

Pressemeddelelse den 26. september 2019

Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale er klar til at gøre det lidt sværere at vælge bilen i København for i stedet at fremme de grønne transportformer og nedbringe luftforurening, udledning af CO2 og trængsel. Nødvendigt hvis man vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, lyder det fra borgmestrene.

Grønne borgmestre: Turistbusserne skal ud af Indre By

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Antallet af osende turistbusser, der snegler sig gennem Indre By, Østerbro og Vesterbro, skal i fremtiden bringes ned. Det stiller kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu forslag om.

Nu er krav om genanvendelse af byggematerialer en realitet i København

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Torsdag aften besluttede Københavns Borgerrepræsentation efter krav fra Enhedslisten at de kommunale byggerier fremover skal screenes for at klarlægge mulighederne for genanvendelse af byggematerialer.

 

Fødevarebakker af plast skal genanvendes lokalt i København

Pressemeddelelse den 20. september 2019

Allerede fra begyndelsen af det nye år vil københavnerne kunne købe madvarer i bakker lavet af genanvendt plast fra København. Det skyldes et nyt, dansk partnerskab, som for første gang vil demonstrere et lukket kredsløb for fødevarebakker på dansk jord.
 

 

Byggesagsbehandling skal have et løft

Pressemeddelelse den 18. september 2019

1.200 byggesager i København venter lige nu på ledige hoveder og hænder til at behandle dem, hvorfor kunderne oplever uhensigtsmæssigt lange sagsbehandlingstider.

Udvalg stopper Blackstone på Nørrebro

Pressemeddelelse den 17. september 2019

Teknik- og Miljøudvalget gav mandag den amerikanske kapitalfond Blackstone nej til at bygge nye boliger på et grønt område på Uffesgade på Nørrebro.

ØsterGRO på nippet til at være reddet

Pressemeddelelse den 16. september 2019

Hvis politikerne vil acceptere en dispensation til otte færre parkeringspladser og ti m2 mindre opholdsareal, kan tagfarmen på Østerbro fortsætte uhindret. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er overordentlig tilfreds med, at der nu er fundet en løsning.

Løsningen for Smedetoften endelig klar

Pressemeddelelse den 16. september 2019

Nikker politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til projektforslaget, kan det længe ventede byrum på Smedetoften stå færdigt om lidt over et år. Teknik- og miljøborgmesteren er begejstret for, at Smedetoften nu endelig får sit tryghedsskabende løft. 

 

Byt dine gamle bøger til en ny sommergarderobe på lørdag

Pressemeddelelse den 3. april 2019

Hober poserne med dvd’er, tøj og elektronik sig op bagerst i skabet? Lørdag den 6. april har du mulighed for at rydde op i gemmerne og bytte dem til ting, du står og mangler. 

Orientering om afskedigelse af direktør

Pressemeddelelse den 3. april 2019

Københavns Kommune indleder afskedigelsessag mod direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen

København henter inspiration til håndtering af elløbehjul i Aarhus

Pressemeddelelse den 18. marts 2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København har mandag besluttet, at forvaltningen skal gå i dialog med Transportministeriet om en model for udlejning af elløbehjul og udlejningscykler, der minder om den aarhusianske

Supercykelstier kan få folk op på cyklen – også på de lange distancer!

Pressemeddelelse den 15. marts 2019

Nye tal fra Region Hovedstadens supercykelstier viser, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 pct., når en rute opgraderes til supercykelsti. Op til en fjerdedel af de nye brugere er tidligere bilpendlere. Skal succesen fortsætte, kræver det dog investeringer i hverdagscyklismen.

Borgmester forsøger at redde ØsterGro

Pressemeddelelse den 14. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til mulige løsninger for tagfarmen ØsterGro

København skal gå forrest i arbejde med bæredygtig byggeri

Pressemeddelelse den 13. marts 2019

Sammen med London, Hamborg og Helsinkiregionen skal København de næste fire år lede arbejdet med at udvikle et mere bæredygtigt byggeri, hvor byggematerialer bliver genbrugt. Teknik- og miljøborgmesteren ser frem til arbejdet med løsninger, der både er økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

Miljøvurdering spænder ikke ben for trafikplan på Nørrebro

Pressemeddelelse den 19. februar 2019

Arbejdet med trafikplanen for Indre Nørrebro blev udsat, da man manglede en miljøvurdering af projektet. Nu er vurderingen kommet, og arbejdet kan derfor gå i gang igen, hvis politikerne giver grønt lys.

