412 nye træer gør København lidt mere grøn

18.11.2021
I løbet af november og december planter Københavns Kommune mere end 400 træer og 140 buske over hele byen.

Damhusengen, Lergravsparken, Vestvolden og Assistens Kirkegård. Det er bare nogle af de grønne områder, hvor Københavns Kommune i løbet af november og december planter nye træer. I alt skal der plantes 412 træer og 143 buske på tværs af byen. Alle plantninger er såkaldte nyplantninger. De plantede træer og buske er altså ikke erstatninger for noget, der tidligere er fældet eller gravet op. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at der er mere grønt på vej til københavnerne. 

Når vi spørger københavnerne, hvad de ønsker sig mere af i byen, så er der rigtig mange, der drømmer om flere træer. Træer og buske er med til at skabe mere og bedre bynatur. De bidrager til ren luft i byen, de minimerer oplevelsen af trafikstøj, og så er de gode for biodiversiteten og dyrelivet. Der er al mulig grund til, at vi skal blive ved med at plante flere træer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Med plantningen af mere end 400 nye træer tager Københavns Kommune endnu et skridt i retning af at indfri ambitionen om at plante 100.000 træer inden 2025. Den ambition blev vedtaget i 2015 af det daværende Teknik- og Miljøudvalg. Siden da har Københavns Kommune plantet mere end 62.000 træer. 

Plantningen af de nye træer begynder i midten af november og forventes at stå på i en måneds tid. Der plantes forskellige træarter for at understøtte diversiteten i de grønne områder. Det spænder fra almindelige løvtræer som røn, eg og lind over nåletræer som lærk til frugttræer som æble, pære og blomme.