København og Google måler fra i dag luftforurening på gadeniveau

09.10.2018
Indtil udgangen af 2019 skal en Google Street View-bil med avanceret måleudstyr køre igennem Københavns gader for at måle luftforureningen.

En mor til et astmaramt barn, som finder den sundeste vej til legepladsen. Cyklister og løbere, som lægger den mindst forurenende rute til deres tur. Byplanlæggere og politikere med ny viden til at træffe bæredygtige beslutninger. Det er nogle af formålene med projektet Air View, som lanceres foran Københavns Rådhus i dag. Det sker i et partnerskab mellem Københavns Kommune og Google.

Forskning viser, at omkring 550 københavnere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening, og udgiften for samfundet vurderes til at være omkring 4,5 mia. kroner årligt. Derfor har Københavns Kommune intensiveret sit fokus på at forbedre luftkvaliteten, og samarbejdet med Google gennem Air View-projektet er yderligere et skridt i den retning.

Avanceret luftmålingsudstyr er i løbet af de seneste uger blevet installeret på en af Googles Street View-biler, som herefter skal køre igennem byen indtil udgangen af 2019. Dermed kan der skabes et hyperlokalt kort over luftkvaliteten. Disse resultater vil herefter blive videregivet til kommunen, forskere og borgerne, både via interaktive kort og i form af de færdiggjorte målinger.

Hos Københavns Kommune er indsatsen forankret hos Copenhagen Solutions Lab, der arbejder med smart city-løsninger. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger:

- København giver miljø, mennesker og livskvalitet førsteprioritet i byens udvikling. Ved at samarbejde med et af verdens stærkeste tech-firmaer, Google, skubber vi som kommune på for at udvikle nye metoder til at måle byens luftkvalitet. Dette vil bringe København forrest i kampen om at sikre den bedst mulige luftkvalitet og give borgere information, så de eksempelvis kan vælge at cykle ad de mindst forurenede cykelruter, siger Ninna Hedeager Olsen.

For Google er Air View-projektet en del af en større indsats, som handler om at bruge teknologi til at løse nogle af verdens mest presserende problemer, siger Googles danske direktør, Malou Aamund:

- Selve kernen i Googles arbejde handler om at gøre information tilgængelig og brugbar for offentligheden. Og det er lige præcis, hvad dette her projekt handler om. Vi skaber en helt ny viden omkring luftkvaliteten i København og stiller den så til rådighed for politikere, byplanlæggere og forskere, sådan at de forhåbentlig kan træffe nogle beslutninger for en sundere by. Vi er både glade og stolte over at kunne bringe projektet til København som en af de første byer uden for USA. Det vidner også om Københavns fremsynede tilgang til klima og miljø, siger Malou Aamund.

Hidtil er luftforurening blevet målt på tre stationære punkter i byen. Air View-bilen, som er blevet forberedt af Utrecht Universitet i Holland,  kommer til at måle forurening såsom ultrafine partikler og sod på gadeniveau og vil dermed kunne give et nyt indblik i forståelsen af luftforureningen og de helbredsmæssige effekter heraf. Når disse store mængder information er analyseret og valideret - med hjælp fra bl.a. universiteterne i Københavns og Aarhus - bliver data stillet til rådighed for både politikere og forskningsmiljøet.

På universitetet i Utrecht er forskning i forholdet mellem luftforurening og sundhed samlet i det såkaldte Exposome Hub, som udvikler metoder til at kortlægge vores miljø - herunder luften omkring os.

- Dette samarbejde er unikt, fordi det giver os mulighed for at bruge helt konkrete målinger på gadeniveau til at kortlægge luftforureningen i en hidtil uset detaljegrad på en hel by. Denne store mængde data vil hjælpe os til at forstå, hvad der helt præcist skaber forureningen - og hvilke forbedringer, der kan foretages, siger professor i miljømæssig epidemiologi Roel Vermeulen fra Utrecht Universitet.

Også Københavns Universitet overvejer man forskellige måder at bruge dataet på. Institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU Steffen Loft ser frem til at bruge den nye viden til at bekæmpe et velkendt sundhedsproblem

- Den meget tætte kortlægning af luftforureningen vil give helt nye muligheder for at vise sammenhængene med helbredsskader. Den giver også meget bedre muligheder for forebyggelse - både hvordan vi skal indrette byen og trafikken, og for den enkelte, der får bedre viden om, hvor og hvornår det er bedst at færdes og bo”, siger Steffen Loft.

Air View-projektet medfører ikke udgifter for Københavns Kommune.