København har udpeget mere end 3.000 ikoniske træer

24.04.2018
136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper har fået status som ikoniske træer. Det sker som et led i Københavns træpolitik.

Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård. Det 116 år gamle platantræ på Gråbrødre Torv, og en lang række træer på Assistens Kirkegård har fået status som ikoniske træer.

Det samme gælder en række mindre almenkendte træer, som et prægtigt bøgetræ på Jagtvej på Østerbro, som én københavner synes ligner dét, Asterix spiser vildsvin under. Og et meget stort lindetræ, der står på en høj i en lille rundkørsel på Bolandsvej i Bispebjerg, og som siges at være plantet af Grevinde Danner.

Som et led i Københavns Kommunes Træpolitik, der blev vedtaget i 2016, er mere end 3.000 træer nu blevet udpeget og politisk godkendt som ikoniske. Såvel lokaludvalg, miljøpunkter, Danmarks Naturfredningsforening, Det grønne Råd og andre interesseforeninger er blevet inviteret til at melde træer ind, som efterfølgende er blevet fagligt kvalificeret af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen (EL) er glad for, at det er blevet tydeligt, hvilke træer der betyder noget særligt lokalt.

”Vi ved, at københavnerne sætter stor pris på byens træer, og gerne ser mange flere af dem. Derfor er jeg glad for, at vi med hjælp fra københavnerne nu har fået udpeget de træer, som betyder noget helt særligt lokalt, og som ikke må fældes uden politisk godkendelse,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Målet med at udpege de ikoniske træer er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af en fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan.

De ikoniske træer er blevet udpeget ud fra syv kriterier, og der er især blevet lagt vægt på træets alder og det lokale tilhørsforhold. Samtlige træer står på kommunale arealer – dvs. offentlige gaderum, pladser, parker og naturområder samt sportsarealer, skoler og institutioner – og er dermed træer, som henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen råder over.

Flere af byens lokaludvalg har inviteret københavnerne på grønne gåture for at kigge på mulige ikoniske træer og har også bedt borgerne melde træer ind til den samlede oversigt.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at der kan være grundlag for flere lokale indmeldinger, og derfor vil listen med ikoniske træer blive opdateret i forbindelse med, at Teknik- og Miljøudvalget skal behandle en opdateret træprioriteringsplan i 2020 og 2023.

Inden listen opdateres, vil Københavns Kommune invitere københavnerne til at melde forslag til ikoniske træer ind. Man kan også melde forslag til ikoniske træer ind allerede nu på ikonisketraeer@tmf.kk.dk, hvis man synes, at der er træer, som mangler på listen. Så vil forvaltningen vurdere træerne ud fra de syv fastsatte kriterier, og nye træer vil blive indarbejdet, når træprioriteringsplanen opdateres i 2020.

Når de træer, som står på Økonomiforvaltningens arealer, har været til politisk behandling den 10. april, vil byens ikoniske træer kunne ses på Københavnerkortet: https://kbhkort.kk.dk.