Endelig er der et nyt klubhus på vej til Kulbaneparkens fodboldfolk

10.09.2021
De sidste nødvendige midler er endelig fundet, så nu kan de lokale fodboldspillere endelig se frem til gode faciliteter igen.

Beboerne omkring Kulbaneparken har efterhånden set området gennemgå lidt af en forandring gennem de senere år. Først var det et plant grønt område, som de fleste bare passerede henover eller forbi, siden blev det en kæmpe byggeplads, som gjorde plads til Ringstedbanen, og nu står Kulbaneparken mere indbydende end nogensinde med adskillige faciliteter, som trækker folk til fra nær og fjern.

Men der mangler stadig noget. De lokale fodboldklubbers klubhus er nemlig flyttet til Valby Idrætspark og har fået nye brugere, og grundet nye krav til byggerier vil det blive unødigt dyrt at flytte det tilbage. Derfor er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen særligt glad for, at det nu lykkedes at finde penge til et nyt klubhus til de boldglade brugere:

- Klubhuse kan noget helt særligt, for det er her, vi både dyrker og styrker vores foreningsliv. Med det nye klubhus får vi skabt endnu et socialt samlingspunkt i Kulbanekvarteret, som er med til at styrke sammenhængskraften blandt naboerne. Selvom brugerne har måttet finde lidt ekstra tålmodighed frem, er jeg glad for, at vi nu endelig kan præsentere en fornem løsning, som i mange år skal danne rammen om Kulbaneparkens fodboldfællesskaber. Jeg glæder mig til at lægge vejen forbi, når det står færdigt, siger Ninna Hedeager Olsen.

Som erstatning for det flyttede klubhus etableres der i Kulbaneparken et nyt klubhus ved den kommende kunstgræsbane. Bygningen bliver på knap 100 m2 indeholdende toilet, to omklædningsrum, et opholdsrum med køkken samt to uisolerede depotrum til træningsudstyr. Hertil kommer en overdækket terrasse på ca. 80 m2 med sikret tilgængelighed for gangbesværede.

Klubhuset forventes at bestå af samme typer moduler som den eksisterende bemandede legeplads i Kulbaneparken, hvorved bygningen og legepladsen fremstår med et ensartet udtryk, og så der er sammenhæng mellem parkens faciliteter. Placeringen er allerede indtænkt i den nuværende indretning af parken og er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til kunstgræsbanen.

Fodboldklubberne Rikken FC og BK Hellas oplyser i øvrigt, at både kunstgræsbanen og klubhuset har afgørende betydning for den fremtidige afvikling af træning og kampe for børn og unge i lokalområdet.

Projektet har en værdi af i alt tre mio. kr.