Belysning af 600 meter sti på vej ved Tingbjerg

10.09.2021
Cykelstien mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium kan opleves utryg i de mørke timer. Nu er stibelysning på vej.

Mange af Tingbjergs gymnasieelever benytter ofte cykel- og gangstien langs Fæstningskanalen på deres vej til og fra skole. Men når mørket falder på, opleves stien som utryg, og det holder særligt i vinterhalvåret mange fra at bruge den. Det skal der laves om på, og derfor har partierne bag den netop vedtagne budgetaftale afsat midler til at få etableret stibelysning på ruten mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er godt tilfreds med, at forholdene nu bliver forbedret:

- Det skal være trygt at færdes i hele København, og derfor er det oplagt at få løst et meget håndgribeligt problem med manglende belysning i Tingbjerg. Med den nye stibelysning hjælper vi til at binde bydelene bedre sammen ved at forbedre forholdene for gående og cyklende, og samtidig giver vi området et tryghedsskabende løft. For Enhedslisten er det vigtigt, at vi investerer pengene dér, hvor de største behov er, og derfor er jeg glad for, at Tingbjerg igen i år er tilgodeset budgetaftalen, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den tryghedsskabende stibelysning langs den ca. 600 m lange sti skal sikre en tryg og fremkommelig forbindelse for offentligheden. I dag er stien helt mørklagt og omkranset af høje hække og buskads.

Området nær Vestvolden, hvor stien løber langs, er fredet. For at imødekomme biodiversiteten, dyrelivet og fortidsmindebeskyttelsen foreslås der etableret en nænsom naturbelysning. En lav stibelysning placeret med mellem 15-23 meters afstand på stiens vurderes at kunne oplyse stien tilstrækkeligt og forventes ikke at konflikte med fredningen.