København har afviklet puklen af byggesager og opfylder servicemål i foråret 2023

10.09.2021
Byggesagsbehandlingen har fået en økonomisk saltvandsindsprøjtning i forbindelse med de netop overståede budgetforhandlinger.

Et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet at tilføre byggesagsområdet 33. mio. kr., så Teknik- og Miljøforvaltningen kan få fjernet byggesagspuklen senest i foråret 2023 og herefter leve op til de nationale servicemål på området. 

Sagsbehandlingstiden for byggesager i København er, som i flere af landets øvrige kommuner, for lang. Det er bl.a. det statslige Bygningsreglement fra 2018, der volder kommunerne problemer og også vurderes at være stærkt medvirkende til, at der sidste år var fejl i godt 70 pct. af de byggeansøgninger Københavns Kommune modtog. Samtidig er der sket en mærkbar stigning i nybyggerier i København de seneste seks år, som også lægger pres på byggesagsbehandlingen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede taget flere initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden, og nu har et flertal i Borgerrepræsentationen så afsat 33. mio. kr. i de netop overståede budgetforhandlinger til at sikre, at forvaltningens plan for at afvikle sagspuklen og overholde de nationale servicemål kan overholdes. 

Helt konkret er der afsat 11,1 mio. kr. til, at forvaltningen også de kommende år kan lade en ekstern part stå for dele af det sagsforberedende byggesagsarbejde, så kommunens sagsbehandlere hurtigere kan få afsluttet sagerne. Derudover er der afsat 8,6. mio. kr. til at sikre, at forvaltningen kan fastholde det nuværende antal byggesagsbehandlere i 2022 og 2023. Det er et vigtigt skridt på vejen til at nedbringe sagsbehandlingstiden.  

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og Enhedslisten gik målrettet efter at få finansiering til initiativer på det pressede byggesagsområde ved budgetforhandlingerne:   

”Jeg er superglad for, at det lykkedes at sikre bred politisk opbakning til at give byggesagsområdet en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Sagsbehandlingstiden har længe været for lang, og med forvaltningens initiativer på området og den brede politiske støtte bliver det muligt at komme i bund med sagspuklen og sikre en sagsbehandling, der overholder servicemålene i 2023,” siger Ninna Hedeager Olsen (EL).  

Det er en prognosemodel, udviklet af Deloitte, der har gjort det muligt at regne på, hvordan sagsbehandlingstiden og sagspuklen udvikler sig under forskellige forudsætninger. Derudover kan modellen forudse flaskehalse i byggesagsbehandlingen, så forvaltningen i god tid kan sætte ressourcer ind og forhindre unødig lang sagsbehandlingstid.    

Forvaltningen har allerede iværksat en lang række indsatser på byggesagsområdet. Der er bl.a. blevet oprettet specialiserede teams i altansager for at sikre en mere præcis og hurtig sagsbehandling, mindre komplicerede byggesager fasttrackes, og Deloittes prognosemodel sikrer, at kræfterne hele tiden sættes ind det rigtige sted. Derudover har en ekstern part altså stået for en del af det sagsforberedende arbejde, og der har været afsat midler til ekstra personale til byggesagsbehandlingen.  

Og det er de to sidste initiativer, som et bredt flertal har valgt at videreføre, og som altså betyder, at forvaltningen kan komme i bund med sagspuklen og leve op til de nationale servicemåltal på området senest i foråret 2023 – forudsat, at byggesagsområdet,  som forventet, ikke udvikler sig voldsomt – dvs. at niveauet for byggesagsansøgninger f.eks. forbliver på det nuværende niveau, at forvaltningen fortsat kan rekruttere byggesagsbehandlere, og at reglerne på byggesagsområdet ikke ændrer sig nævneværdigt.  

Udover midler til det sagsforberedende arbejde og til at fastholde niveauet af byggesagsbehandlere, er der afsat penge til at nedbringe sagsbehandlingstiden på afslutning af byggesager, hvor forvaltningen ellers forudser, at der vil opstå en flaskehals, når de mange byggerier, der sættes i gang i dag, skal færdigmeldes.  

Derudover er der afsat midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager i såkaldte byudviklingsområder, hvor der også er en stigning i antallet af byggeansøgninger.