Enhedslisten skaffer almene boliger til Bomhusvej

15.02.2018
En ny lokalplan for området ved Bomhusvej skal stille krav om 25 % almene boliger på initiativ fra Enhedslisten.

Når forslaget til en ny lokalplan for området ved Bomhusvej i Bispebjerg bliver sendt i offentlig høring, er det med et krav om 25 % almene boliger. Da lokalplanforslaget blev behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar lykkedes det nemlig Enhedslisten sammen med SF, Alternativet, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at få gennemført en tilføjelse af et krav om almene boliger. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten er rigtig godt tilfreds:

”I takt med at boligpriserne i København er steget markant de seneste år, er det blevet sværere for københavnere med lav eller mellem indkomst at finde et sted at bo. Det betyder, at behovet for almene boliger i København er rigtig stort, og det er derfor vigtigt, at der stilles krav om almene boliger, hver gang det er muligt.”

Der var ikke oprindeligt stillet krav om almene boliger i lokalplanforslaget med den begrundelse, at området ved Bomhusvej indgår i Lundehusskolen skoledistrikt, hvor der i forvejen er mange almene boliger. SF, Alternativet og Enhedslisten valgte alligevel at fremsætte tilføjelsen med et krav om 25 % almene boliger i det kommende boligbyggeri, da de har en ambition om, at de almene boliger skal udformes, så de bidrager med en variation til boligerne i området. Det kan ske med ungdomsboliger, seniorbofællesskaber eller AlmenBolig+. Forskellige typer af almene boliger blandt private og almene familieboliger, vil give kvarteret et mere varieret boligtilbud til københavnerne. Samtidig vil de københavnere, der flytter ind i de nye boliger, være med til at løfte området, der ligger tæt ved det udsatte byområde Ryparken.

”Det er vigtigt for mig at slå fast, at almene boliger ikke er lig med udsat byområde. Almene boliger giver derimod mulighed for at skabe balance i et område. For eksempel kan almene seniorbofællesskaber eller ungdomsboliger være med til at påvirke beboersammensætningen i en bestemt retning. Derfor skal der også stilles krav om almene boliger, når der bygges nyt i områder, hvor der i forvejen er almene boliger, som det er tilfældet ved Bomhusvej. Her kan forskellige typer almene boliger være med til at skabe liv og sikre en mere blandet by,” lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Byggeriet som indgår i lokalplanforslaget består af to bygninger mod henholdsvis Gartnerivej og Bomhusvej og yderligere to bygninger i den indre del af området. I lokalplanen kan der stilles krav om almene ungdomsboliger, ældreboliger eller familieboliger, men den specifikke boligtype afgøres senere i samarbejde mellem bygherre og kommune. Det samlede lokalplanforslag bliver sendt i offentlig høring i otte uger inden længe.