162 almene boliger på vej på Amager

28.04.2021
64 almene ungdomsboliger og 98 almene familieboliger bliver nu til virkelighed, efter Teknik- og Miljøudvalget mandag gav grønt lys.

Der er heftig aktivitet på byggepladserne i København, hvor boliger skyder op i nord, syd, øst og vest. Størstedelen af boligerne bliver til ejer- og lejelejligheder, men med kommunal støtte i ryggen dukker der også flere almene boliger op i landets hovedstad med rimelige huslejer. Og nu er der i alt 162 almene boliger på vej fordelt på to byggerier på Amager.

Det ene skal opføres på Strandlodsvej og består af otte almene familieboliger og 32 almene ungdomsboliger. Det andet byggeri lyder navnet ”Generationernes Træhus” og skal ligge i Ørestad Syd på Robert Jacobsens Vej. Projektet består af 122 boliger, hvoraf 32 er ungdomsboliger, 34 er seniorbofællesskabslejligheder og 56 er familieboliger. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er begejstret for begge projekter:

- Med de to projekter får vi skabt boliger i København med rimelige huslejer, og samtidig får vi skabt sammenhængskraft på tværs af generationer, når de forskellige boligformer blandes. Begge projekter taler godt ind i vores dagsorden om at skabe flere boliger, som folk med almindelige indkomster kan komme i nærheden af, og derfor er jeg glad for, at 3B ønsker at bidrage med endnu flere almene boliger til det københavnske boligudbud, siger Ninna Hedeager Olsen.

Med et loft over huslejen vil de almene boliger medvirke til et økonomisk og socialt varieret boligudbud i København.

Hos 3B er formand Steffen Morild også begejstret for de to projekter:

- Generationernes træhus er et spændende udviklingsprojekt, hvor vi bygger bæredygtigt og samler unge, familier og seniorer under samme tag. Det er en del af 3B’s ambitioner om at skubbe på den grønne omstilling og skabe rammer om stærke fællesskaber. Samtidig giver vi med de to nye byggerier et bidrag til at skabe boliger for alle slags mennesker i byen. Jeg glæder mig meget til at se begge projekter blive til virkelighed, siger Steffen Morild.

Projektet på Strandlodsvej består af 32 ungdomsboliger og otte små familieboliger. Bebyggelsen rummer henholdsvis seks og otte etager og vil rumme både boliger samt publikumsorienterede fællesarealer i stueetagen mod Strandlodsvej.

Generationernes Træhus består af en 95 meter lang og 12 meter dyb bebyggelse med træbeklædte facader. Den samlede bebyggelse er opdelt henholdsvis ungdomsboliger, seniorbofællesskaber og familieboliger. Stueetagen er udlagt til fælleslokaler og serviceerhverv og kan blandt andet rumme byttebørs, værksteder, hjemmearbejdspladser og lignende.

Det har været et lokalt ønske, at de publikumsorienterede serviceerhverv fylder mere end først planlagt, og derfor arbejder 3B på at øge arealet fra 379 m2 til 567 m2, så der kan etableres en café eller lignende, der kan understøtte Asger Jorns Allé funktion som lokal strøggade.