Københavnerdialog om begrænset biltrafik i Middelalderbyen til efteråret

26.02.2018
Efter sommerferien får Teknik- og Miljøudvalget præsenteret en række scenarier for, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalderbyen.

I november 2017 afsatte et flertal i Teknik- og Miljøudvalget knap 2 mio. kr. til at undersøge muligheden for at begrænse biltrafikken i Middelalderbyen for at mindske risikoen for terrorangreb. Forvaltningen har nu orienteret udvalget om, at man forventer at kunne præsentere politikerne for en række udvalgte scenarier efter sommerferien.

Scenarierne vil også danne udgangspunkt for den offentlige dialog, der følger i efteråret, hvor københavnerne kan komme med deres input. Politikerne vil efter sommeren tage stilling til, hvordan dialogprocessen præcis skal forløbe. For teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er det vigtigt at få københavnernes besyv med i processen:

”Når vi arbejder med en løsning, der kan få så stor indflydelse på indretningen af byen og dermed hverdagen for både beboere, erhvervsliv og besøgende i og omkring Middelalderbyen, så er det klart, at vi skal give københavnerne mulighed for at komme på banen, inden vi træffer en endelig politisk beslutning. Grundlæggende handler det om at finde en løsning, hvor vi følger anbefalingerne fra PET og Københavns Politi, og hvor vi samtidig holder fokus på, hvad det er for en by, vi ønsker København skal være. For mig er det en åben, levende og inviterende by, hvor vi kan føle os trygge,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Siden december 2016 har Københavns bymidte på anbefaling fra PET og Københavns Politi været præget af hastighedsdæmpende foranstaltninger, der skal begrænse risikoen og minimere skader ved terrorangreb med anvendelse af køretøj.  Mange af de hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret i Middelalderbyen, hvor de bl.a. bliver oplevet som barrierer af cyklister og gående.

På den baggrund besluttede et flertal i Teknik- og Miljøudvalget sidste år at sætte penge af til at undersøge, hvilken effekt og konsekvenser det vil have, hvis man sikrer Middelalderbyen bedre ved at begrænse biltrafikken i området.

Analyserne tager udgangspunkt i tre forskellige geografiske afgrænsninger af Middelalderbyen, og skal helt grundlæggende afdække, hvilke konsekvenser og muligheder det giver, hvis man etablerer en perimetersikring fx i form af permanente hæve-sænke pullerter omkring området

Analyserne skal blandt andet undersøge, hvordan det vil påvirke strømmen af cyklister, gående og anden trafik i området samt parkering og byrum både inden for og uden for Middelalderbyen. Analysen skal også fokusere på, hvilken type biltrafik udover udrykningskøretøjer, handicapkørsel etc., der skal have adgang til området og endelig kortlægge placering, antal og udformning af portene.

Forvaltningen vil undervejs i analysearbejdet inddrage viden og ønsker fra en række nøgleaktører som fx Indre By Lokaludvalg, foreninger i indre by og forskellige interesseorganisationer.
På baggrund af den offentlige dialog i efteråret og eventuelle supplerende analyser, forventer forvaltningen at kunne fremlægge to til tre løsningsforslag til endelig politisk behandling medio 2019.

Det er i sidste ende København Politi og PET, der skal vurdere, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er brug for, hvis biltrafikken i Middelalderbyen begrænses.