70 pct. af affald skal genanvendes i 2024

10.07.2018
Markant løft af genanvendelsen skal hjælpe Københavns klimaplan på rette kurs

Takket være en gedigen succes med at få størsteparten af københavnerne til at sortere og genanvende deres kartoffelskræller, kaffegrums og madrester ser hovedstaden ud til at nå målet om genanvendelse af 45 pct. af husholdningsaffaldet inden udgangen af 2018. Og nu har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget sat et nyt mål om, at 70 pct. af affaldet skal genanvende i 2024.

”København skal være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Men vores klimaplaner er udfordret, og vi skal sætte ambitiøse mål på alle de områder, hvor københavnerne kan hjælpe med at nedbringe udledningen af CO2. Derfor tilkendegav et bredt flertal også, at vi skal have et mål om at genanvende 70 pct. af vores affald i 2024, da vi drøftede sagen sidste år,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

I forhold til klimaplanen er det helt centralt, at plastik ikke bliver brændt af, da plastik er lavet af olie. Samtidig skal den populære biosortering gøres obligatorisk for alle københavnere.

Skal kommunen nå det ambitiøse mål, vil det kræve investeringer på omkring 900 mio. kr. i 29 indsatser fordelt på 7 temaer. Pengene skal opkræves via de affaldstakster, københavnerne betaler for at få håndteret deres affald. For en gennemsnitlig husholdning vil det betyde en stigning på lige over 20 pct. om året. Sammenlignet med taksten i 2015 er takststigningen dog kun på lidt over 1 pct. om året.

Målet om øget genanvendelse skal kommunen primært nå ved en højere genanvendelse af de affaldstyper, som københavnerne allerede i dag sorterer. Men midlet er ikke løftede pegefingre over for dem, der ikke allerede er med på den grønne bølge. Derimod skal genanvendelse gøres nemmere, så det bliver det oplagte valg for københavnerne. Blandt andet skal der etableres 750 sorteringssteder i byrummene. Det skal sikre, at man nemt kan aflevere det genanvendelige affald, selvom man forlader sin lejlighed via hoveddøren frem for bagtrappen, eller bor i Indre By, hvor gårdene typisk er for små til mange containere.

”Vi ved, det store flertal af københavnerne rigtig gerne vil genanvende deres affald af hensyn til miljø, klima og en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer. Men vi kender nok alle udfordringerne med en stresset hverdag, hvor vi kan være slemme til at vælge den nemmeste løsning, selvom vi ved, at den ikke er den bedste. Derfor skal vi som kommune lægge os i selen for at gøre det så nemt for københavnerne som muligt at træffe det rigtige valg,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Udover at gøre det nemmere at komme af med affaldet til genanvendelse peger forvaltningen på, at det også vil kræve øget kommunikation og mere nudging, hvis man skal nå den høje genanvendelsesprocent. Alle løsninger til at opnå så høj en genanvendelsesprocent eksisterer ikke på nuværende tidspunkt, og derfor vil København også skulle indgå innovative samarbejder med københavnerne, forskningsinstitutioner og private virksomheder.

Ressource- og Affaldsplanen vil blive sendt minimum otte uger i høring, før den skal endelig godkendes.