Klimakvarterets grønneste skybrudsprojekt er klar til indvielse

Pressemeddelelse den 18. februar 2019

Lørdag den 23. februar indvies ét af Københavns Kommunes største skybrudsprojekter, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, som er en central del af Københavns første klimakvarter på Østerbro.

København vil nedsætte udledningen af spildevand markant

Pressemeddelelse den 8. februar 2019

Ny plan skal reducere mængden af spildevand, der årligt udledes til Københavns Havn og Øresund, med 5,3 mio. kubikmeter frem mod 2028. Det svarer til det årlige vandforbrug for ca. 38.000 danske familier.

Ny plan skal give Københavnerne mere ro

Pressemeddelelse den 6. februar 2019

En ny handlingsplan skal hjælpe med at håndtere de store problemer med vejstøj, som plager mange københavnere. Det skal ske gennem nedbringelse af benzin- og dieseltrafik, lavere hastigheder og støjdæmpende asfalt. Næste skridt er at høre københavnerne.

Kulsort trafikudspil fra regeringen

Pressemeddelelse den 24. januar 2019

Regeringen lover hovedstaden en vitaminindsprøjtning, men der er ikke meget grønt over forslagene på trafikområdet

Ikke brug for ny snakkeklub

Pressemeddelelse den 24. januar 2019

Der er ikke brug for mere snak men reel handling, hvis hovedstaden skal sikres mod stormflod, før det er for sent

Blandet karakterbog til teknik- og Miljøforvaltningen

Pressemeddelelse den 21. januar 2019

Ernst & Young er klar med første anbefalinger til, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kommer til at arbejde effektivt på alle områder og sikrer helt styr på alle de takster og gebyrer, forvaltningen opkræver

Skybrudssikring af Lyngbyvej på vej

Pressemeddelelse den 9. januar 2019

Syv gange inden for de seneste ti år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu kan en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin, og på den måde tage brodden af de værste vandmængder.

 

Nye regler skal skabe bedre balance mellem byliv og boliger

Pressemeddelelse den 9. januar 2019

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på årets sidste møde i december at sende nye regler for musikarrangementer på offentlige pladser i høring. Med udkastet forsøger udvalget at finde balancen mellem det at bo i byen og feste i byen. Nu kan københavnere og andre interessenter byde ind.

Borgmester kritiserer beslutning om anlægsprojekter i København

Pressemeddelelse den 8. januar 2019

Et flertal uden om Enhedslisten har i flere tilfælde prioriteret parkering højere end trafiksikkerhed

Prioritering af anlægsprojekter udsat

Pressemeddelelse den 18. december 2018

Teknik- og Miljøudvalget skyder beslutning om anlægsprojekter til det nye år. Borgmester kritiserer forhastet beslutning i Økonomiudvalget.

 

Nye rammer skal åbne for flere tagboliger i København

Pressemeddelelse den 17. december 2018

Nye retningslinjer for tagboliger skal skabe gennemsigtighed om lovgrundlag og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed lette processen for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til fx parkeringskrav.

 

Engangskrus forbydes i København

Pressemeddelelse den 13. december 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag den 17. december beslutte, om kommunen fremover skal stille krav om, at arrangementer i København ikke benytter engangsplastikbægre. Teknik- og miljøborgmesteren ser positivt på forslaget, som forventes at give en miljømæssig gevinst til byen og en økonomisk gevinst til arrangørerne.

 

Krav til restaurationer skal skabe bedre balance i byen

Pressemeddelelse den 4. december 2018

Generende larm fra restaurationer skal begrænses, så københavnerne kan holde ud at være i egne hjem.

