Byggesagsbehandling skal have et løft

18.09.2019
1.200 byggesager venter lige nu på ledige hænder til at behandle dem, hvorfor kunderne oplever uhensigtsmæssigt lange sagsbehandlingstider.

Teknik- og Miljøudvalget i København har på deres møde mandag besluttet en række initiativer, der skal sættes i værk med det samme for skære 200 sager af en pukkel bestående af samlet set 1.200 byggesager. Tiltagene betyder, at endnu mere af medarbejdernes tid fremover skal fokuseres på egentlig behandling af sager fremfor at svare på spørgsmål og yde vejledning. Herudover vil der blive indgået frivillige aftaler med medarbejdere om overarbejde, ligesom man afsøger muligheden for at få private virksomheder til at stå for noget af det forberedende arbejde. Hvis mængden af ventende sager skal helt i bund og servicemålene overholdes, kræver det flere penge til området i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

”Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, og derfor har vi desværre været nødt til at foretage nogle hårde prioriteringer. Nogle kunder vil selvsagt opleve dette som en forringelse af servicen. Men vi ved, at sagsbehandlingstiden er det vigtigste for både virksomheder og almindelige københavnere, der skal have behandlet en byggesag. Derfor er vi nødt til at sikre at mest muligt af medarbejdernes tid går med sagsbehandling. Skal vi løse udfordringerne helt, kræver det dog flere penge til området,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Ved de forestående budgetforhandlinger skal Borgerrepræsentationen tage stilling til, om der skal afsættes yderligere 8,5 mio. kr. til området, hvilket vil sikre en afvikling af hele sagspuklen frem mod 2021. Borgmesteren håber på bred opbakning fra de andre partier på rådhuset, da udfordringerne også rammer kommunens egne byggerier af f.eks. daginstitutioner og skoler.

Udfordringerne på byggesagsområdet er blandt andet opstået i forbindelsen med overgangen til et nyt bygningsreglement i 2018. Samme bygningsreglement betyder, at kommunen netop nu får ekstra mange sager ind, da kunder fra årsskiftet skal købe alt vedrørende den tekniske del af sagsbehandlingen hos private, hvor de i dag kan få vejledning fra kommunen. Herudover har kommunen svært ved at tiltrække og fastholde kvalificerede sagsbehandlere, da medarbejderne typisk kan få meget højere lønninger i det private.