Københavnerne mister værdifulde grønne områder

07.09.2018
Ninna Hedeager Olsen er stærkt kritisk overfor aftale, der ofrer en række værdifulde og fredede grønne områder i København.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har bag lukkede døre og i ly af natten beseglet skæbnen for Amager Fælled og flere andre værdifulde grønne områder i københavn. Partierne gør i aftalen meget for at tale værdien af de grønne områder ned. Det vidner dog mest af alt om partiernes ringe forståelse for natur og en manglende respekt for københavnerne, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).  

”København er de senere år vokset med 100.000 indbyggere, og de kommende år ventes 100.000 nye københavnere at komme til. Det betyder, at er der brug for flere og ikke færre grønne kvadratmeter i København. De grønne områder, som flertallet nu er parate til at bygge på, er alle værdifulde naturområder for en række københavnere. Derfor er det helt forkert at besegle deres skæbne uden at gå i dialog med de københavnere, der bliver berørt, og uden at undersøge de naturmæssige konsekvenser langt grundigere end det er sket,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Forligspartierne lægger bl.a. vægt på, at Økonomiforvaltningen har beskrevet naturværdierne som ringe på den del af Amager Fælled, der nu bliver ofret. Og de bryster sig af at have skånet dyrelivet på resten af Amager Fælled.  

”Det siger sig selv, at man ikke kan bygge så massivt på et område, uden at det også får konsekvenser for natur og dyreliv på  resten af Amager Fælled. I dag kan vi eksempelvis ikke få lov til at lave belysning på stierne gennem fælleden, da det forstyrrer dyrelivet. Det giver sig selv, at man ikke kan bygge 2.000 boliger med tilhørende infrastruktur i form af adgangsveje, stier og lignende uden at det får konsekvenser for resten af området,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Både SF og Det Radikale Venstre var før kommunalvalget sidste år meget kritiske overfor planerne om at bygge på Amager Fælled. Alligevel er begge partier en del af aftalen. Det skuffer Ninna Hedeager Olsen.  

”Havde SF og Det Radikale Venstre stået fast på deres principper og løfter, så ville der kun have været et meget spinkelt flertal på et mandat bestående af de borgerlige partier og Socialdemokraterne for at bygge på Amager Fælled. Det havde overborgmesteren aldrig turdet satse på. Derfor kunne vi sammen have presset på for en langt mere demokratisk proces, hvor vi havde taget dialogen med københavnerne, før vi træffer så drastiske beslutninger for byens fremtid,” slutter Ninna Hedeager Olsen.