København vil nedsætte udledningen af spildevand markant

08.02.2019
Ny plan skal reducere mængden af spildevand, der årligt udledes til Københavns Havn og Øresundmed 5,3 mio. kubikmeter frem mod 2028.

Når vi tager et bad, skyller ud i toilettet eller vasker op efter aftensmaden, sender vi det brugte vand ud i vores afløb og videre gennem kloakken til byens to renseanlæg. Her fjernes næringsstoffer og organisk materiale, inden vandet igen ledes ud i naturen, hvor det ender i Øresund. Hvert år leder den gennemsnitlige københavner på den måde omkring 50.000 liter spildevand gennem kredsløbet. Samtidig vokser byen med op mod 10.000 indbyggere om året, ligesom det i fremtiden vil regne både oftere og kraftigere over hovedstaden. Det sætter samlet set hele spildvandssystemet under et enormt pres.

Borgerrepræsentationen har derfor sendt en ny ambitiøs plan for spildevandshåndtering i offentlig høring, som skal give en større kapacitet på byens renseanlæg og mere plads i det eksisterende kloaknet. Spildevandsplan 2018 skal  sikre, at der frem mod 2028 udledes mindre spildevand fra HOFORs overløbsbygværk og fra BIOFOS' renseanlæg til Københavns Havn, søer og Øresund. Konkret skal planen reducerer udledningen af spildevand med 5,3 mio. kubikmeter eller det samlede årlige vandforbrug fra godt 38.000 danske familier. Reduktionen gavner ikke bare miljøet, men vil også påvirke badevandskvaliteten positivt, så københavnerne fremover vil opleve færre lukkedage i både havnebadene og byens strande.

”Byen har vokseværk, og vi står over for store klimaforandringer, som prognoser peger på, vil øge regnmængden med op mod 30 pct. Vi er derfor nødt til at gøre noget ved vores spildevandssystem, så både kloakken og renseanlæggene kan følge med udviklingen. Det er helt afgørende, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at bevare den gode vandkvalitet i havnen, passe på miljøet og gardere byen mod oversvømmelser, når fremtidens skybrud rammer”, siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

I dag er det typisk overfyldte kloakker efter kraftige regnskyl eller manglende kapacitet i renseanlæggene, som er årsagen, når der udledes spildevand til naturen. Den nye spildevandsplan vil derfor muliggøre en renovering af byens to rensesanlæg, der ligger ved henholdsvis Lynetten og Damhusåen. Helt konkret skal kapaciteten udvides, så renseanlæggene i fremtiden kan håndtere omkring en tredjedel mere spildevand end i dag.

Samtidig vil der i de områder af byen, hvor der er mangel på plads i det eksisterende kloaknet, blive gennemført såkaldt separatkloakering. Her graver man nye rør ned til regnvandet, så det kan blive adskilt fra fælleskloakken og på den måde skabe bedre plads til spildevandet i de eksisterende kloakker. Separatkloakeringen skal supplere og vil blive gennemført i sammenhæng med den omfattende skybrudssikring af byen, som Københavns Kommune gennemfører over de kommende år. I forbindelse med skybrudssikringen afkobles regnvandet netop fra kloakken og ledes på overfladen. Derfor vil det kun være nødvendigt at lægge nye kloakrør til regnvand i jorden de steder, hvor det ikke er muligt at koble spildevandshåndteringen til skybrudsprojekterne. Samtænkningen af spildevandshåndtering og skybrudssikring er dermed med til at holde udgifterne til spildevandsplanen nede.

Forslaget til Spildevandsplan 2028 er i offentlig høring frem til den 28. februar 2019, hvorefter vil planen vil blive behandlet endeligt politisk.