Borgmester kræver almene boliger i nybyggeri i Bispebjerg

26.02.2018
Ninna Hedeager Olsen vil stille krav om 25 pct. almene boliger i nyt boligprojekt på Lygten.

I dag troner Bispebjerg Kollegiets to røde bygninger sammen med HOFOR’s 120 meter høje skorsten alene mellem Lygten og Bispebjerg Station, men inden for få år kan de to røde murstensbygninger få selskab af både et større og flere mindre etagebyggerier. Mandag d. 26. februar skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til en startredegørelse, som kan bane vejen for byggeri af over 22.000 m2 bolig fordelt på bygninger på mellem tre og ni etager og en enkelt på 13. Grundejerne ønsker en blanding af private familie- og ungdomsboliger, men hvis byggeriet skal have gang på jord, kræver teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), at der også bliver plads til 25 pct. almene boliger:

- København mangler billige boliger, og derfor er det nødvendigt, at vi stiller krav om almene boliger, når vi har mulighed for det i forbindelse behandling af lokalplaner. Hvis der kun bliver bygget private boliger i København, vil priserne blive ved med at stige, og til sidst vil der ikke være plads til københavnere med hverken lav eller bare gennemsnitlig indkomst. Byen skal være for alle, og det kan almene boliger være med til at sørge for, siger Ninna Hedeager Olsen.

I indstillingen fra forvaltningen er der ellers ikke lagt op til, at der stilles krav om almene boliger i forbindelse med det kommende byggeri. Blandt andet begrunder man vurderingen med argumentet om, at der i forvejen er en stor andel af mindre boliger i området, men det argument giver borgmesteren ikke meget for:

- Almene boliger er meget andet end mindre boliger. Mange ressourcestærke borgere efterspørger almenboligplus-boliger og almene seniorbofællesskaber, og den type af boliger kan dermed være med til at trække folk til Bispebjerg og Nordvest, som ellers ikke ville have skelet til området på grund af boligudbuddet, siger Ninna Hedeager Olsen. Hun peger samtidig på, at Teknik- og Miljøudvalget for nylig stillede krav om almene boliger i et andet område, hvor den almene boligandel i forvejen er 44 pct..

I Tagensbo skoledistrikt udgør de almene boliger blot 28 pct., og derfor bør der ikke være noget i vejen for at stille krav om, at en fjerdedel af det kommende byggeri bliver bygget af den almene sektor, mener Ninna Hedeager Olsen:

- Et bredt flertal i udvalget har klart tilkendegivet, at det ønsker flere almene boliger og gerne af varierende type, så vi får en blandet beboergruppe, som kan gavne sammenhængskraften i kvarteret – og det er præcis det, vi har brug for. Og selv områder med mange almene boliger i forvejen kan nyde godt af endnu flere. Så længe vi sørger for at skabe variation i boligudbuddet, kan et område sagtens bære at være 100 pct. alment. Det kræver flere almene boliger, og det er den vej, vi skal. Lygten vil være et godt udgangspunkt for denne nye dagsorden, slutter Ninna Hedeager Olsen.

Udover boligerne er der i startredegørelsen også lagt op til etablering af 2300 m2 erhverv i området.

Indstillingen behandles på udvalgets møde d. 26. februar. Bliver indstillingen godkendt, sendes planerne i offentlig høring til efteråret.