 

Tusindvis af boliger får tiltrængt renovering

Pressemeddelelse den 29. november 2018 

Næsten 400 millioner kroner vil i de kommende år blive investeret i københavnske boliger, som i dag mangler enten toilet eller bad eller har uhensigtsmæssige støjgener fra biler og veje. Et vigtigt skridt i retning af en bedre by for alle, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

 

København vil sætte gang i dialog om bilfri by

Pressemeddelelse den 28. november 2018 

Der bliver kamp om pladsen i Københavns indre by, når antallet af fodgængere som følge af den nye metroring vil stige betragteligt, for der kommer samtidig flere og flere cyklende i takt med befolkningstilvæksten. Er løsningen en delvis bilfri bykerne? Det skal københavnerne i dialog om.

Reaktion på aftale om Teknik- og miljøudvalget budget for 2019

Pressemeddelelse den 16. november 2018 

Ninna Hedeager Olsen er glad for, at budgetpartierne ikke straffer Teknik- og Miljøområdet så hårdt som andre velfærdsområder.

 

En letbane på Frederikssundsvej giver 73.000 indbyggere stationsnærhed

Pressemeddelelse den 14. november 2018 

16 stop på 8,7 kilometer, 24 min fra Gladsaxe over Tingbjerg, Husum og Brønshøj til Nørrebro, hvorfra der er forbindelse til indre by. På baggrund af en ny rapport er kommunen klar til at tage næste skridt for at gøre en letbane til virkelighed.

 

Genanvendelsen skal i vejret i København

Pressemeddelelse den 13. november 2018 

En ny, ambitiøs plan for affaldsområdet i København er netop vedtaget. Blandt andet skal genanvendelsen af husholdningsaffald øges fra 45 pct. til 70 pct.

 

Hårde besparelser inden for teknik-og miljøområdet

Pressemeddelelse den 12. november 2018 

Teknik- og Miljøudvalget skal den 19. november træffe beslutning om besparelser for at løse en økonomisk udfordring på cirka 37 mio. kr.

Tættere på københavnerne og byens behov

Pressemeddelelse den 31. oktober 2018 

Teknik- og Miljøforvaltningen skal endnu tættere på københavnerne. Det skal ske ved at give større ansvar til de medarbejdere og enheder, der har ansvaret for at imødekomme byens og københavnernes behov

København kæmper for nul trafikdræbte inden 2025

Pressemeddelelse den 26. oktober 2018 

København har gennem mange år oplevet et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, men de sidste fem år er tallene stagneret. Det kræver derfor politisk handling, hvis kommunens vision om nul dræbte og tilskadekomne i 2025 skal nås, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ny behandling af fortovsordning

Pressemeddelelse den 11. oktober 2018 

Teknik- og Miljøudvalget behandler igen spørgsmålet om tilbagebetaling for fortovsordningen

Regeringens udspil redder ikke klimaet

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 

Positivt at regeringen anerkender behovet for en grønnere kurs – men der skal mere til, hvis klimakatastrofen skal afværges.

København og Google måler fra i dag luftforurening på gadeniveau

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 

Fra i dag og indtil udgangen af 2019 skal en Google Street View-bil med avanceret måleudstyr køre igennem Københavns gader for at måle luftforureningen i byen. Projektet skal give københavnere og politikere helt ny viden om forureningen, som medfører hundredvis af dødsfald hvert år.

Uambitiøst udspil om ren luft

Pressemeddelelse den 8. oktober 2018 

Formentligt et stort skridt for regeringen – men slet ikke tilstrækkeligt for København, siger teknik- og miljøborgmester om regeringens udspil om ren luft.

Ja til boligø - nej til havnetunnel

Pressemeddelelse den 5. oktober 2018 

Enhedslisten ser positivt på planerne om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikringen af København. Men havnetunnellen skal pilles ud af projektet 

Enhedslisten siger klart nej til højhus på Nuuks Plads

Pressemeddelelse den 26. september 2018

På mandag skal politikerne tage stilling til lokalplanen for Nuuks Plads på Nørrebro, som blandt andet kan bane vej for et højhus på 75 meter. Enhedslisten bakker københavnerne op og stemmer nej til forslaget.

