Bellahøj Friluftsscene skal renoveres og opgraderes

17.12.2019
Anlægsarbejdet begynder i foråret. Scenen forventes klar til brug til arrangementer i august.

Bellahøj friluftsscene skal renoveres og opgraderes

Mandag skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til planerne for renovering af Bellahøj Friluftsscene. Nikker de til projektet, kan arbejdet starte til foråret.

 

Siden anlæggelsen har Bellahøj Friluftsscene været en vellidt del af Bellahøjparken. Gennem årene har den lagt grund til lidt af hvert: I begyndelsen var det primært teaterstykker, som blev opført, men siden ombygningen i 1950’erne og særligt i nutiden er Bellahøj Friluftsscene primært blevet anvendt til politiske møder og folkelige arrangementer som fx Skt. Hans. Ganske naturligt har tidens tand sat sit præg på både trapper, siddepladser og scenegulv, og derfor besluttede partierne bag budgettet for 2018 (EL, O, F, A) at sætte penge til side til en renovering og opgradering af hele området. Projektet bygger på en visionsplan udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at politikerne nu får mulighed for at sætte arbejdet i gang:

- Vi skal værne om vores historiske og grønne områder, og derfor giver det god mening at få sat gang i arbejdet med at renovere Bellahøj Friluftsscene. På baggrund af dialog med Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg har vi også fundet en løsning for opbevaring af sceneudstyr i det naturfredede område, og det kan forhåbentlig føre til, at endnu flere kan få glæde af scenen og området. Jeg glæder mig til at se det færdige projekt, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har drøftet forskellige muligheder for overdækning af scenen med brugere og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, herunder fx indkøb af scenetelt. Desværre har det ikke været muligt at finde en løsning, der kan driftes af forskellige brugere og som kan anvendes ved forskellige typer af arrangementer. Til gengæld vil en ny belægning med Slotsgrus give et jævnt og stabilt underlag, som vil gøre det lettere for brugerne at opsætte egne overdækninger/scenetelte og styrke områdets tilgængelighed.  

Efter ønske vil forvaltningen tynde ud i de 20-30-årige selvsåede træer, som i dag skygger for det oprindelige tjørnekrat i Bellahøjparken, og erstatte dem med nyplantet tjørn. Det sker for at for at styrke træplantningen, så den bliver så robust som muligt, og at de hvidblomstrede tjørnetræer stadig kan overleve og bestå. Udtyndingen vil tillige sikre, at to trærækker på toppen af tribunen kan fastholdes og opfattes som en allé.

Der har også været lokale ønsker om belysning ved friluftsscenen, men grundet naturfredningen af området er denne løsning ikke mulig.