Københavnere får metrobyggepladsareal tilbage

05.03.2018
Det første byggepladsareal som overdrages til Københavns Kommune bliver Sønder Boulevard, og det sker officielt 9. marts.

Siden 2011 har beboerne langs en stor del af strækningen på Sønder Boulevard måtte døje med en stor metrobyggeplads. Byggepladsen er nu taget ned, og arealet kan igen frigives til beboere og gæster, når Københavns Kommune officielt får overdraget arealet 9. marts.

- I årevis har en stor del af Vesterbros grønne bælte på Sønder Boulevard været inddraget i forbindelse med etableringen af Cityringen, og i en bydel med så få åndehuller og rekreative områder, har arealet været savnet stort. Derfor bliver det også en mærkbar forandring at få pladsen tilbage, så vesterbroerne igen har lidt mere plads at slænge sig på og får lidt mere luft i byrummet. Derudover bliver Cityringen en kæmpe gave for både lokale, turister og resten af københavnerne, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Selvom kommunen og københavnerne altså nu får arealet tilbage, mangler mindre detaljer stadig at blive færdiggjort. Det drejer sig blandt andet om slidlag på cykelstier og vejbaner, afmærkning, udlægning af rullegræs, plantning af blomsterløg og blomstereng, ophængning af belysning, nedtagning af midlertidig belysning og opsætning af Toronto anlæg + afmærkning til dette. Kommunen forventer at kunne fjerne de sidste hegn d. 12. marts, hvis der er taget hånd om belysningen i området.

Under Sønder Boulevard ligger nu et stort sporskifte- og afgreningskammer, hvor seks tunneler mødes. Fra kammeret under Sønder Boulevard fordeler tunnelerne sig til Cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Vasbygade samt til de nærmeste stationer København H og Enghave Plads.

Cityringen åbner efter planen i juli 2019, og den vil få år efter sin åbning bidrage til en fordobling af antallet af metropassagerer i forhold til i dag. Alene de to metrostationer på Vesterbro ventes at servicere cirka 40.000 rejsende på en almindelig hverdag i 2020.