Bavnehøj får nyt mødested og en ny genvej gennem Vestre Kirkegård

10.09.2021
Bavnehøj bliver tilgodeset med et trygt, grønt og aktivt byrum på Bavnehøj Allé og en ny adgang til kirkegården fra Sjælør Boulevard.

Mange gode kræfter er samlet i Bavnehøj i arbejdet med at skabe et grønt og mere sammenhængende kvarter. Og efter årets budgetaftale er landet, er der gode nyheder for de mange engagerede beboere i området. Der er nemlig sat 9,3 mio. kr. af til at skabe et nyt mødested på Bavnehøj Allé og en cykelforbindelse gennem Vestre Kirkegård, som får en udgang midt på Sjælør Boulevard. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er yderst tilfreds med investeringerne i Bavnehøj:

- Det er et stort engagement i Bavnehøj for at trække området i en positiv retning, og den skal vi understøtte fra politisk side. Med de afsatte midler bliver det muligt at skabe et attraktivt byrum, som også kan hjælpe til at øge trygheden, og samtidig får vi slået hul i det hegn, som står som en barriere mellem to bydele langs Sjælør Boulevard. Det giver bedre forhold for de bløde trafikanter, og det styrker sammenhængskraften mellem to kvarterer. Jeg er rigtig glad for, at vi kan hjælpe til at opfylde nogle af de lokale ønsker med denne budgetaftale, siger Ninna Hedeager Olsen.

På det grønne areal langs Bavnehøj Allé etableres en række mindre byrum, der skaber mulighed for ophold og gør adgangen til det grønne byrum mere sikker. Foran indgangen til Vestre Kirkegård etableres en plads med mulighed for aktiviteter som eksempelvis markeder, og det vil fremover ikke være muligt for privatbiler at køre ind på kirkegården fra Bavnehøj Allé.

Ved Sjælør Boulevard skabes en ny indgang til Vestre Kirkegård med ramper og trapper overfor Sankt Annæ Gymnasium. Indgangen skal tilgodese cyklister, kørestolsbrugere og dårligt gående. Samtidig skal der også indsættes en låge i kirkegårdens hegn ved Nathalie Zahles Vej. De nye indgange til kirkegården vil skabe tryggere skoleveje over Vestre Kirkegård for skoleelever fra Bavnehøj skole, som bor i Valby.

Forvaltningen har i regi af områdefornyelsen udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med lokalområdet, som vil danne baggrund for den videre proces.