Bioaffaldsordningen er blevet en succes på rekordtid

25.05.2018
Indsamlingen af bioaffald overgår kommunens forventninger. Det vækker glæde på rådhuset.

530.000 københavnere kan nu sortere deres bioaffald, så ressourcerne fra madresterne kan genanvendes – og den mulighed har langt de fleste taget godt imod. En evaluering af, hvordan det går med den nye bioaffaldsordning i Københavns Kommune viser, at 72 procent af københavnerne allerede nu sorterer bioaffaldet frem for blot at blande alt husholdningsaffaldet sammen. Det er væsentligt flere end forventet, da ordningen blev sat i gang sidste sommer.

”Tidligere undersøgelser har vist, at 80 procent af københavnerne var positivt indstillede over for at sortere bioaffald, men vi havde ikke regnet med, at folk ville være så hurtige til at tage sorteringen til sig. Da vi søsatte ordningen, var det forhåbningen, at vi måske kunne få halvdelen af københavnerne i gang med at sortere fra start af. Så vi er stolte og glade på byens vegne – og især på miljøets vegne – over at københavnerne viser så stor velvilje over for ordningen,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Også når man måler på de indsamlede mængder af bioaffald, går det rigtig godt med bioaffaldsordningen. Før udrulningen var det målet at indsamle 10.000 tons bioaffald i 2018. Dette mål er nu opjusteret til 14.000 tons i 2018, baseret på de mængder bioaffald, der er blevet indsamlet i første kvartal. Der indsamles nu 1100-1200 tons bioaffald om måneden, og alene i perioden fra januar til april 2018 er der indsamlet mere bioaffald end i hele 2017.

”At der allerede nu er indsamlet væsentligt mere affald end forventet, betyder faktisk, at vi er tæt på at nå målet i Københavns ressource og affaldsplan, som er, at vi skal nå 45 procents genanvendelse af affald i 2018,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Genanvendelsesprocenten omfatter ikke kun bioaffald, men også alle de øvrige typer affald, som københavnerne sorterer og afleverer, så ressourcerne kan videreudnyttes. Alene mængderne af plastaffald, hvor man nu kan aflevere både blød og hård plast samlet, er steget eksplosivt år for år, siden ordningen blev indført i 2012. Sidste år indsamlede kommunen over 1700 tons plastaffald, som nu genanvendes i stedet for at blive brændt af og belaste CO2-regnskabet. 

På samme måde er det en miljømæssig fordel at indsamle bioaffald. Når det indsamlede bioaffald bliver bioforgasset, udnyttes næringsstofferne til gødning, ligesom biogassen kan omsættes til både varme, el og brændstof. En ekstra bonus ved biogas er, at gassen kan lagres, indtil der er brug for den i modsætning til den energi, man får på et forbrændingsanlæg, og som skal udnyttes med det samme.