Bedre genanvendelse af byggematerialer

20.09.2018
Teknik- og miljøborgmester vil bygge nye daginstitutioner og folkeskoler ud af gamle vinduer og genanvendt beton

En tredjedel af alt affald i Danmark stammer fra bygge- og anlægssektoren. Og selvom man i København allerede i dag genanvender op imod 80 pct. af byggematerialerne, så sker det primært ved at knuse dem og bruge det som vejopfyld. Dermed går værdifulde ressourcer tabt. Derfor vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu have undersøgt muligheden for at give forrang til arkitekter og entreprenører, der genanvender byggematerialer, når de vil bygge eksempelvis nye skoler og daginstitutioner for kommunen.

”Verdens ressourcer er begrænsede, og derfor skal vi blive langt bedre til at genanvende materialerne frem for at lade dem gå op i flammer i en forbrændingsovn. Og materialerne skal genanvendes på en måde, hvor vi bevarer deres værdi mest mulig,” siger Ninna Hedeager Olsen.

En øget genanvendelse af byggematerialer vil også betyde mindre udledning af CO2, da op imod halvdelen af energiforbruget i en bygnings levetid går til produktionen af byggematerialer som beton, mursten, døre og vinduer.

”Hvis ikke klimaforandringerne skal accelerere til et niveau, hvor vi ikke længere kan håndtere konsekvenserne, er vi nødt til at sætte ind og nedbringe udledningen af CO2, hvor vi kan. Derfor skal København selvfølgelig gå forrest – også når det kommer til vores bygge- og anlægsprojekter,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Københavns Kommune har i indeværende år en samlet bygge- og anlægsramme på knap 3 mia. kr. Og da også staten overvejer at stille krav om højere genanvendelse af byggematerialer i deres byggerier, så vil en kommunal beslutning om at øge genanvendelsen af byggematerialer være med til at presse markedet i en grønnere retning.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de senere år forsøgt at skubbe på en bedre genanvendelse af byggematerialer gennem forskellige forsøg. Aktuelt genbruger forvaltningen betonen fra en nedrevet skorsten på 150 meter i opførelsen af en ny ringmur rundt om et nyt genbrugscenter i Sydhavnen. Tidligere har det kun været muligt at erstatte 20 % af stenmaterialerne i nybyggeri med genbrugsbeton. I Sydhavns Genbrugscenter vil genbrugsbetonen udgøre 100 % af stenmaterialerne.

Tilbage i 2016 medvirkede forvaltningen i et forsøg, hvor gamle mursten fra en hospitalsbygning ved Bispebjerg Hospital blev brugt til nye skolebygninger ved Katrinedals Skole i Vanløse.

Og ved etableringen af den nye promenade på Frederiksholms Kanal hvor stort set alle brosten er genbrugt. Også omdannelsen af Christiansborg Slotsplads sker ved at genbruge sten fra Københavns Kommune.