Ændring af takster for containere i København

22.08.2018
Prisen for at opstille containere og skurvogne på de offentlige vejarealer står til at blive sænket.

På mødet mandag d. 27. august skal Teknik- og Miljøudvalget forholde sig til taksterne i den såkaldte containerordning. Taksterne står til at blive ændret som følge af, at Teknik- og Miljøforvaltningen er gået i gang med at genberegne alle de 230 forskellige priser, gebyrer og takster, som forvaltningen som myndighed står for at opkræve fra borgere og erhvervsliv.

Forvaltningen har siden 1991 opkrævet et gebyr, hvis man ønsker at opstille containere eller skurvogne på offentlige vejarealer. Hensigten var at sikre færrest muligt containere og dermed en bedre fremkommelighed. En afgørelse fra Vejdirektoratet fra maj i år betyder imidlertid, at kommunen ikke længere må opkræve gebyr, når facadeejere, der renoverer deres bygning, opstiller containere til byggeaffald, fordi man ikke mener, at affaldscontaineren er opstillet i et ”forretningsmæssigt øjemed.” Dermed bortfalder lovhjemlen til at opkræve gebyr for denne type containere, hvilket vedrører ca. 1.000 af de ca. 12.000 containergebyrer, forvaltningen opkræver årligt.

København overvejer i samarbejde med Frederiksberg Kommune en retssag mod Vejdirektoratet om denne afgørelse. Men indtil der evt. kommer en anden afgørelse, har forvaltningen straks efter Vejdirektoratets afgørelse valgt at fjerne gebyret for byggeaffaldscontainere, der bruges til renovering. Samtidig er gebyrerne for de øvrige typer containere blevet gennemgået. Konklusionen er, at taksterne er for høje, fordi man i henhold til en ny vejledning fra Vejdirektoratet i 2016 ikke må bruge økonomiske incitamenter som en del af takstfastsættelsen. I dag koster det 152 kroner pr. dag i Indre By og 77 kr. pr. dag i resten af København at opstille container/skure. Forvaltningen anbefaler fremover en ensartet takst for hele byen på 20 kr. pr. dag i resten af 2018 og 22 kr. pr. dag i 2019.

“Allerede i foråret satte forvaltningen gang i en genberegning af alle gebyrer, efter vi blev opmærksomme på de første mulige fejl. Efterfølgende er vi politisk blevet enige om at få bistand fra eksterne konsulenter. Når vi nu gennemgår 230 takster, gebyrer og priser, så vil der dukke sager som denne op. Københavnerne skal selvfølgelig kunne stole på at de betaler de rigtige priser på både afgifter og gebyrer. Derfor er jeg glad for, at vi nu at vi en gang for alle får gennemgået hele området i løbet af det kommende halve år,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Med ændringen af taksterne i containerordningen vil kommunen miste indtægter på cirka fire mio. kroner i 2018 og knap 25 mio. kroner i årene fremover. Forvaltningen har indhentet ekstern advokatbistand for at sikre en korrekt håndtering og opfølgning på sagen. Vurderingen er, at kommunen formentlig ikke er forpligtet til at tilbagebetale gebyrer som følge af de ændrede takster.