Bedre forhold for bløde trafikanter ved Husum Skole

17.02.2020
Et skybrudssikringsprojekt giver anledning til at tyvstarte Husumforbindelsen, der skal give cyklister i Husum og Tingbjerg bedre forhold.

Den 24. februar skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et projekt, der vil forbedre forholdene for bløde trafikanter ved Husum Skole.   

Trafikforbedringen er en del af det større projekt Husumforbindelsen, hvor en række initiativer skal skabe større tryghed for bløde trafikanter og mere sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af Husum og Tingbjerg.  

Det er et lokalt skybrudssikringsprojekt, der giver anledning til at tage hul på første etape af Husumforbindelsen, for ved at koordinere udførslen af projekterne omkring skolen kan man undgå generende gravearbejde over flere omgange.  

I forbindelse med skybrudssikringen vil vejen ved krydset Karlslundevej/Tjærebyvej få et fald, så regnvand vil søge mod det grønne område Husum Vænge.  

For at kompensere for den tidligere hævede vej vil der blive etableret et vejbump på Karlslundevej. Herudover vil Karlslundevej blive ensrettet mellem Kyringevej og Tjærebyvej, og der vil blive lavet et helleanlæg, så skolens børn mere trygt kan krydse vejen. Helleanlægget skal også afgrænse en cykelbane, hvor det bliver muligt at cykle mod ensretningen.  

Skolebestyrelsen på Husum Skole og Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser meget gerne, at forholdene for de bløde trafikanter bliver bedre omkring skolen, og det gør teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) også: 

”Københavns børn skal kunne komme trygt i skole. Derfor støtter jeg selvfølgelig skolebestyrelsen og lokaludvalgets ønske om at skabe bedre forhold for børn på cykel ved at sætte begrænsninger for bilerne. Hvis børnene ikke tør cykle, er der også risiko for, at de vælger cyklen fra og bilen til som voksne, og det vil være en dårlig udvikling for København, ” siger hun.   

Udover en delvis ensretning af Karlslundevej og etablering af et helleanlæg lægger planen op til at etablere såkaldte ”kys og kør”–afsætningspladser samt at bibeholde den nuværende hastighedsbegrænsning på 30 km/t. i området.