Borgmester vil bevare historiske bygninger på Østerbro

29.01.2021
Den klassiske bebyggelse på Lyngbyvej 100 kan være fortid, hvis en bygherre får opfyldt sit ønske om at rive bygningen ned.

Gennem 80 år har et firfløjet, rødt bygningsanlæg prydet adressen Lyngbyvej 100 på ydre Østerbro. Bygningerne blev i 1941 opført af Hærens Bygningstjeneste og består i dag af et trefløjet anlæg med værkstedbygning mod øst og depotfløje mod nord og syd samt en fritliggende administrationsbygning mod vest. Alt sammen bygget op omkring et grønt gårdanlæg.

Men nu er bygningernes fremtid uvis, for en bygherre har anmodet om en ny lokalplan med ønske om at rydde grunden og bygge nyt fra bunden. Den vej ønsker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) dog ikke at gå. Ifølge borgmesteren bør de tidstypiske bygninger bevares:

- Det er vigtigt, at vi bevarer bygninger, som kan fortælle byens historie, og jeg har svært ved at se gode argumenter for at rive et velbevaret og velholdt bygningsanlæg ned blot for at erstatte det med nyt og moderne byggeri. I stedet bør vi se på, hvordan vi med respekt for bebyggelsens bevaringsværdier gennem om- og tilbygninger kan imødekomme de behov, bygherren står med og på den måde bygge videre på byens fortælling, siger Ninna Hedeager Olsen. Borgmesteren peger samtidig på, at en nedrivning af en sund og velfungerende bygning går imod den klimadagsorden, man ønsker for København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt to scenarier for politikerne. I scenarie A vil eksisterende bygninger på grunden blive bevaret på nær mindre tilbygninger til nordfløjen samt forlængelsen af administrationsfløjen fra 1992. Det videre arbejde med et lokalplanforslag med disse rammer skal vise, om det fx er muligt at opføre en ny karré i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse, og en kommende lokalplan forventes at kunne betyde mellem 30.000 m2. og 35.000 m2 byggeri.

I scenarie B vil alle eksisterende bygninger på grunden kunne rives ned og dermed muliggøre ny bebyggelse med op til 35.000 m2.

For at binde området bedre sammen med det omkringliggende nabolag lægges der op til at sikre en offentlig stiforbindelse for fodgængere igennem lokalplanområdet, og der muliggøres en ny vejadgang via Borgervænget.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle startredegørelsen mandag d. 1. februar.