Kæmpe løft af Harrestrup Å rykker nærmere

10.12.2020
Biodiversiteten får et markant løft, og området kan i fremtiden håndtere store regnmængder ved skybrud.

I takt med byudviklingen er Harrestrup Å gradvist blevet rettet ud og fremstår i dag de fleste steder som en kedelig lige rende med betonbelagte sider og bund. Det giver meget dårlige forhold for at skabe en stor variation af planter, fisk og dyr. Nu skal åen slynges i et mere naturligt forløb, og fliserne fjernes fra bund og sider. Nogle steder bredes åen ud, så der bliver plads til små øer for fugle, og ved skråningerne langs åen etableres stier, så der bliver nem adgang til at komme tæt på vandet. Når åen udvides, og parkens terræn bliver ændret, kan området i fremtiden tilbageholde store mængder regnvand ved skybrud, som ellers havner i naboernes kældre. Teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at det igen er lykkedes at lave et projekt, som både skaber en mere varieret natur og sikrer byen mod skybrud:

- Det her bliver et kæmpe løft til biodiversiteten i Harrestrup Å og i Vigerslevparken, og ikke nok med at vi også løser et stort skybrudsproblem, så får vi også en gjort en del af parken mere attraktiv i et område, der ellers ikke har meget grønt, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at skabe gode forhold for, at områdets beboere kan få forbedret adgang til naturen, vil der blandt andet blive lavet ekstra broer for at sikre bedre forbindelser på tværs af åen og parken, samtidig vil to af broerne give adgang til en af de små øer. For at understøtte fuglelivet og en god økologisk tilstand i åen, vil der flere steder udlægges gydegrus og store sten til gavn for fisk og vandløbsinsekter.

Skybrudsdelen af projektet bliver etableret i et tæt samarbejde med HOFOR og Hvidovre Kommune og håndterer regnvand fra i alt ti kommuner, som en del af det såkaldte kapacitetssamarbejde for hele Harrestrup Å. Ninna Hedeager Olsen glæder sig over den store vilje og evne der er til at finde fælles løsninger på et fælles problem:

- Vand kender ikke til kommunegrænser, og derfor er det godt, at vi er i stand til at samarbejde om at finde fælles løsninger. Det er vigtigt, også når vi ser frem mod de kommende store udfordringer, hvor kommuner skal være dygtige til at samarbejde om at sikre vores kyster og vores infrastruktur mod store oversvømmelser fra skybrud og stormfloder, siger Ninna Hedeager Olsen. Hun understreger, at projektet også fortsat skal udvikles, hvilket vil ske i tæt dialog med lokaludvalg, borgere og miljøorganisationer.

I forbindelse med udvidelse og slyngningen af åen vil det blive nødvendigt at fælde op imod 500 af parkens 2.600 træer, da de er placeret langs den flisebelagte å. 60 pct. af de træer, der skal fældes, er mindre træer med en diameter på mindre end 20 cm. Det er kun få af træerne, der har en diameter på mere end 50 cm. Men åen skal så vidt muligt slynges uden om træerne, og derudover vil der blive genplantet flere træer, end der fældes. Hvis Teknik- og Miljøudvalget giver grønt lys, vil forvaltningen påbegynde en VVM-vurdering, så væsentlige påvirkninger af miljøet klarlægges, og offentligheden høres om projektet i minimum 2 omgange.