57 almene ungdomsboliger på vej på Grønttorvet

05.05.2021
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er positivt indstillet over for projektet.

Boligerne skyder op på det gamle grønttorv i Valby, og der er allerede masser af liv i den nye bydel. Og i fremtiden vil den blandede bydel også kunne byde på almene ungdomsboliger. I hvert fald hvis et politisk flertal beslutter sig for at yde tilskud til opførslen på 7,92 mio. kr., som der er lagt op til i forvaltningens indstilling til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser gerne, at de bliver til virkelighed:

- De almene boliger er vigtige for vores by, fordi de skaber boliger med loft over huslejen så flere kan være med og mange forskellige mennesker kan bo sammen og møde hinanden i de almene boliger. På Grønttorvet kan vi nu sikre 57 ungdomsboliger til en meget lavere husleje end de såkaldte “private ungdomsboliger”, som ofte har en husleje, man slet ikke kan komme i nærheden af for en SU, siger Ninna Hedeager Olsen

Og Steen Søndergård Thomsen, formand for fsb, tilføjer:

- Der er hårdt brug for ungdomsboliger i København med en husleje, der er til at klare for helt almindelige studerende. I kommuneplanen er der særligt fokus på ungdomsboliger – også almene. Det er en både stærk og helt nødvendig plan. fsb har mange års erfaring med at bygge almene boliger til unge og er også klar til at bygge boligerne på Grønttorvet både hurtigt og i en god kvalitet, siger Steen Søndergård Thomsen.

Boligerne får en gennemsnitlig størrelse på 44 m2 brutto, og ti af boligerne vil blive anvendt til boligsocial anvisning, mens fire vil være handicapvenlige ungdomsboliger. De 57 kommende lejligheder bliver del af en ny sammenhængende bebyggelse bestående af både private og almene ungdomsboliger samt erhvervslokaler, fitnesscenter og parkeringskælder. Bebyggelsen bliver udformet som en delvis åben hestesko i op til syv etager med varierende bygningshøjder og en åben gårdhave på 1.sal.

Alle indgangsdøre til boligerne udføres i glas, og sammen med et større sideparti også i glas, sikrer det gode dagslysforhold i boligerne. Altangangene er udvidet med 8 opholdsaltaner der forskydes på etagerne og er med til at skabe bedre udeophold og fællesskab.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til indstillingen om de 57 almene ungdomsboliger på TMU-mødet mandag 10. maj.