 

Mindre biltrafik og mere grønt kan få københavnerne til at gå mere

Pressemeddelelse den 24. september 2018

Der skal grønne stier, mindre biltrafik og flere grønne omgivelser til, hvis man skal få københavnere til at gå mere. Det viser Københavns Kommunes nye Bylivsregnskab, som samtidig understreger, at ønsket om grønne omgivelser er steget kraftigt de seneste år.

Bedre genanvendelse af byggematerialer

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Teknik- og miljøborgmester vil bygge nye daginstitutioner og folkeskoler ud af gamle vinduer og genanvendt beton

 

Stor efterspørgsel på støtte til støjrenovering

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Der er rift om de 20 mio. kr., Københavns Kommune har afsat til at støtte udskiftning af vinduer, så trafikstøjen dæmpes i hjemmene i de hårdest belastede områder. I den seneste ansøgningsrunde har kommunen modtaget 54 ansøgninger med et ønske om hjælp til støjrenovere over 2100 boliger. Særligt Indre By, Nørrebro, Nordvest og Vesterbro har søgt.

 

Bedre cykelparkering på Dybbølsbro

Pressemeddelelse den 20. september 2018

Fremkommeligheden er ofte sat på prøve på Dybbølsbro, hvor antallet af cykelparkeringspladser ikke stå mål med antallet af parkerede cykler. 

 

Bedre fremkommelighed og øget tryghed på supercykelsti

Pressemeddelelse den 19. september 2018

Punktvise forbedringer skal skabe en tryggere hverdag for cyklister, buspassagerer og gående på Københavnerruten på vej gennem Indre By. Busperroner, nye cykelstier og forbedrede krydsningsmuligheder skal hjælpe til.

 

Kærestebreve viser stor efterspørgsel på miljømærket legetøj og kontormøbler

Pressemeddelelse den 19. september 2018

Københavns Kommune har gjort kur til de offentlige indkøbere i landets kommuner og regioner for at få dem til at gå efter miljømærket legetøj og kontormøbler i deres kommende udbud. 36 kommuner og 2 regioner har sagt ja – og dermed er der en gulerod på 139 mio. kr., når København nu inviterer til markedsdialog med producenterne på området.

 

Budgetaftale med mange sorte fingeraftryk  

Pressemeddelelse den 7. september 2018

De borgerlige partier har taget sig dyrt betalt for at sikre overborgmesterens aftale om Amager Fælled, mens SF og De Radikale har solgt ud af principper og idealer 

Københavnerne mister værdifulde grønne områder  

Pressemeddelelse den 7. september 2018

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er stærkt kritisk overfor aftale, der ofrer en række værdifulde og fredede grønne områder i København  

Ændring af takster for containere i København

Pressemeddelelse den 22. august 2018

Prisen for at opstille containere og skurvogne på de offentlige vejarealer står til at blive sænket.

 

Regning for fortovsordning klar

Pressemeddelelse den 21. august 2018

Københavns Kommune har opkrævet i omegnen af 18 mio. kr. for meget for renhold af fortovene i den centrale del af byen

København vil forlænge genopretningen af vejene

Pressemeddelelse den 9. august 2018

I seks år har Københavns Kommune arbejdet for at indhente det efterslæb, der er på vedligehold af veje, cykelstier og fortove m.m.. En ny rapport slår fast, at arbejdet bør fortsætte ni år frem i tiden.

Plan for genbegregning af gebyrer klar

Pressemeddelelse den 06. august 2018

Teknik- og Miljøforvaltning skal genberegne 230 gebyrer, takster og priser. Samtidig skal effektiviteten i forvaltningen holdes op mod andre kommuner og private

 

Cyklisterne strømmer til Havneringen

Pressemeddelelse den 11. juli 2018

Antallet af cyklister på ruten langs havnen er steget med 75 pct. siden åbningen af Havneringen

 

Ny cykelredegørelse kalder på investeringer i København

Pressemeddelelse den 10. juli 2018

Den årlige cykelredegørelse fra Københavns Kommune er nu offentliggjort. Redegørelsen viser, at flere nu vælger cyklen frem for andre transportløsninger, men kalder også på øgede investeringer, hvis trafikken skal glide bedre i hovedstaden.

