Ja til boligø - nej til havnetunnel

05.10.2018
Enhedslisten ser positivt på planer om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikring af København. Men havnetunnellen skal pilles ud.

En ny boligø mellem Nordhavn og Refshaleøen kan bidrage til stormflodssikringen af København. Samtidig kan det blive mønstereksemplet på moderne byudvikling, hvis der kommer fokus på billige boliger, grønne områder og bæredygtige transportformer. Men det kræver, at projektet afkobles fra en havnetunnel, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en kommentar til overborgmester Frank Jensens principaftale med regeringen. 

”København vokser eksplosivt i disse år. Det har sat byen under pres på grund af manglen på billige boliger og grønne områder. Samtidig står vi med en bunden opgave med at sikre byen mod kommende stormfloder på grund af klimaforandringerne. Derfor er Enhedslisten som udgangspunkt positiv over for tankerne om Lynetteholmen. Men i det videre arbejde vil vi insistere på, at københavnerne bliver hørt og får indflydelse på projektet. Det skal sikres, at projektet ikke skader havmiljøet. Og så vil vi insistere på, at havnetunnellen bliver pillet ud af ligningen,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Enhedslistens modstand mod at gøre havnetunnellen til en del af projektet har flere årsager. Først og fremmest skyldes det, at en havnetunnel samlet set vil øge blitrafikken i København, hvilket vil være ødelæggende for arbejdet med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og flere steder i byen skabe mere trængsel og luftforurening.  

”En havnetunnel er ingeniørkunst fra 1960’erne og passer meget dårligt ind i et moderne byudviklingsprojekt, der først skal stå klart om 30 til 50 år. Til den tid vil bilen ikke spille nogen hovedrolle i storby som København, hvor trafikken af hensyn til klima, trængsel og luftforurening vil basere sig på kollektiv transport, cykler og gang,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Modstanden mod en havnetunnel skyldes dog også, at Enhedslisten mener, at man skal lære af fortidens fejlagtige beslutninger om at bruge byudviklingen til at finansiere store infrastrukturprojekter.  

”Med lokalplaner kan vi kun sikre, at 25 pct. af boligerne bliver almene. Det er ikke nok. Hvis vi skal sikre, at billige almene boliger og gode grønne områder bliver de bærende elementer ved en ny boligø, er det afgørende, at alle grundene ikke skal sælges til markedspriser. Sker det, bliver der tale om endnu et VIP-projekt, hvor mennesker med almindelige indkomster ikke får nogen adgang, og hvor omkostninger til at skabe gode grønne områder vil være for store for kommunen. Derfor bør byudviklingen alene bidrage til at finansiere den nødvendige metroforbindelse,” siger Ninna Hedeager Olsen.