København skal gå forrest i arbejde med bæredygtig byggeri

13.03.2019
København skal de næste fire år lede arbejdet med at udvikle et mere bæredygtigt byggeri, hvor byggematerialer bliver genbrugt.

Konstruktion af bygninger skader klimaet. Cirka 40 procent af samfundets bidrag til den globale opvarmning kan relateres til bygninger, men med et nyt EU-projekt vil København sammen med tre andre byer udvikle metoder, hvorpå man kan genbruge mere materiale i byggebranchen – til gavn for klimaet.

Det sker gennem projektet Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCulT), der er støttet af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, hvor man vil undersøge, hvordan byer bedst kan understøtte cirkulært boligbyggeri. Cirkulært byggeri betyder blandt andet, at man i nye byggerier genanvender og genbruger så meget som muligt af de byggematerialer, der ellers ofte bliver knust, når en bygning rives ned. Renoverer man en bygning til nye formål i stedet for at rive den ned, er det også et udtryk for cirkulært boligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser frem til at få mere viden om bæredygtighed i byggebranchen:

- Det er nødvendigt at få skabt en ny virkelighed, hvor affald bliver set som en ressource, i stedet for noget der bare skal bortskaffes. Det gælder i særdeleshed i byggeriet, som står for en kæmpe del af klimabelastningen. Forhåbentlig kan CIRCuIT-projektet hjælpe til, at vi i fællesskab finder gode, bæredygtige løsninger til byggebranchen. Det er afgørende for klodens fremtid, at vi minimerer den globale opvarmning, siger Ninna Hedeager Olsen.

CIRCuIT-projektet består af 30 partnere og har en økonomisk volumen på 73 mio. kr., som Københavns Kommune er projektkoordinator for. Partnerne tæller blandt andet arkitekterne GXN Innovation og Lendager, Boligforeningen fsb, DTU, og de skal undersøge, hvordan byer bedst kan understøtte en implementering af cirkulært byggeri. Det kan være gennem krav i udbud for at fremme en efterspørgsel, gode eksempler på business cases, mere viden om genbrug og genanvendte materialer til byggebranchen og bygherrer eller gennem værktøjer til dialog mellem bygherre og kommunens sagsbehandlere. En opgave som man på Tegnestuen Vandkunsten ser frem til:

- Det bliver en kæmpe fornøjelse at skulle samarbejde med andre progressive storbyer. Hos Vandkunsten har vi nørdet med byggeteknik og bæredygtighed i snart halvtreds år, og vi glæder os til at få erfaringerne i spil sammen med partnerne fra Hamburg, London og Helsinki, siger Søren Nielsen, Arkitekt MAA, partner hos Tegnestuen Vandkunsten.

Ligeledes er der begejstring at finde hos GXN Innovation:

- Dette samarbejde vil gøre os i stand til at udvikle og demonstrere cirkulære byggeløsninger på tværs af både faggrænser og landegrænser, siger Lasse Lind, konsulentchef i GXN Innovation. Han bakkes op ad 3XN Arkitekter, som har et ambitiøst mål for deltagelsen i CIRCuiT:

- Sammen med Københavns Kommune og ledende eksperter fra Europa, vil vi afskaffe byggeaffald i fremtidens byer, siger Kasper Guldager, Senior Partner i 3XN arkitekter.