Københavnerne sorterer affald til genanvendelse i stor stil

23.02.2018
Københavnerne er blevet bedre til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. Især bioaffald og plastik er vinder frem.

I efteråret fik københavnerne leveret en lille grøn kurv til deres organiske affald, og rigtig mange har taget imod den nye mulighed for at sortere. Det viser en opgørelse over indsamlet husholdningsaffald for 2017. I august sidste år blev der indsamlet 188 tons bioaffald fra kommunens sorteringsordning, og i december lå det tal på 1.066 ton affald. I en gennemsnitlig københavnsk husstand udgør bioaffald 41 procent af det samlede husholdningsaffald, derfor har sortering af bioaffald stor betydning for genanvendelse af københavnernes affald.  Faktisk går det så godt med sorteringen, at Teknik- og Miljøforvaltningen nu forventer, at der i 2018 vil blive indsamlet omkring 14.000 ton bioaffald. Det er ca. 30 % mere end man forventede ved introduktionen af ordningen. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er begejstret over fremgangen:

”Jeg er rigtig glad for, at københavnerne har taget sortering af bioaffald til sig. Ordningen sikrer at vi kan føre næringsstoffer som fosfor og kvælstof tilbage i naturens kredsløb, og derved bidrage positivt til miljøet. Men sortering og genbrug kræver tilvænning, og skal tænkes ind i hverdagen. Mange københavnere er godt på vej, men det skal være en vane for alle, at smide bananskrællen i biokurven og plastikemballagen i beholderen til genanvendelse frem for skraldespanden.”

Københavnernes sortering af bioaffald har sat sit tydelige præg på genanvendelsesprocenten af den samlede mængde husholdningsaffald. I 2016 blev 35 procent af den samlede mængde husholdningsaffald genanvendt, men i 2017 er det tal steget til 38 procent, hvilket er den største stigning i fire år. Stigningen skyldes udover bioaffaldsordningen en stor fremgang i sortering af plastik. I 2016 blev der indsamlet 1.612 ton plastik, og i 2017 blev der indsamlet 2.217 ton. En af årsagerne til den øgede mængde plastik er, at kommunen har åbnet for indsamling af både blød og hård plast, hvilket letter sorteringen for københavnerne. Og netop plasten spiller en afgørende rolle for miljøet, da det udleder store mængder CO2 ved forbrænding. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen understreger derfor vigtigheden af sortering og genanvendelse:

”Det husholdningsaffald vi kan genanvende, skal vi genanvende. Vi skal blive stadig bedre til at udnytte vores affald, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændt. En høj genanvendelse skåner miljøet og sikre vores ressourcer i fremtiden, men det kræver at københavnere fortsætter den gode stime, og at vi politikere bliver endnu skarpere på bæredygtige løsninger.”

Ifølge Ressource- og affaldsplanen for 2013-2018 er målet at nå en genanvendelsesprocent på den samlede mængde husholdningsaffald på 45 procent ved udgangen af 2018, og Københavns Kommune regner med at nå målet bl.a. på grund af den store succes med genanvendelse af bioaffald. I løbet af i år skal der samtidig laves en plan for genanvendelsesmålene for næste de 6 år.

Det indsamlede husholdningsaffald dækker storskrald, papir, pap, haveaffald, glas, bioaffald, plast, metal, batterier og småt elektronik. Affaldet er samlet ind via kommunens affaldsordninger og fra genbrugsstationer.