Aftale om ARC god for miljø og renovationsarbejdere

23.05.2018
Kommunalisering af affaldsindsamling, bedre genanvendelse og bynært biogasanlæg er hovedelementerne i aftale, der skal redde ARC's økonomi.

Borgmestrene fra de fem ejerkommuner bag Amager Ressourcecenter (ARC) er blevet enige om en redningsplan for selskabet. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er navnlig glad for, at aftalen betyder et stop for udliciteringen af affaldsindsamlingen i København. Affaldsindsamlingen vil overgå til ARC i takt med at kontrakterne med de private operatører udløber fra 2020 og frem til 2022. Aftalen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget 28. maj.

”Enhedslisten har hele tiden været i mod privatiseringen af affaldsindsamlingen i København. Vi havde klart foretrukket at beholde opgaven hos kommunen på samme måde som man gjorde på Frederiksberg, da vi opløste det fælles affaldsselskab R98. De senere år har vi gentagne gange hørt, hvordan medarbejderne hos de private renovatører føler sig utrygge i ansættelsen og presset til at løbe hurtigere efter hver udbudsrunde. Det går ud over trivslen og arbejdsmiljøet. Derfor ser jeg frem til, at affaldsindsamlingen kommer til at ligge i et offentligt selskab fremfor at være styret af markedskræfterne,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Med aftalen er kommunerne samtidig enige om at investere i et sorteringsanlæg til 150 mio. kr. Det skal sikre, at mere plast og metal bliver sorteret fra til genanvendelse, inden husholdningsaffaldet bliver brændt. Dette vil øge genanvendelsen med 7 pct.

Samtidig er der opnået enighed om etableringen af et bynært biogasanlæg med en kapacitet på mindst 30.000 ton. pr. år. Anlægget vurderes at kunne bygges for 120 mio. kr. De to anlæg vil nedbringe udledningen af CO2 med 25.000 ton om året, og begge dele skal sikre en høj genanvendelse samtidig med, at Københavns Kommunes plan om at blive CO2 neutral i 2025 ikke bliver undermineret af, at ARC fortsat har mulighed for at importere affald for at bringe selskabets økonomi på rette spor.

”Københavnerne har taget rigtig godt imod muligheden for at genanvende kartoffelskræller, kaffegrums og madrester. Men vi skal ikke køre vores bioaffald over større afstande end højst nødvendigt. Samtidig er der mere brug for det fosforholdige restprodukt omkring hovedstaden end længere væk, fx i Jylland, hvor de fleste biogasanlæg ellers ligger. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen nu har banet vejen for et bynært biogasanlæg,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Når ARC fremover står for indsamlingen af det københavnske husholdningsaffald, får selskabet en større omsætning. Det betyder, at der kan brændes mere biomasse af under den såkaldte 80/20 regel. Samtidig får ARC lov til at brænde importeret affald af også uden for fyringssæsonen. Men det er fortsat et krav, at der kun må brændes importeret affald, når varmen fortrænger andet fossilt produceret fjernvarme.

”Jeg er ikke begejstret for den del af aftalen, der giver ARC mulighed for at brænde mere biomasse. På sigt skal vores fjernvarme i København basere sig meget mere på store varmepumper og geotermi. Men desværre er disse løsninger stadig på udviklingsstadiet,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Endelig er det aftalt, at affaldstaksterne kan hæves i samme takt med den almindelige pris og lønudvikling. Det vil sige 2 pct. om året svarende til 3 kr. for en gennemsnitlig husstand.

Den nye ejeraftale er blevet nødvendig, da ikke alle elementer i den oprindelige redningsplan for ARC kunne realiseres. Blandt andet har det ikke været muligt at opnå enighed med Vestforbrænding om overførsel af husholdningsaffald herfra og til ARC.