Borgbjergsvej har fået en overhaling, der styrker det lokale erhvervsliv

14.06.2021
Nye træer, flere bænke og udvidelser af fortovene skaber nu bedre rammer for det lokale handelsliv. Kom til fejring lørdag d. 19. juni.

Borgbjergsvej har gennem det seneste halve år gennemgået en forandring. Baggrunden er et lokalt ønske om at få skabt en levende strøggade i stedet for en støjende gennemfartsvej domineret af forurenende bilister. Og med den lokale områdefornyelse som platform har Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med beboerrepræsentanter og repræsentanter fra erhvervslivet samt lokaludvalg m.fl. udviklet et projekt, som styrker både det lokale handelsliv og gadens identitet. Og samtidig er der skabt flere mødesteder og plantet flere træer. Nu står projektet færdigt, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er godt tilfreds med løsningen:

- Ved at reducere vejens bredde er hastigheden på Borgbjergsvej bragt ned, så det bliver mere attraktivt at tage ophold på bænke og ved serveringssteder, og samtidig er fortovet udvidet flere steder, så der også er bedre plads til vareudstillinger og udeservering. Dermed inviterer Borgbjergsvej både til at handle lokalt, men også til at bruge gaden til at mødes i, og det kan være med til at øge interessen for de lokale butikker. Og med et markant grønnere udtryk synes jeg samlet set, at Borgbjergsvej nu er blevet en endnu mere attraktiv strøggade for både lokale og udefrakommende, siger Ninna Hedeager Olsen. 

Samlet set er det blevet til 23 nyplantede træer, og samtidig har Teknik- og Miljøforvaltningen forbedret vækstbetingelserne for de eksisterende træer i gaden. Seks nye københavnerbænke er kommet til, og derudover er der opsat specialdesignede bænke på hjørnet ved Böff Burgerbar og Startup Guide samt foran Bagerdygtigt.

I forbindelse med fejringen af det færdige resultat byder flere af gadens butikker på lidt at drikke og spise samt musik til at skabe god stemning, mens du tager en tur rundt på Borbjergsvej.