København er klar med første del af handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler

01.06.2021
Ninna Hedeager Olsen ønsker bedre muligheder for kommunerne til at tage aktiv del i udrulningen og bakke op om den grønne omstilling.

Der er gang i salget af elbiler og plug-in hybridbiler, og det mærkes i særdeleshed i København. Efter flere års stilstand har Københavns Kommune i 2020 oplevet en stor stigning i antallet af elbiler, og fra 2019 til 2020 er antallet næsten fordoblet. Den samme tendens ses for plug-in-hybridbiler, som også har behov for ladeinfrastruktur. På den baggrund er kommunen nu klar med første del af en handlingsplan, som skal fremtidssikre en velfungerende ladeinfrastruktur i hovedstaden og dermed fremme omstillingen til elbiler. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser stor værdi i planen:

- Vi skal hjælpe til at gøre det attraktivt at skifte forurenende diesel- og benzinbiler ud med køretøjer på grøn drivkraft, og jo lettere det bliver at oplade en elbil, jo mere oplagt bliver det også at tage det grønne valg. Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med en række kerneaktører på området udarbejdet første del af den handlingsplan, som skal fremtidssikre hovedstadens ladeinfrastruktur, og jeg er glad for, at vi nu har en vejviser til at understøtte den grønne omstilling, siger Ninna Hedeager Olsen.

Mens det for resten af landet gælder, at 68 pct. kan parkere på egen grund og derfor har mulighed for at lade ved egen bolig, er det kun tilfældet for 14 pct. af københavnerne. Omvendt holder 50 pct. af bilerne parkeret på gaderne i København, og derfor er der her et særligt behov for offentligt tilgængelige ladepunkter. Derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen også et ambitiøst mål om, at der i 2025 maksimalt er 250 meter til et offentligt tilgængeligt ladepunkt fra al etagebyggeri i København. Men skal dette mål nås, er der behov for at give kommunerne bedre muligheder for at tage del i udrulningen af ladeinfrastrukturen, mener Ninna Hedeager Olsen:

- Vi har meget begrænsede muligheder for at hjælpe udrulningen på vej, fordi vi som kommune kun kan finansiere ladeinfrastruktur til egne køretøjer eller give tilladelse til private leverandører, som skal kunne se en forretning i at sætte ladepunkter op. På den baggrund kan det i nogle boligområder blive svært at tilbyde bilisterne en gulerod i form af gode lademuligheder. Derfor vil det være fordelagtigt, hvis vi kan få lov at medfinansiere og lave udbud for ladeinfrastruktur på offentlig vej – fx ved at sætte offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur op ved kommunale bygninger, siger Ninna Hedeager Olsen.

At sikre en bydækkende udbredelse af ladeinfrastruktur og at få mulighed for at gå forrest ved at opsætte ladepunkter ved kommunale bygninger er to af i alt seks principper i handlingsplanen. Derudover foreslår forvaltningen at sikre et tilstrækkelig udbud af alle typer ladeinfrastruktur, at sikre optimal udnyttelse af ladeinfrastruktur og at ladeinfrastruktur opstilles med hensyn til byrummet og tilgængeligheden. Desuden skal kommunen gå i dialog og hjælpe med eventuel rådgivning med centrale lokale aktører, som ønsker at opstille ladeinfrastruktur med offentlig adgang.

Udover at sikre ladeinfrastruktur foreslår forvaltningen desuden at oprette op mod 2000 parkeringspladser reserveret til elbiler uden lademuligheder. Initiativet skal gøre det lettere for bilister med elbil at finde en parkeringsplads, både generelt og efter endt opladning på p-pladser med ladestandere med tidsbegrænsning. Det er tidligere politisk besluttet at tidsbegrænse parkeringen på p-pladser med ladestandere for at gøre disse mere tilgængelige. At gøre det let at finde parkeringsplads med elbil kan bidrage til at gøre det attraktivt for københavnere at udskifte diesel- eller benzinbilen med en elbil.