272,3 mio.kr. sætter turbo på byfornyelse og løft af to nye områder i København

29.04.2020
København bevilliger godt 272 mio. kr. til at sætte skub i byfornyelse og områdeløft af to nye kvarterer i Ø og NV.

Mandag d. 27. april vedtog Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalg en bevilling på mere end 272 mio.kr til københavnske byfornyelsesprojekter og nye områdefornyelsesprojekter i hhv. Aldersrogade og Bispeparken. Heraf var 113,3 mio.kr. allerede sidste år afsat til formålet, men blev ikke brugt på grund af regeringens anlægsloft, som sætter grænse for, hvor mange penge kommuner og regioner normalt må bruge på fx renoveringer og nybyggeri af veje, anlæg og bygninger.

Men da regeringen i slutningen af marts måned indgik en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at frigøre dem fra anlægsloftet i hele resten af 2020, gav det mulighed for at kommunerne kan investere så mange penge, de vil. Og det udnytter Københavns Kommune nu med nye bevillinger til renovering af utidssvarende og/eller støjbelastede boliger, klimaprojekter og energirenoveringer og områdefornyelser i nogle af byens belastede områder.

Stadig 25.000 mangelfulde boliger
Boligkvaliteten i hovedstaden er stadig mange steder væsentligt ringere end i andre byer i Danmark. 25.000 københavnerboliger mangler ifølge Danmarks Statistik fortsat basale installationer som toilet, bad og fjernvarme – størstedelen på Nørrebro, Østerbro, Amager og i Indre By – og Københavns Kommune tæller selv i sin ”Handlingsplan for vejstøj 2018-23” over 135.000 støjbelastede boliger i byen.

-Jeg er glad for, at regeringen så hurtigt fjernede anlægsloftet, så vi igen kan skrue op for vores indsats med at forbedre vores dårligste boliger samtidig med, at vi er med til at sikre beskæftigelsen, for begge dele er utroligt vigtigt, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) 

Byfornyelsesindsatsen er også i høj grad med til at løfte hovedstadens klima og miljømål. Boliger står for over halvdelen af Københavns samlede varmeforbrug. 70 % af bygningerne her er opført, før det første bygningsreglement trådte i kraft i 1961, og lever ikke op til nutidens krav for sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold.

Hidtil har Borgerrepræsentationen i København årligt igangsat bygningsfornyelser for ca. 100-130 mio. kr., men regeringens anlægsloft har forhindret, at en række andre hårdt tiltrængte byfornyelsesprojekter kunne komme i gang. Dem er der mulighed for at tage hul på nu, og teknik- og miljøborgmesteren opfordrer samtidig regeringen til at sikre at anlægsloftet lempes også i de kommende år, så kommunerne kan sætte gang i flere af de større og mere langsigtede projekter.

-Lettelsen af anlægsloftet giver os mulighed for her og nu at sætte skub i højt ønskede projekter, der renoverer nedslidte boliger og løfter udsatte områder, men mange af de projekter, der virkelig gør en forskel for borgerne - fx områdefornyelser og større trafiksaneringsprojekter, som øger sikkerheden for cyklister og fodgængere – kræver, at vi kan arbejde mere langsigtet og disponere flere år frem i tiden. Derfor er det vigtigt, at regeringen allerede nu forhandler en aftale hjem, som sikrer os højere anlægsmåltal også i de kommende år, siger Ninna Hedeager Olsen.

To nye områdefornyelser på vej
To af denne type større projekter er netop områdefornyelse af to helt nye områder i København: Aldersrogade på ydre Østerbro og Bispeparken i NV, som også begge er på regeringens ghettoliste. Områderne her er nedslidte, og der er færre grønne arealer end i andre kvarterer.

-Selvom København er en by i vækst, er der flere områder, som vi længe har ønsket at give en ekstra hånd for at hjælpe en positiv udvikling på vej, så vi er glade for nu at kunne sætte skub i disse to nye områdefornyelser, siger Ninna Hedeager Olsen.

Også områdefornyelserne i Sundby og Bavnehøj og Partnerskabet med Christiania, der alle var sat i bero i 2019, vil nu komme i gang igen og blive forlænget med et år til hhv. august 2023, december 2024 og februar 2023.