Bedre fremkommelighed og øget tryghed på supercykelsti

19.09.2018
Punktvise forbedringer skal skabe en tryggere hverdag for cyklister, buspassagerer og gående på Københavnerruten på vej gennem Indre By.

Selvom København er kåret til verdens bedste cykelby to gange i træk, er der stadig forbedringspotentiale. Derfor skal supercykelstien Københavnerruten, som forbinder Østerbro med det østlige Amager, i begyndelsen af næste år have udført en række tiltag, hovedsageligt i Indre By. Her skal ombygges lyskryds, opmales blå cykelbaner og anlægges nye cykelstier, hvor der i dag mangler. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om den fremlagte løsning:

- Vi forbedrer sikkerheden for de bløde trafikanter, når vi etablerer nye cykelstier og udvider de eksisterende. Derfor giver det selvfølgelig god mening at forbedre forholdene på Københavnerruten. Tiltagene giver også bedre fremkommelighed, hvilket gør det endnu mere attraktivt at være cyklist i byen, siger borgmesteren. 

Det er dog ikke kun de cyklende, der kommer til at nyde godt af forbedringerne, for tiltagene vil også give bredere fortove, et nyt lyssignal ved fodgængerfelt samt busperroner. Dermed får folk til fods bedre plads og sikkerhed i trafikken, og konflikter mellem buspassagerer og cyklister minimeres.

Særligt Øster Farimagsgade skal forandres, hvor nye cykelstier skal etableres, og eksisterende skal udvides. Det betyder blandt andet, at en del af bilernes vejareal her inddrages til fordel for cyklende og gående, og det bør man også gøre andre steder i byen, mener borgmesteren:

- Cyklen er et enormt pladseffektivt transportmiddel, når man sammenligner den med bilen, og samtidig er den miljøvenlig. Derfor giver det god mening at skabe bedre plads til cyklisterne, for mange cykelstier er i dag underdimensionerede i forhold til de tusindvis af københavnere, der dagligt benytter dem. Derfor bør vi også i fremtiden skabe flere og bredere cykelstier på bekostning af biltrafikkens vejbaner og dermed indrette byen efter de grønne transportformer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Også på H.C. Andersens Boulevard skal der foretages indgreb, som forbedrer fremkommeligheden og øger sikkerheden og trygheden for folk på cykel. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at tiltagene ikke får negative konsekvenser for trafikafviklingen.

Københavnerruten fungerer som en afgørende sammenkobling af tre etablerede, to kommende og seks planlagte supercykelstier i hovedstadsområdet. Opgraderingen af Københavnerruten skal skabe markant bedre forhold for alle dem, der cykler internt i Københavns Kommune såvel som dem, der cykler mellem København og resten af Hovedstadsområdet. Ruten bliver også koblet på den kommende cykelsti langs det gamle jernbanetracé mellem Prags Boulevard og Lergravsvej til Øresundsvej og på sigt videre til lufthavnen.

Tiltagene forventes færdiggjort i begyndelsen af sommeren 2019.