Borgmester forsøger at redde ØsterGro

14.03.2019
Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til mulige løsninger for tagfarmen ØsterGro

Efter ønske fra et bredt flertal i Borgerrepræsentationen har Teknik- og Miljøforvaltningen de senere måneder gransket juraen for at finde mulige løsninger, så ØsterGro kan få lov til at blive på taget af en bygning i Æbeløgade på Østerbro. Forvaltningen peger på tre mulige løsninger. Ingen af modellerne er dog ideelle set med teknik- og miljøborgmesterens øjne, og derfor fortsætter hun med at udfordre juraen frem mod det kommende møde.

”ØsterGro er med rette blevet kendt over hele verden, ligesom tagfarmen er blevet et tilløbsstykke for københavnerne. Parkeringspladser er blevet skrottet til fordel for en lokal og bæredygtig produktion af fødevarer. Det er en langt bedre måde at bruge byens sparsomme arealer på. Det skaber fællesskab og hjælper med at håndtere de stigende mænger regnvand som følge af klimaforandringerne. Derfor håber jeg, at vi på mødet i udvalget kan skabe flertal for en acceptabel løsning,” siger Ninna Hedeager Olsen.

I indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget peger forvaltningen på tre muligheder, der alle kræver, at ejeren af bygningen medvirker til at løse udfordringen. Den ene løsning har været fremme tidligere og går på, at ejeren indgår aftale med en anden privat grundejer i området, hvor de 24 manglende parkeringspladser kan etableres.

Som noget nyt peger forvaltningen på, at ejeren af bygningen kan indbetale til en såkaldt parkeringsfond, hvorved parkeringspladserne kan etableres på kommunens arealer. Denne løsning er mulig, da kommunen i forvejen har overvejelser om at etablere nye parkeringspladser i området. Denne løsning rummer dog også en række udfordringer. Blandt andet vil kommunen ikke efterfølgende kunne ændre på anvendelsen af parkeringspladserne. Herudover vil kommunen være forpligtiget til at tilbyde samme løsning i lignende situationer fremadrettet.

Endelig peger forvaltningen på, at bygningens ejer også har en anden mulighed, hvis han vil medvirke til at løse udfordringen. Hvis ejeren vil ændre anvendelsen af selve bygningen til et formål, der udløser færre parkeringspladser. Også det vil gøre det muligt at justere på kravet om etableringen af de 24 parkeringspladser, der i sin tid blev nedlagt for at skabe plads til ØsterGro.

Ninna Hedeager Olsen har frem mod mødet den 18. marts dog bedt sin forvaltning om at se på andre muligheder.

”Der er rigtig mange gode kræfter, der har hjulpet med at tænke i løsningsmodeller. Desværre har flere af forslagene vist sig ikke at kunne realiseres på grund af ubøjelig lovgivning besluttet på Christiansborg. Jeg har stadig et par ideer, som jeg har bedt forvaltningen om at kigge på, og hvis andre kan se uprøvede muligheder, hører jeg gerne herom ferm mod udvalgsmødet,” siger borgmesteren.