Bedre forhold til cyklister i Nordre Frihavnsgade

16.09.2021
Cyklisterne får nu en gade, hvor der køres på cyklisternes præmisser, når Nordre Frihavnsgade omdannes til en cykelgade.

Til sommer går Københavns Kommune i gang med at omdanne Nordre Frihavnsgade til en cykelgade. Det betyder, at bilister stadig må færdes på gaden, men ikke må køre over 30 km/t og altid skal holde tilbage for cyklisterne. Projektet er til afstemning på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 20. september, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser frem til, at de bløde trafikanter får bedre forhold.

- I dag er det en utryg oplevelse at cykle i Nordre Frihavnsgade. Gaden har bilparkering i vejkanten i stedet for cykelsti, hvilket gør, at man som cyklist både skal være opmærksom på kørebanens biltrafik, og at man ikke kolliderer med en åben bildør, hvis man cykler for langt ud til siden. Det har derfor været et stort ønske hos kvarterets beboere at gøre gaden mere tilgængelig og tryg for de bløde trafikanter, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

De eksisterende 121 p-pladser på strækningen bevares, mens der oprettes 200 nye cykelparkeringspladser og plantes 18 træer.

Idéen om at omdanne Nordre Frihavnsgade til en cykelgade har været under politisk behandling siden budgetaftalen for 2018, hvor der blev sat penge af til initiativet. Men Københavns Politi satte i første omgang en kæp i hjulet for projektet, da de ikke mente det var trafiksikkert. Københavns Kommune klagede over afgørelsen, hvilket Transportministeriet i februar gav kommunen medhold i.

- Jeg havde svært ved at forstå politiets argumenter for, at man ikke skulle trafiksanere gaden. Derfor var ministeriets afgørelse i februar sød musik i mine ører. Jeg glæder mig over, at vi københavnere selv får lov til at bestemme, hvordan byen skal indrette sig, siger Ninna Hedeager Olsen (EL).