Københavnerne strømmer over Lille Langebro

08.11.2019
1/3 af cykeltrafikken er flyttet fra Langebro til Lille Langebro. Omkring halvdelen af de gående fra Langebro gør brug af den nye bro.

Larm og os er en fast del af hverdagen på Langebro, hvor biler, busser og lastbiler færdes side om side med gående og cyklende. Men siden sommeren har byens bløde trafikanter kunnet tage turen over havnen uden at skulle færdes i støjende og forurenende biltrafik.

Løsningen er Lille Langebro, og den er blevet taget godt imod af fodgængere og cyklister. Trods trist efterårsvejr på tælletidspunktet i september lagde 10.800 cyklister samt 2500 gående vejen forbi på et hverdagsdøgn. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at københavnerne har taget den nye forbindelse til sig:

- Hvis vi skal have flere op på cyklen, kræver det, at vi laver løsninger, som gør det attraktivt at vælge den tohjulede som det primære transportmiddel. Det hjælper Lille Langebro til, når cyklister og fodgængere slipper for at skulle færdes i en sky af udstødningsgasser kombineret med støjen fra lastbiler, busser og biler. Samtidig opleves forbindelsen langt mere tryg, når tunge køretøjer og bløde trafikanter ikke færdes side om side, siger Ninna Hedeager Olsen.

Brugen af Lille Langebro har også ført til ændrede trafikmønstre blandt trafikanterne. På Langebrogade er der 75 pct. flere cyklister (nu 11.200), og på Vester Voldgade er der nu næster dobbelt så mange cyklister (nu 9.700).

I forbindelse med trafiktællingerne har Teknik- og Miljøforvaltningen også foretaget korte interviews med over 500 cyklister og gående uden for myldretiden. Her peger 57 pct. på, at de primært vælger at bruge Lille Langebro, fordi den er den hurtigste vej fra A til B. En tredjedel peger på, at det er en god cyklistoplevelse fra A til B. Mange peger desuden på, at man på Lille Langebro slipper for støj og luftforurening og at skulle dele pladsen med de mange biler.

Siden åbningen den 1. juli har næsten 1,5 millioner allerede passeret Lille Langebro. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med mindre tiltag ved landingen på Langebrogade for at mindske konflikter mellem gående og cyklende. Arbejdet forventes udført omkring årsskiftet.