Bedre cykelparkering på Dybbølsbro

20.09.2018
200 ekstra pladser er på vej til det travle trafikknudepunkt.

Cykelparkeringspladser er en mangelvare i København, og området på og omkring Dybbølsbro er ingen undtagelse. De nuværende 90 pladser forslår langt fra, og kommunens optælling viser, at omkring 200 cykler står parkeret uden for stativer, hvilket kan være til stor gene for både cyklende og gående. Derfor lægger Teknik- og Miljøforvaltningen op til, at der etableres cirka 200 cykelparkeringspladser i to etager i umiddelbar nærhed af stationsnedgangene. Der er lagt op til at anvende en model med hydraulik, som gør systemet let at betjene, og den løsning bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) op om:

- Vi skal gøre det attraktivt at kombinere de grønne transportformer som fx cykel og tog, og det gør vi blandt andet ved at sørge for ordentlige parkeringsforhold for cyklister, der skal videre med toget. Forhåbentlig kan 200 nye parkeringspladser på den måde gøre det lettere at være både fodgænger og cyklist i et trafikknudepunkt som på Dybbølsbro, siger Ninna Hedeager Olsen.

Pengene til projektet skulle egentlig være gået til et fuldautomatisk parkeringsanlæg ved Vanløse Station, men her er nu parkeringspladser nok, efter indkøbscentret Kronen udbyggede med 600 nye pladser. I stedet er det oplagt at skabe bedre forhold på Dybbølsbro, hvor der i dag er underskud i antallet af cykelparkeringspladser, og hvor der i 2025 forventes et behov på mellem 500 og 700 p-pladser.

Et egentligt projekt vil blive fremlagt til beslutning i 2019, mens parkeringspladserne vil stå færdige i 2020. Projektet har en værdi af 7 mio. kr., hvor Københavns Kommune og DSB deler udgiften. Projektet har ikke konsekvenser for udvidelsen af Dybbølsbro, som også skal skabe bedre forhold for gående og cyklende, og som også indeholder cykelparkering.