Den boligsociale indsats fortsætter på Nørrebro

21.12.2020
Der er politisk enighed om at forlænge og sammenlægge to boligsociale helhedsplaner, som stod til at udløbe ved årsskiftet.

Kigger man på Nørrebro gennem tabeller og grafer, kan man konstatere, at flere nabolag i den mangfoldige bydel falder ind under paraplybetegnelsen ”udsatte boligområder”. Derfor har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget for nylig besluttet at fortsætte den kommunale indsats med at løfte de udsatte boligområder i Lundtoftegade, Titanparken, Lundtoftegården, Blågården og Prater ved at forlænge og samle to helhedsplaner, som stod foran udløb. Alligevel langer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ud efter regeringen og et flertal i Folketinget, fordi nye regler fra Christiansborg gør, at den statslige støtte er kraftigt reduceret, og det risikerer at få negativ betydning for boligområderne og beboerne:

- Det giver sig selv, at det kan mærkes, når millioner af statslige støttekroner forsvinder, og dermed får vi sammen med boligselskaberne ikke hjulpet nær så mange, som ellers ville have kunnet. Dermed er der også risiko for, at boligområderne ender med at slå ud på de parametre, som regeringen bruger til at stemple og stigmatisere dem som ’ghettoer’, siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter:

- Det giver ingen mening at sænke den økonomiske støtte til vores udsatte boligområder, som et flertal i Folketinget har besluttet, for hvis vi skal have vendt bøtten og løftet disse områder, så kræver det, at vi investerer massivt i dem, siger borgmesteren.

Grundet nye regler for statslig støtte til boligsociale helhedsplaner har det ikke været muligt at forlænge de nuværende planer for Indre Nørrebro samt Lundtoftegade, Titanparken og Lundtoftegården, og derfor er de nu i stedet slået sammen til en. De to helhedsplaner har tidligere haft et samlet budget på 33 mio. kr., men med sammenlægningen og den faldende støtte fra staten er helhedsplanens samlede fireårige budget nu blot på 23,2 mio. kr. Selvom kommune og boligselskaber på baggrund af den begrænsede støtte fra staten har fået mulighed for at sænke deres egne tilskud, har det ikke fået disse til at gå samme vej, fortæller teknik- og miljøborgmesteren:

- Vi tror på, at langsigtede indsatser betaler sig til forskel fra regeringens sporadiske symptombehandling, og derfor opretholder Københavns Kommune og de almene boligselskaber støtten, så vi kan få skabt den varige forandring, vi ønsker. siger Ninna Hedeager Olsen, og fortsætter:

- Vi er forpligtede til at få gjort op med uligheden i København, og det gør vi bedst gennem langsigtede og præventive indsatser, som favner bredt. Med en ny boligsocial helhedsplan på plads styrker vi blandt andet sammenhængskraften i de udsatte boligområder, og vi sikrer, at børn og unge understøttes til en bedre skolegang, og at de får et større udbytte af den, end det er tilfældet i dag. På den måde får vi løftet vores udsatte boligområder, siger Ninna Hedeager Olsen.