CO2-udledningen i København faldt markant sidste år - men der er stadig plads til forbedringer

12.10.2021
Sidste år udledte københavnerne 65 procent mindre CO2 i forhold til 2005, som er referenceåret for Københavns Klimaplan.

Den største del af det markante fald i CO2-udledningen skal findes i, at der produceres væsentligt mere grøn strøm og grøn varme. Derudover er der sparet 11.400 ton CO2 i udledningen fra trafikken, og det er særligt omstillingen til el-busser, der giver udslag. 

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at udviklingen går den rigtige vej, og at de initiativer, der bliver taget i kommunen og på nationalt plan, ser ud til at virke: 

- Det er enormt positivt, at der bliver produceret mere grøn energi, ikke bare i København, men i hele landet. Og jeg glæder mig over, at vores satsning på el-busser allerede nu ser ud til at have en stor effekt – det lover godt for resultaterne i 2025, hvor alle busser efter planen skal køre på el. Når det er sagt, har vi stadig udfordringer med at nedbringe den lokale CO2-udledning fra trafikken. Men vi har svært ved for alvor at gøre noget uden at få muligheden for at indføre fx roadpricing, siger hun. 

En del af baggrunden for den grønne strøm og fjernvarme, der tegner sig for de største reduktioner, er, at der fyres med biomasse i de københavnske kraftvarmeværker - en kilde, som ifølge borgmesteren på den lange bane ikke er bæredygtig, og derfor kun må være en overgang til andre vedvarende energityper. 

Trafikken er, på trods af de 11.400 ton mindre udledning, som primært kan tilskrives de grønnere busser, klart den største udleder af CO2 lokalt i Københavns Kommune. Med det nye budget for 2022 er der vedtaget en mobilitetspakke, som skal reducere CO2-udledningen fra trafikken ved blandt andet at nedsætte hastigheden på vejene og gøre det mere attraktivt at skifte fossilbilen ud med mere bæredygtige transportformer. Men der skal meget mere til, hvis klimaplanen skal kunne tages alvorligt, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen: 

-  Det er jo ikke nok, at vi bryster os af at spare en masse CO2, fordi kraftværkerne bruger mere biomasse, og der er kommet fart på udbygningen af den vedvarende energi. Vi er også nødt til at mindske den direkte udledning, og derfor skal vi gøre meget mere for at begrænse biltrafikken og få københavnerne til at skifte til mere bæredygtige transportformer.

En anden vej til at reducere den lokale udledning er at øge genanvendelsen af erhvervsaffald, og her er der i forbindelse med budget for 2022 indgået en aftale om at efterleve kommunens målsætning om, at 70 procent af erhvervsaffaldet skal genanvendes i 2024.