 

70 pct. af affald skal genanvendes i 2024

Pressemeddelelse den 10. juli 2018

Markant løft af genanvendelsen skal hjælpe Københavns klimaplan på rette kurs

 

Pressemeddelelse den 11. juni 2018

Københavns Kommune indleder samarbejde med Google om at forbedre luftkvaliteten i København

Luftkvaliteten i København skal fremover måles af måleudstyr monteret på Googles Street View-biler.

 

Pressemeddelelse den 25. maj 2018

Bioaffaldsordningen er blevet en succes på rekordtid

Indsamlingen af bioaffald overgår kommunens forventninger. Det vækker glæde på rådhuset.

 

Pressemeddelelse den 24. maj 2018

Strand i Sydhavnen på vej til at blive en realitet

Politikerne skal mandag tage stilling til en donation på 28 mio. kr. fra R98 Fonden, som endelig kan gøre en strand for enden af Valbyparken til en realitet.

 

Pressemeddelelse den 23. maj 2018

Aftale om ARC god for miljø og renovationsarbejdere

Kommunalisering af affaldsindsamling, bedre genanvendelse og et bynært biogasanlæg er hovedelementerne i en ny ejeraftale, der skal redde ARCs økonomi

 

Pressemeddelelse den 22. maj 2018

Københavnske grundejere skal igen stå for renhold af fortove

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler politikerne at tilbageføre ansvaret for renhold af fortovene i det centrale København til grundejerne fra 1. januar 2019

 

Pressemeddelelse den 15. maj 2018

Folketingets ghettoaftale rammer København hårdt

København risikerer at miste op imod 3.700 gode, billige almene familieboliger som konsekvens af ghettoaftalen

 

Pressemeddelelse den 1. maj 2018

Sydhavnen får ny grøn park på Scandiagade

Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at anlægge den nye park på Scandiagade mellem Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af 2019.

 

Pressemeddelelse den 1. maj 2018

Borgmester klar til at mangedoble prisen på parkering i København

En nærmest gratis parkeringsplads bør ikke være et velfærdsgode, som det ellers er tilfældet for mange i København i dag. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er klar til at hæve prisen for en beboerlicens til 10.000 kroner om året for at få færre biler i byen.

 

Pressemeddelelse den 24. april 2018

Grønne oaser vises frem

Københavns Kommune har siden 1960’erne anlagt næsten 500 grønne gårdhaver, som gør en verden til forskel for beboerne. På Gårdhavernes Dag 6. maj åbnes der for adgang til udvalgte gårde, som blandt andet skal inspirere andre til at søge støtte til etablering af fælles gårdhaver.

 

Pressemeddelelse den 24. april 2018

København har udpeget mere end 3.000 ikoniske træer

136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper fordelt over hele byen har fået status som ikoniske træer. Det sker som et led i Københavns Kommunes træpolitik for at markere de træer, som betyder noget særligt historisk og for lokalområdet. 

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

Højhuse i Nordhavn må afvente helhedsplan

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en helhedsorienteret udvikling af Ydre Nordhavn, så mulige højhuse ikke kommer til at diktere byudviklingen.

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

En million forårsblomster er i færd med at folde sig ud i forårssolen

Efter en kold og lang vinter er de første af de mange tusinde farverige forårsbebudere ved at iklæde København i flotte lilla, gule og hvide nuancer.

 

Pressemeddelelse den 23. april 2018

Støjen fra Københavns natteliv skal begrænses

Larm fra ulovlig udeservering og lyden fra musikanlæg, der spiller for åbne døre, er nogle af de elementer, der vækker store frustrationer hos københavnerne i visse områder af byen. Derfor skal der sættes hårdere ind mod støjgener i det københavnske natteliv, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

 

Pressemeddelelse den 20. april 2018

Københavnsk kamp mod sundhedsskadelig luftforurening er en realitet

Borgerrepræsentationen har vedtaget forslag, som gør op med regeringens passive politik overfor den sundhedsskadelige luftforurening.

