Budgetaftale med mange sorte fingeraftryk

07.09.2018
De borgerlige har taget sig dyrt betalt for at sikre aftale om Amager Fælled, mens SF og De Radikale har solgt ud af principper og idealer.

Et flertal på Københavns Rådhus har netop indgået aftale om kommunens budget for 2019. Og det betyder besparelser på kommunens arbejde med at løfte byens udsatte byområder, hvor forligspartierne vil halvere kommunens støtte til grønne gårde. Det til trods for at København fortsat har op imod 400 karréer, der lever op til Byfornyelseslovens krav til etablering af grønne gårde. Også arbejdet med boligsociale helhedsplaner har flertallet valgt at nedprioritere. I 2019 betyder det, at bl.a. byens mest udsatte boligområder Tingbjerg og Husum må vinke farvel til nye boligsociale helhedsplaner.  

“Tidligere har Socialdemokraterne og SF på Christiansborg været med til at skære dybt i støtten til byfornyelsen og arbejdet med at løfte vores udsatte byområder. Nu har denne uheldige højredrejning desværre også ramt de to partier i København. Det er stærkt beklageligt,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). 

Pt. står 22 gårde på venteliste, hvoraf 13 ligger i byens udsatte byområder. Halveringen af kommunens støtte betyder, at man fremover kun kan give tilskud til tre gårde om året.  

Til gengæld har de borgerlige partier taget sig dyrt betalt med penge til blandt andet nye parkeringspladser og afgiftslettelser til erhvervslivet i dette års budgetaftale. Blandt andet bliver det fremover gratis at få behandlet en byggesag, hvilket vil koste kommunen 181 mio. kr. Penge Enhedslisten ville have prioriteret til flere sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet og undgå forringelser på handicap-, psykiatri- og hjemløseområdet.  

“I København har vi bydele og mennesker, der ikke mærker opsvinget, fordi de står uden for arbejdsmarkedet eller er ramt af sociale  problemer. Derfor er det forkert at give til et erhvervsliv, der allerede oplever gyldne tider, når det sker ved at skære i arbejdet med at løfte vores udsatte borgere og byområder,” siger Ninna Hedeager Olsen.   

Samtidig er der på dette års budget afsat væsentligt mindre til cykler og trafiksikkerhed, end tilfældet har været de forudgående år.  

“Man må undre sig over, at flertallet i København nedprioriterer omstillingen til grøn mobilitet, nu hvor partierne på Christiansborg lægger op til et klimavalg i en erkendelse af, at vi står på en brændende platform og skal lægge os i selen for at nedbringe CO2-udledningen,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Der er dog også positive takter i den nye budgetaftale. Blandt andet bakker Enhedslisten op om investeringerne i opgraderingen af de tre grønne områder Pioparken, Kulbaneparken og Grønningen/Bispeparken samt midler til planlægningen af en ny park i Nordhavn. Også initiativerne til sikring af renere luft er positivt selvom ambitionsniveauet kunne være højere: 

“Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten gerne havde set midler til et landstrømanlæg, så vi kunne slippe for luftforureningen fra krydstogtskibene. Derfor er det selvfølgelig skuffende, at flertallet endnu engang sender sagen i en syltekrukke med yderligere analyser,” siger Ninna Hedeager Olsen.