Almene boliger på vej til Sydhavn

14.11.2019
Det bliver et tæt byområde, der efter krav fra bl.a. Enhedslisten kommer til at bestå af 25 procent almene boliger.

Sydhavnen er de seneste år gået igennem en hurtig udvikling, hvor nye boliger, metro og andre projekter skyder op. Nu er turen kommet til industritrekanten ved Sydhavnsgade, som i dag huser erhvervsbyggeri.

Teknik- og Miljøudvalget gav mandag den 4. november den endelige godkendelse af lokalplanen, som vil erstatte de triste industribygninger med et tæt byområde bestående af mellem to og otte etager. Området skal samlet set rumme omkring 115.000 m2 etageareal, hvilket svarer til cirka 900 boliger på gennemsnitligt 95 m2. Det er dog ikke fastlagt, hvor store boligerne skal være, så antallet af boliger kan både blive højere og lavere. En enkelt bygning i den sydligste ende af området kan blive op til 40 meter høj.

Forud for høringen stillede Enhedslisten krav om, at projektet skal indeholde 25 procent almene boliger, hvilket er blevet til en del af det endelige forslag, og derfor bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) op om projektet.

- Det er så vigtigt, at vi bygger flere almene boliger i København. Boligpriserne i byen er steget til et helt vildt niveau, og vi har før set små rigmandsghettoer opstå, når man udelukkende bygger private boliger i et nyt område. Ved at stille krav om almene boliger sikrer vi os en blandet beboersammensætning, hvor københavnere med almindelige lønninger kan være med til at skabe en ny del af Sydhavnen, siger hun.

Borgmesteren er også særlig glad for, at lokalsamfundet er gået ind i sagen og er kommet med en række kommentarer til projektet. Bl.a. om bevaring af bygninger, flere gennemgangs- og adgangsveje, om at binde nye og gamle Sydhavn sammen samt blandede højder.

- Det her er et godt eksempel på lokal inddragelse, der munder ud i et bedre slutresultat. Henvendelserne fra de lokale er taget med i dialogen med bygherre, og det betyder, at projektet er forbedret på den baggrund. Det viser igen, hvor vigtigt det er at lytte til de lokale. De kender området, og det er i sidste ende dem, der skal bo der, siger Ninna Hedeager Olsen.