 

Pressemeddelelse den 3. april 2018

Ambitiøs plan for cykelparkering

København vil forbedre cykelparkering ved stationer, butikker i brokvarterene og i Middelalderbyen

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

146,6 mio. kr. skal løfte Nørrebro og Nordvest

Enhedslisten har prioriteret arbejdet med at løfte byens udsatte byområder højt ved de netop overståede forhandlinger på Københavns Rådhus.

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

Skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park skal endelig realiseres

Der er afsat næsten 55 mio. kr. til projeket.

 

Pressemeddelelse den 21. marts 2018

Stefansgade gøres mere trafiksikker

Enhedslisten har sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti sørget for midler til en mere sikker trafik på Stefansgade. Ramper gøres stejlere, og hastigheden sænkes.

 

Pressemeddelelse den 9. marts 2018

Ny legeplads ved BLOX for både børn og unge

Det store BLOX-byggeri på Christians Brygge er ikke kun for voksne. Der også skabt uderum til både børn og unge. Ny legeplads er klar til brug.

 

Pressemeddelelse den 5. marts 2018

Københavnere får metrobyggepladsareal tilbage

Metrobyggeriet er nu inde i sin sidste fase, hvor stationerne frem mod åbningen i juli 2019 gøres færdige over og under jorden. Det første byggepladsareal som overdrages til Københavns Kommune bliver Sønder Boulevard, og det sker officielt 9. marts.

 

Pressemeddelelse den 1. marts 2018

Københavnerborgmester forkaster ghettoudspil

Regeringens ghettoudspil er netop blevet præsenteret i Mjølnerparken, og det får en kølig modtagelse af Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Metoden er helt forkert, mener borgmesteren.

 

Pressemeddelelse den 25. februar 2018

Københavnerdialog om begrænset biltrafik i Middelalderbyen til efteråret

Efter sommerferien får Teknik- og Miljøudvalget præsenteret en række scenarier for, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalderbyen for at mindske risikoen for terrorangreb. Til efteråret får københavnerne mulighed for at komme med deres input.

 

Pressemeddelelse den 24. februar 2018

Borgmester kræver almene boliger i nybyggeri i Bispebjerg

Det skal være reglen og ikke undtagelsen, at der stilles krav om 25 pct. almene boliger i tilfælde af nybyggeri, hvor en ny lokalplan er nødvendig, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Det skal også gælde i kommende byggeri ved Lygten, hvis det står til borgmesteren.

 

Pressemeddelelse den 23. februar 2018

Københavnerne sorterer affald til genanvendelse i stor stil

Københavnerne er blevet bedre til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. Det viser en opgørelse over indsamlet husholdningsaffald for 2017, hvor især bioaffald og plastik er vinder frem.

 

Pressemeddelelse den 19. februar 2018

Københavns parker skal summe af liv

Fælles udmelding fra Ø, B, Å, A og F.

 

Pressemeddelelse den 15. februar 2018

Enhedslisten skaffer almene boliger til Bomhusvej

En ny lokalplan for området ved Bomhusvej skal stille krav om 25 % almene boliger på initiativ fra Enhedslisten.
 

Pressemeddelelse den 15. februar 2018

Borgmester dumper regeringens ghettoplaner

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) giver ikke meget for statsministerens ønsker om at rive lejligheder ned for at få pæne tal i statistikken. Hun efterlyser i stedet konkrete redskaber fra regeringen.

 

Pressemeddelelse den 27. januar 2018

Tre sangerinder kan snart få deres navn på vejskilte i Sydhavnen

Etta Cameron, Grethe Ingemann og Monica Zetterlund kan hver få en vej opkaldt efter sig i det nye byområde på Sluseholmen. Det kan være med til at reducere den skæve kønsfordeling, der er blandt vejnavne i København, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.