En letbane på Frederikssundsvej giver 73.000 indbyggere stationsnærhed

14.11.2018
16 stop på 8,7 kilometer, 24 min fra Gladsaxe over Tingbjerg, Husum og Brønshøj til Nørrebro.

Hovedstadens hastigt voksende befolkning får store konsekvenser for trafikken og dermed fremkommeligheden i fremtiden. Allerede i dag rejser seks mio. passagerer årligt på strækningen mellem Nørrebro Station og Husum Torv med Danmarks travleste buslinje 5C, og nye beregninger viser, at passagerpotentialet i fremtiden her er hele 50 pct. højere svarende til 25.000 rejsende på daglig basis. Det tal er så højt, at det vil blive mere end svært at finde en sidde- eller ståplads i de nuværende busløsninger, men en letbane ad Frederikssundsvej vil kunne servicere de større passagerstrømme, som særligt forventes på strækningen mellem Glasvej og Hulgårdsvej i Københavns Nordvestkvarter. Og den løsning bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) op om:

- Allerede i dag er busserne på strækningen proppede, og de kan have svært ved at komme frem særligt i myldretiden på grund af den massive biltrafik. Det har negative konsekvenser for samfundet og for den enkelte københavner. Den nye rapport slår fast, at kun letbanen kan løse fremtidens kapacitetsproblemer i den kollektive trafik effektivt her, og det er på tide, at vi tager næste skridt og går i gang med at løse de her problemer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Et andet væsentligt argument for en letbane er særligt linjeføringen gennem de udsatte byområder Tingbjerg og Husum Nord. Mens de fleste områder i København er stationsnære, gælder det ikke for flere områder langs korridoren fra Nørrebro St. til Gladsaxe, inklusiv disse to kvarterer, og derfor giver det rigtig god mening at trække letbanens rute herigennem. På den måde bliver der nemlig dannet grundlag for vækst og tiltrækning af nye virksomheder, indbyggere og investeringer, fortæller rapporten. Dermed kan en letbane åbne for byudvikling langs korridoren, som kan være med til at styrke det lokale byliv og -miljø. Og netop et løft af de udsatte byområder har været det bærende argument, da Enhedslisten fandt pengene til den nye rapport, forklarer Ninna Hedeager Olsen:

- København står midt i en rivende udvikling, og det er afgørende, at vores udsatte byområder ikke bliver koblet af, men i stedet også får del i den skinnebårne højklassede trafik. Med en letbane gennem Tingbjerg og Husum Nord til Gladsaxe og Nørrebro får vi skabt bedre mobilitet for alle grupper og gjort det endnu mere attraktivt at bosætte sig eller investere i området. Vi har sørget for metro til Sydhavnen – nu er det tid til, at vi for alvor får koblet Tingbjerg og de andre isolerede områder ordentligt sammen med resten af København, siger Ninna Hedeager Olsen, som forventer politisk opbakning både kommunalt og nationalt:

- Der er absolut ingen grund til at rive velfungerende, billige almene boliger ned, som regeringen ønsker det, hvis vi med infrastruktur kan skabe den forandring, der faktisk skal til – nemlig at gøre området mere attraktivt i forhold til god offentlig transport og et fysisk løfte til området. Det må give mening både i Borgerrepræsentationen og i Folketinget, slutter Ninna Hedeager Olsen.