Borgmester dumper regeringens ghettoplaner

15.02.2018
Ninna Hedeager Olsen (EL) giver ikke meget for statsministerens ønsker om at rive lejligheder ned for at få pæne tal i statistikken.

 Statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte en stor del af sin nytårstale på at tale udsatte boligområder ned, og inden for kort tid forventes regeringens ghettoplan at ligge klar. Men i stedet for at spekulere i at rive velfungerende lejligheder ned og stædigt fokusere på beboeres etniske herkomst bør statsministeren hellere trække i arbejdstøjet og give kommunerne, hvad de i virkeligheden har brug for af værktøjer. Det mener teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL):

 - Jeg er enig med statsministeren så langt, at vi skal have skabt en mere lige by ved at få blandet rige og fattige københavnere bedre, men her hører enigheden så også op. Tilgangen viser alt om, hvor langt fra virkeligheden statsministeren og kollegerne på Christiansborg er fra virkeligheden. Et boligområde bliver ikke løftet ud af sin udsathed, fordi man beslutter at rive velfungerende boliger ned. Det vil være en kæmpe fejl at gå sådan til værks, og vi mangler i forvejen almene boliger, slår Ninna Hedeager Olsen fast. Hun retter samtidig en bredside mod Socialdemokratiets forslag om at regulere boligområderne ud fra etnicitet:

 - Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor etnicitet igen og igen bliver brug som parameter. Dermed har velfungerende ikke-etniske danskere ifølge både regering og Socialdemokratiet en negativ påvirkning på et lokalsamfund. Det er helt grotesk, mener Ninna Hedeager Olsen.

 I stedet kræver Ninna Hedeager Olsen helt andre redskaber fra Christiansborg. For det første skal der skrues op for byggeriet af almene boliger i de dele af byen, hvor de mangler. For det andet skal det være muligt at benytte sig af private udlejningsboliger, når kommunen skal anvise udsatte københavnere til en bolig. Det vil være med til at give de udsatte bedre adgang til andre bydele, hvor kommunen i dag i princippet kun har mulighed for at hjælpe dem ind i almene boligafdelinger.

 Herudover vil Ninna Hedeager Olsen også have lov til at give udsatte borgere huslejestøtte, så de kan flytte ind i de nyere almene boliger, som ellers typisk er for dyre for de fattigste, og hun ser også gerne mulighed for at øremærke boliger til folk, der skal flytte fra de udsatte områder. Alt sammen noget regeringen kan hjælpe med ifølge borgmesteren:

 - Regeringens udspil er destruktivt og håbløst. Du fjerner ikke fattigdom ved at gennemføre reformer, der gør vores udsatte københavnere endnu fattigere for så siden at rive deres hjem ned. Indsatsen skal være meget bredere, og den skal tage udgangspunkt i mennesker og ikke i tal på et stykke papir. Problemer forsvinder ikke, fordi en boligblok gør det. Skal vi hjælpe de her mennesker, skal vi løfte dem ud af deres udsathed ved at sætte ind med støtte fra alle sider, siger Ninna Hedeager Olsen.

 Og så er det vigtigere at få integreret boligområderne i resten af byen end at knuse betonen, mener Ninna Hedeager Olsen:

 - Vi har nogle glimrende lejligheder i eksempelvis Mjølnerparken, men bygningerne lukker sig desværre om sig selv og vender ryggen til resten af byen. Det skal vi have lavet om på, for det kan skabe et mere trygt og levende lokalmiljø. Samtidig bør vi give de almene boligorganisationer lov til at fortætte områderne med flere almene boliger, hvis de er interesserede – og gerne med forskellige boligtyper som appellerer til forskellige mennesker. Det kan tiltrække ressourcestærke beboere, som kan være med til at løfte og styrke de her dele af København som det fx er tilfældet med almennyttige seniorbofælleskab i Mjølnerparken, siger Ninna Hedeager Olsen.

Samtidig peger borgmesteren på, at det er afgørende, at midlerne i Landsbyggefonden, som går til renoveringer, helhedsplaner og boligsociale indsatser, fredes fra at blive brugt til andet end den almene sektor – og gerne forøges markant, når behovet nu er så stort. Desuden bør regeringen helt droppe planerne om at lade kommunernes grundkapitalindskud til nybyggeri af almene boliger stige fra 2019 ifølge borgmesteren.