Borgmester klar til at mangedoble prisen på parkering i København

01.05.2018
En nærmest gratis parkeringsplads bør ikke være et velfærdsgode, som det ellers er tilfældet for mange i København i dag.

Danskerne køber flere biler, og et stigende antal finder også vej til København. Det er dårligt nyt for fremkommeligheden og klimaet, og derfor vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu gøre op med, hvad der nærmest er gratis beboerparkering i byen. Baggrunden er den årlige parkeringsredegørelse, som tegner sorte skyer over trængslen i hovedstaden. Derfor lægger borgmesteren nu op til en radikal forandring på parkeringsområdet:

- Hvis vi for alvor vil gøre noget ved trængslen og parkeringsproblemerne i København, må vi sørge for, at der er færre biler i byen. Derfor bør vi sætte både timetaksten op og også hæve prisen for beboerlicenser. Det er en hån mod alle andre københavnere, at vi som kommune støtter, at du skal have en bil parkeret på offentligt areal. Derfor bør vi sætte prisen for en beboerlicens op til 10.000 kroner, slår Ninna Hedeager Olsen fast.

Borgmesteren peger på, at en pris på 100 kroner årligt eller 27 øre om dagen for en beboerlicens ikke giver incitament til at overveje, om man har behov for en bil. Samtidig har en analyse fra COWI vist, at op mod hver fjerde bil i flere af brokvartererne holder stille som minimum fra mandag til fredag, hvilket kan tyde på, at mange københavnere blot har bilen som en luksus og ikke som en nødvendighed.

Ninna Hedeager Olsen mener også, at forslaget er en samfundsmæssig god investering. Højere parkeringspriser vil få flere til at tage cyklen og lade bilen stå, og den løsning tjener samfundet penge. Transportministeriet har tidligere slået fast, at samfundet sparer penge, når folk vælger cyklen, og at det koster samfundet penge, når bilen bliver valgt. I København gælder det, at samfundet sparer 1,62 kroner for hver kørte cykelkilometer i København i myldretiden, set i forhold til hvis turen slet ikke var foretaget. Modsat er der øgede samfundsudgifter på 5,64 kroner pr. kørt kilometer i bil, viser tal fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Ydermere vil de forhøjede priser betyde, at engangsinvesteringen i overtagelse af veje m.m. vil blive tilbagebetalt af de højere timepriser og de højere priser på beboerlicenser. Falder antallet af biler i København, vil der heller ikke i samme grad blive slidt på vejene, som i dag kræver hundredvis af millioner til genopretning, påpeger borgmesteren.

En analyse foretaget af COWI viser, at halvdelen af de københavnere, der foretager bilture, i dag har under 0,6 km til en station. 90 % af københavnerne har under 1,1 km til en station. Med åbning af Metro Cityringen vil afstandene for mange københavnere blive kortere. Dermed er der et kæmpe potentiale for at flytte bilister til mere pladsbesparende transportformer og derigennem nedbringe antallet af biler i byen, og derfor er det også nødvendigt at regulere langt hårdere, end det er tilfældet i dag, mener borgmesteren:

- Hvis man vil parkere sin bil i København, må man betale, hvad pladsen er værd, og det er langt mere end 100 kroner om året. Højere priser vil ifølge analyser, forskning og internationale erfaringer få efterspørgslen på parkering til at falde, og det er nødvendigt med et mærkbart prishop, hvis effekterne skal slå igennem, siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter

- Vi har i forvejen ikke meget plads at tage af, og derfor giver det ikke mening, at vi kommunalt økonomisk støtter brugen af offentlige parkeringspladser, når de biler lige så godt kan være parkeret i et privat parkeringshus. I stedet for at skære andre mulige steder i vores velfærd kan vi starte med at skære her. Hvis jeg skal vælge, hvor vi skal spare på velfærden, vil jeg hellere spare på kommunale parkeringspladser end på velfærdsgoder som pasning af børn og ældre, vedligehold og rengøring af vores by osv. De borgerlige taler så meget om opgavetyveri, her er en opgave, vi kan lade det private erhvervsliv stå for at levere. Pladsen kan vi bruge bedre til pladsbesparende transportmidler som kollektiv transport og cykler. Samtidig vil færre biler i byen og på vejene være til gavn for miljøet, og så kan den nødvendige biltrafik som fx erhvervs-, handicap- og sygetransport komme bedre frem, lyder det fra borgmesteren.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en forhøjelse til 10.000 kroner årligt for en beboerlicens vil medføre rundt regnet 6100 færre biler i København. Forhøjer politikerne samtidig timetaksten for parkering i betalingszonerne med 15 procent, forventer forvaltningen, at 10 pct. af bilerne vil forsvinde.

Parkeringsredegørelsen fastslår, at det næppe er muligt at bygge sig ud af et forventet behov på 7500 ekstra pladser i 2025 inden for betalingsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen peger på seks muligheder for at bygge underjordiske parkeringshuse. Disse kan give 1700 ekstra parkeringspladser i alt. Den anslåede pris ligger på 1,6 milliarder kroner.

Vælger politikerne at finansiere de foreslåede initiativer i parkeringsredegørelsen ved årets budgetforhandlinger, forventes de at kunne frigive knap 15.000 parkeringspladser i København. Tallet skal dog tages med forbehold for blandt andet krydseffekter, benzinpriser m.m..