København begrænser omstridt lysreklame

18.05.2020
En ny afgørelse fra Københavns Kommune betyder, at generne fra en omstridt lysreklame på Rosenørns Allé vil blive begrænset.

Der vil fremover blive stillet mere restriktive krav til et lysreklameskilt på Rosenørns Allé, som har fået flere borgere til at klage til Københavns Kommune.

Helt konkret drejer det sig om en lysreklame på Rosenørns Allé 2, som flere borgere i området omkring Peblinge- og Skt. Jørgens sø har følt sig generet af.

Teknik- og Miljøforvaltningen har truffet afgørelse i sagen, og fremover må skiltets lysreklame maksimalt skiftes én gang i døgnet. Derudover må skiltet ikke indeholde levende billeder, og der skal skrues ned for lysstyrken.

Skiltet skal også reguleres af en sensor, som tilpasser skiltets lysstyrke til det naturlige lys, og lysreklamen må ikke tændes før kl. 7 om morgenen og skal slukkes senest kl. 23. Afgørelsen betyder også, at skiltet fremover kun må indeholde 25 pct. hvide eller meget lyse farver, som erfaringsmæssigt opleves mere generende.

”Vi har på vores besigtigelser konstateret, at påvirkningen fra lysreklamen har været kraftig både i forhold til lysets intensitet og de hyppige billedskift. Vi har derfor vurderet, at det er nødvendigt med en strammere regulering af lysreklamens påvirkning af omgivelserne og har derfor brugt de reguleringsmuligheder, som vi har i plan- og byggelovgivningen,” siger Rikke Sønderriis, Centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med behandlingen af sagen udsendt høringsbreve til 2124 naboer, og selvom nogle i deres svar giver udtryk for, at de er glade for, at der nu bliver skruet ned for lysintensiteten, er der også nogle som synes, at reklamens lys stadig virker meget koldt, og nogle som ønsker reklamen taget ned. Det kan dog ikke lade sig gøre, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen. Det skyldes, at skiltet med lysreklamen er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet, og at der har været en lysreklame på bygningen siden 1950’erne.

Afgørelsen kommer kort tid efter, at Teknik- og Miljøudvalget den 27. april vedtog en langt mere restriktiv reklamepolitik i København. Udover at sætte flere begrænsninger for stilladsreklamer, besluttede udvalget, at Teknik- og Miljøforvaltningen fremover skal bruge byggeloven mere aktivt til at regulere lysreklamer. Og det er også sket i den konkrete sag. Herudover er der blevet taget udgangspunkt i en servitut på ejendommen, der siger, at lysskiltet ikke må indeholde levende billeder.

Københavns Kommune vil i forbindelse med afgørelsen også skærpe kommunikationen til byens øvrige skilte- og bygningsejere og kraftigt opfordre til at begrænse gener fra lysreklamer.