146,6 mio. kr. skal løfte Nørrebro og Nordvest

21.03.2018
Enhedslisten har prioriteret arbejdet med at løfte byens udsatte byområder højt ved de netop overståede forhandlinger på Københavns Rådhus.

Var Nørrebro og Nordvest selvstændige kommuner, ville de høre til landets fattigste målt på den gennemsnitlige indkomst per indbygger. Derfor er der særligt her brug for indsatser, der kan løfte både bydelene og deres beboere. Det sker bedst gennem det rette miks af sociale indsatser og fysiske forbedringer af byrum og infrastruktur. Og derfor har Enhedslisten kæmpet 146,6 mio. kr. hjem til bl.a. et løft af Hans Tavsens Park på Indre Nørrebro, en cykel- og gangforbindelse under S-togsbanen ved Mjølnerparken, Kampsportens Hus ved Nørrebro Station og til det videre arbejde med at fælde Bispeengbuen og få lagt den massive biltrafik i en tunnel.

”Vi skal bekæmpe den stigende ulighed i København. Derfor arbejder Enhedslisten i disse år målrettet på at løfte vores udsatte byområder. Bl.a. skal vi skabe øget tryghed ved at give flere lyst til at færdes og opholde sig i byen. Det kræver mere attraktive byrum og gode forbindelser for fodgængere og cyklister,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

På Indre Nørrebro er der afsat næsten 55 mio. kr. til begrønning i forbindelse med skybrudssikringen af området ved Hans Tavsens Park, så man sikrer at parkens rekreative værdi fastholdes og styrkes i forbindelse med skybrudssikringen. Projektet strækker sig fra Jagtvej til Peblinge Sø og vil skabe sammenhæng mellem park, bynatur, legepladser, foreningsliv og folkeskolen. Boldbaner og bemandede legepladser vil blive forbedret, og Blågård Skoles udearealer inkluderes i opgraderingen og bliver i fremtiden tilgængelig for børn og voksne uden for skolens åbningstid. Endelig vil den asfaltgrå Korsgade fremover blive en tryg og grøn gade og dermed invitere til ophold for de lokale.

Samtidig har Enhedslisten bakket op om investeringen på knap 77 mio. kr. i en tryg cykel- og gangforbindelse under S-togsbanen, der i dag udgør en barriere mellem Nørrebro og Bispebjerg. Den nye forbindelse skal hjælpe med at bryde Mjølnerparkens isolation. Det udsatte boligområde ligger i dag klemt inde mellem Tagensvej og S-banen, hvilket betyder, at stort set kun områdets beboere færdes her. Fremover vil mange københavnere benytte den nye cykel- og gangsti, der bl.a. sikrer sammenkoblingen af tre cykelforbindelser. Det vil hjælpe med at øge trygheden og samtidig skaffe kunder til en kommende handelsgade i Mjølnerparken.

”Regeringen har fremlagt en ghettoplan, hvor fokus desværre er på nedrivninger af velfungerende boliger og negativ forskelsbehandling af områdernes beboere. Med denne aftale markerer vi, at København vil løse udfordringerne med udsatte byområder ved at investere i byens udsatte mennesker og byområder,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Endelig har Enhedslisten sikret et mindre beløb på cirka 200.000 kr. til en foranalyse af mulighederne for at rive Bispeengbuen ned. Tidligere har Frederiksberg Kommune afsat et tilsvarende beløb, og de to kommuner er netop nu i dialog med transportministeren om projektet. Hvis det lykkes at rive Bispengbuen ned, vil det betyde et massivt løft til udsatte byområder som Lundtoftegade.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619