Den boligsociale indsats fortsætter på Amager

18.11.2021
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for det vedvarende fokus på at løfte Københavns udsatte byområder.

Kigger man på Amager gennem tabeller og grafer, kan man konstatere, at flere nabolag i den mangfoldige bydel falder ind under paraplybetegnelsen ”udsatte boligområder”. Derfor har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mandag besluttet at fortsætte den kommunale indsats med at løfte i alt 19 boligafdelinger på den centrale del af Amager ved at forlænge og samle to helhedsplaner, som ellers stod foran udløb. Alligevel langer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ud efter regeringen og et flertal i Folketinget, fordi nye regler fra Christiansborg gør, at den statslige støtte er kraftigt reduceret, og det risikerer at få negativ betydning for boligområderne og beboerne:

- Det giver sig selv, at det kan mærkes, når millioner af statslige støttekroner forsvinder, og dermed får vi sammen med boligselskaberne ikke hjulpet nær så mange, som ellers ville have kunnet. Dermed er der også risiko for, at boligområderne ender med at slå ud på de parametre, som regeringen bruger til at stemple og stigmatisere dem som ’ghettoer’, siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter:

- Det giver ingen mening at sænke den økonomiske støtte til vores udsatte boligområder, som et flertal i Folketinget har besluttet, for hvis vi skal have vendt bøtten og løftet disse områder, så kræver det, at vi investerer massivt i dem, siger borgmesteren.

Grundet nye regler for statslig støtte til boligsociale helhedsplaner har det ikke været muligt at forlænge de eksisterende planer, og derfor er de nu i stedet slået sammen til en. De to helhedsplaner, som til sammen dækker over 4.135 lejemål og 9.027 beboere, har tidligere haft et samlet budget på 40,6 mio. kr., men med sammenlægningen og den faldende støtte fra staten er helhedsplanens samlede fireårige budget nu blot på 31,2 mio. kr. Selvom kommune og boligselskaber på baggrund af den begrænsede støtte fra staten har fået mulighed for at sænke deres egne tilskud, har det ikke fået disse til at gå samme vej, fortæller teknik- og miljøborgmesteren:

- Vi tror på, at langsigtede indsatser betaler sig til forskel fra regeringens sporadiske symptombehandling, og derfor opretholder Københavns Kommune og de almene boligselskaber støtten, så vi kan få skabt den varige forandring, vi ønsker. siger Ninna Hedeager Olsen, og fortsætter:

- Vi er forpligtede til at få gjort op med uligheden i København, og det gør vi bedst gennem langsigtede og præventive indsatser, som favner bredt. Med en ny boligsocial helhedsplan på plads styrker vi blandt andet sammenhængskraften i de udsatte boligområder, og vi sikrer, at børn og unge understøttes til en bedre skolegang, og at de får et større udbytte af den, end det er tilfældet i dag. På den måde får vi løftet vores udsatte boligområder, siger Ninna Hedeager Olsen.