Klimakvarterets grønneste skybrudsprojekt er klar til indvielse

18.02.2019
På lørdag indvies ét af Københavns Kommunes største skybrudsprojekter på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.

Københavnerne må i fremtiden forvente flere skybrud end i dag. Skybrudsprojektet ved Bryggervan-gen og Skt. Kjelds Plads skal derfor være med til at sikre området mod oversvømmelser. Ud over at gøre kvarteret mere robust imod fremtidige skybrud, er projektet også med til at give kvarteret et grønt løft.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt, hvor løsningerne især har fokus på at bringe mere natur ind i byen. Det sker blandt andet ved at lede regnvandet på overfladen i stedet for at grave store kloakrør under jorden. Dermed bliver regnvandet også til en res-source ved at give liv til planter og træer fremfor blot at ende i overfyldte kloakker. Arkitekterne bag projektet er SLA sammen med rådgivningsvirksomheden NIRAS, trafikplanlæggerne Viatrafik og civilin-geniør Jens Rørbech. Entreprenøren er Ebbe Dalsgaard A/S.

Projektet er et af de første, større skybrudsprojekter på offentlig vej, og det er samtidig udpeget til at være et udstillingssted for klimatilpasning. De metoder og løsninger, der er valgt til projektet, skal inspirere til klimatilpasning i hele København, men også i resten af verden, mener teknik- og miljø-borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

“Skybrudsprojektet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er et godt eksempel på, hvordan vi i Køben-havn vender et problem til en fordel ved at bruge skybrudsløsninger til at skabe grønne byrum og bio-diversitet, som har en stor betydning lokalt i en storby. Byer over hele verden står over for de samme klimaudfordringer som København. Derfor kan de løsninger, vi har udviklet i Klimakvarteret, være til stor inspiration for resten af landet og byer verden over, og der er allerede stor interesse for, hvordan vi gør vandet til en ressource i stedet for kun at se det som et problem,” siger Ninna Hedeager Olsen.

En af de smarte løsninger for skybrudssikring, som afprøves, er den såkaldte ’First Flush’-metode. Ved denne metode ledes det første beskidte regnvand fra kørebanen ned i kloakken, men derefter ledes det efterfølgende renere vand (Second Flush) til nedsivning i de grønne regnbede. Med denne metode får vandet en nytteværdi og giver desuden mulighed for at indsamle ny viden om vandets forurenings-indhold.

2/3 af den grå asfalt er omdannet til grønne områder
Mere end 9.000 m2 asfalt er omdannet til en grøn oase med over 600 træer, regnbede og buske i for-skellige størrelser og sorter. Heriblandt pile-, elle-, nåle- og egetræer med forskellig underbeplantning, som giver en stor diversitet i begrønningen. Den grønne omdannelse vil dog først blive tydelig til for-året, når det sidste skal plantes. Til foråret plantes ca. 3000 m2 forskellige stauder og urter samt 500 m2 naturgræs. I efteråret 2019 lægges der ca. 30.000 vintergækker. I de kommende år vil man kunne se den grønne udvikling, hvor træerne og planterne bidrager til en større biodiversitet ift. fugleliv og insekter.

Der er også etableret fire nye byrum, som giver bedre opholdsmuligheder for byens borgere og besø-gende. Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads kommer dermed til at skabe en grøn forbindelse mellem Fælledparken og Kildevældsparken.

”Med den naturbaserede klimatilpasning af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads løses ikke bare byens udfordringer med skybrud og oversvømmelser. Der bliver også tilført en lang række grønne herlighedsværdier, der skaber øget livskvalitet og nye sociale muligheder for alle. Resultatet er blevet en række ærkekøbenhavnske og blågrønne byrum, der giver en helt ny fornemmelse af hvordan fremtidens klimasmarte København kan opleves,” siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA.

Indvielsen af Bryggervangen foregår lørdag d. 23. februar kl. 12.00 -14.00, hvor alle interesserede er velkomne. Teknik- og miljøborgmesteren og formanden for Østerbro Lokaludvalg holder tale. Der vil
være varme drikke at varme sig på, og bandet Dans & Lær giver koncert. Der vil også være mulighed for at komme med arkitekterne på en guidet rundtur og høre om skybrudsprojektet.