Cyklisterne strømmer til Havneringen

11.07.2018
Antallet af cyklister på ruten langs havnen er steget med 75 pct. siden åbningen af Havneringen

Når man cykler ad Havneringen, har man blandt andet udkig til Operahuset, Amager Fælled og den farverige Inderhavnsbro. Man oplever byen i øjenhøjde og får samtidig frisk luft og motion. Havneringen giver mulighed for at nyde de grønne og blå byrum langs havnen, og det er der rigtig mange turister og københavnere, der har benyttet sig af. Københavns Kommunes cykelredegørelsen 2018 viser, at der er sket en stigning af cyklister på 75 % på ruten siden den blev anlagt i 2016. Det ser Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) som et tegn på succes:

”Med en så stor tilstrømning af cyklister må Havneringen siges at være en succes. Det kan betale sig at investere i bedre cykelforhold. Havneringen skaber nem adgang til vandet og grøn natur. De grønne og blå byrum er unikke for København, og både københavnere og turister skal have glæde af dem. Havneringen binder samtidig byen sammen, og gør det attraktivt for københavnere at tage cyklen frem for bilen, når de skal til arbejde og studie,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Udover en stigning af cyklister på 75 % på ruten er der målt en stigning af fodgængere på 200 %. Men Cykelredegørelsen 2018 viser også, at Havneringen har betydet, at turister og københavnere opholder sig mere ved havnen. Der er nemlig målt en stigning på 37 % i ophold ved havnen sammenlignet med før ruten blev anlagt.

Der er udsigt til, at københavnere og turister kan få endnu mere glæde af Københavns Havn. Borgerrepræsentationen vedtog den 30. november 2017, at der skal laves en nordlig udvidelse af Havneringen. Forinden skal der foretages en foranalyse, der skal undersøge mulighederne for at udvide Havneringen til Holmen og Refshaleøen på syd-/østsiden af havneløbet og til Nordhavn. Udvidelsen skal bidrage til at øge kvaliteten af de nye byudviklingsområder på begge sider af havneløbet og gøre områderne mere attraktive for både københavnere og turister.

”Vi arbejder hele tiden med at udvikle byen, så den inviterer til at blive brugt af alle. Det gælder også de nye byområder. Med en udvidelse af Havneringen kan Nordhavn og Refshaleøen blive forbundet med resten af byen, og københavnere og turister får bedre mulighed for at komme til og fra områderne. Derudover er det fortsat en ambition, at flere skal cykle i stedet for at tage bilen. Det vil en udvidelse af Havneringen bidrage positivt til,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle Cykelredegørelse 2018 efter sommerferien.